Flygtninge og indvandrere i Danmark

Danmark står over for en hidtil uset opgave med integration af flygtninge og indvandrere. Vi følger løbende udfordringerne og de gode eksempler i en række artikler.

Her får du overblikket over Mandag Morgens dækning på flygtninge- og indvandrerområdet. Vi har udvalgt nogle artikler, vi har skrevet siden sommeren 2015, og inddelt dem i forskellige emneområder, nemlig arbejdsmarked, dansk- og europæisk flygtninge- og integrationspolitik og økonomi. Nederst har vi samlet en række faktuelle oplysninger, samt links til forskningsprojekter.


ARBEJDSMARKEDET


Flygtninge kommer længere og længere væk fra job
- Flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande er i de senere år skubbet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet sammenlignet med for bare fem eller ti år siden. (Mandag Morgen 22. februar 2016)

Vi sætter fokus på dem, der gør noget konstruktivt for flygtninge og integration i Danmark. Mandag Morgen besøger "Asylprojekt Sønderborg"

Posted by Mandag Morgen on Thursday, January 14, 2016

Haves: 25.000 nye job. Ønskes: 200.000 personer i arbejde - De asylansøgere, der i år får status af flygtninge, kommer til at stå i en jobkøb med over 200.000 personer. Samtidig forventes beskæftigelsen kun at blive øget med mellem 20.000 og 30.000 personer. (Mandag Morgen 15. februar 2016)

Østarbejdere er en forudsætning for danske job - Antallet af østarbejdere i Danmark er fordoblet siden 2008, så de i dag udfylder godt 40.000 fuldtidsstillinger. Men uden 15-16 litauiske og polske arbejdere ville Samsø-virksomheden Brdr. Kjeldahl ikke have arbejde til sine danske medarbejdere. (Mandag Morgen 15. februar 2016)

Virksomheder med flygtninge i praktik: Det er nemt komme i gang - ”Det er bare at tage telefonen og ringe til et jobcenter,” siger en af de i alt 47 virksomheder, der har lovet statsministeren at oprette praktikpladser til flygtninge. (Mandag Morgen 8. februar 2016)

Flygtninge tager job, når danskerne ikke gider - Når tre syriske flygtninge hver dag møder hos Carl Hansen & Søn, tager arbejdstøj på og finder værktøjet frem, så hjælper de virksomheden og direktøren, Knud Erik Hansen, med at udføre arbejdsopgaver, som virksomheden ellers har svært ved at skaffe folk til. (Mandag Morgen 28. september 2015)

Arriva viser vejen - Det er svært at komme uden om et selskab som Arriva, når man skal finde eksempler på integrationens ledestjerner. Mange virksomheder i landet kan med fordel lade sig inspirere af selskabet med den mangfoldige medarbejderskare. (Mandag Morgen 28. september 2015)

Fejlslagen integration: Flygtninge ender på kontanthjælp - Det er en myte, at syriske flygtninge er lette at integrere pa° arbejdsmarkedet. Na°r deres integrationsprogram i de danske kommuner er afsluttet, er kun 27 pct. af dem i arbejde eller uddannelse. (Mandag Morgen 21. september 2015)


DANSK INTEGRATIONSPOLITIK


Løkkes står foran et politisk hækkeløb i 2016
- 2016 er Lars Løkke Rasmussens skæbneår. De kommende måneder er spækket med svære og vigtige politiske temaer. (Mandag Morgen 25. april 2016)


Integrationsløsning: Ind med civilsamfundet, ud med bureaukratiet - Landets velfærdsledere går andre veje i forsøget på at løse den gordiske integrationsknude. Langt størstedelen af lederne tror ikke på regeringens incitamentsændringer, men de ser derimod et stort potentiale i at inddrage civilsamfundet. (Mandag Morgen 29. februar 2016)

Fejlslagen integration af flygtninge er svær at vende - Det er en overordentlig svær opgave, statsministeren har sat sig selv på med trepartsforhandlingernes forsøg på at løse integrationens nærmest gordiske knude. Hidtil er integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark langt hen ad vejen slået fejl. (Mandag Morgen 15. februar 2016)

Danmark har brug for en ny samfundsmodel - De udfordringer, Danmark skal løse de kommende årtier, kræver, at velfærdsstaten nytænkes. Den er udviklet i en helt anden tid… (Mandag Morgen 18. januar 2016)

