Flertal af kommuner kræver driftsgaranti af private daginstitutioner

Når en kommune skal godkende en privatinstitution, så er det mere reglen end undtagelsen, at institutionen skal stille med en driftsgaranti. 

Når en kommune skal godkende en privat daginstitution for børn fra 0 til 6 år, er det mere reglen end
undtagelsen, at institutionen skal stille med en driifsgaranti, konkluderer Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd på baggrund af en rundspørge til landets kommuner.

Af de 65 kommuner, som har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet, stiller 54 kommuner krav
om driftsgaranti.

Svar på rundspørge til kommuner: Stiller kommunen krav om driftsgaranti ved godkendelse af privatinstitutioner? Pct.

Garantien skal dække de merudgifter, kommunen måtte have, hvis privatinstitutionen lukker, og kommunen skal sikre pasning til de berørte børn.

Men der er forskel på størrelsen af garantierne. Og de færreste kommuner har haft brug for at aktivere garantien.

Næsten alle vil godtage en bankgaranti, mens ingen af kommunerne angiver at ville godtage en garanti
stillet med pant i fast ejendom.

Svar på rundspørge til kommuner: Hvilke typer af garantier vil blive godtaget? Pct.

Læs hele undersøgelsen her.

 

 

 

Forrige artikel CO2-afgift: Forureneren skal betale CO2-afgift: Forureneren skal betale Næste artikel Der er ikke rift om bæredygtige bygninger Der er ikke rift om bæredygtige bygninger