Mens vi venter på den store flygtningebølge - Grænsekontrollen er midlertidig og kortvarig. Den ophæves, så snart der er styr på flygtningeproblemet. Tilbage står spørgsmålet: Hvad vil det sige at have styr på flygtningeproblemet? (Mandag Morgen 8. januar 2016)

Danfoss-formand: Systemet modarbejder integration - Det danske asyl- og integrationssystem er slet ikke indrettet sådan, at det skal sikre, at flygtningene kommer i arbejde. (Mandag Morgen 12. oktober 2015)

Det store ressourcespild - ”Danmark – for dem der kan og vil” og ”Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Venstres og Socialdemokraternes udlændingepolitiske mantraer peger anklagende på de flygtninge, der kommer til Danmark og søger asyl. (Mandag Morgen 12. oktober 2015)


Hvis Danmark var et nærområde - I årene 2021-25 modtager Danmark 1,3 millioner flygtninge fra Sverige, hvor der hersker en blodig borgerkrig mellem et skånselsløst autoritært regime i Stockholm og en række fanatiske og svært bevæbnede terrorgrupper. Det er politiske fiktion, men... (Mandag Morgen 28. september 2015)

Jørgen Goul Andersen: Danskerne har ønsket fælles flygtningepolitik i over 17 år - At flere meningsmålinger i den seneste måned har vist, at et flertal af danskerne bakker op om en fælles europæisk flygtningepolitik, er ikke et udtryk for et skred eller et pludseligt stemningsskifte blandt vælgerne. Det har danskerne længe ment. (Mandag Morgen 14. september 2015)

Hvilken sejr – hvilket Danmark? - Kristian Thulesen Dahl, kan hæve armene over hovedet: Yes, vi har vundet. Mandag Morgens store vælgerundersøgelse viser, at stadig flere vælgere mener, at indvandringen truer vor nationale egenart. Dertil kommer, at et flertal ikke mener, at skiftende regeringer har strammet udlændingepolitikken nok. (Mandag Morgen 31. august 2015)

På sporet af den danske flygtningebølge - Påstanden om, at Danmark øver særlig stærk tiltrækning på flygtninge, er en myte. Norge modtager 3 gange så mange flygtninge pr. indbyg­ger, Sverige modtager 5 gange så mange. (Mandag Morgen 10. august 2015)


EUROPÆISK INTEGRATIONSPOLITIK


Mørke udsigter for Europas flygtningekrise i 2016
- En vision om at oprette en fælles instans til kontrol af de ydre europæiske grænser udgør den bedste mulighed for, at Europa kan løse migrationskrisen i 2016. Men det kræver at EU-landene afgiver den nødvendige nationale suverænitet kombineret med de nødvendige økonomiske midler. (Mandag Morgen 11. januar 2016)

Hvad kan Europa lære af Indien? - I stedet for at fejre Europas kulturelle rigdom og forene kontinentets befolkninger er de europæiske ledere på pervers vis i fuld gang med at splitte Europa ad. (Mandag Morgen 19. oktober 2015)

Gør flygtningekrisen til Europas måneprojekt - Kan man tillade sig konstatere, at humanitær hjælp til flygtninge er big business? Er det ikke alt for kynisk at omtale nødhjælpsorganisationer som omdrejningspunktet i et humanitærindustrielt kompleks? Er det ikke direkte ulækkert at lede efter forretningsmuligheder og vækst i katastrofeindustrierne, når lig af druknede flygtningebørn skyller op på græske strande? (Mandag Morgen 7. september 2015)


ØKONOMI


OECD gør status på vestens ulandsbistand
- Danmark indtager fjerdepladsen, når det handler om, hvilke lande, der bruger flest penge på udviklingsbistand, viser fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). (Mandag Morgen 15. april 2016)

Økonomi og flygtninge præger kommunalt topmøde - Borgmestre, lokalpolitikere og kommunaldirektører er samlet torsdag og fredag i Aalborg til det årlige kommunalpolitiske topmøde. Også i år er den økonomiske situation i kommunerne øverst på dagsordenen, men denne gang har debatten forud for mødet været usædvanlig hård. (Mandag Morgen 10. marts 2016)

Fra flygtningestrøm til forretningsmulighed - Hvis man accepterer præmissen om, at Danmark skal hjælpe flygtninge i nærområderne, tegner der sig konturerne af et enormt potentiale for danske virksomheder. (Mandag Morgen 31. august 2015)


FAKTA


Så mange flygtninge har kommunerne modtaget i år
- Antallet af flygtninge, der er kommet til Danmark, har det seneste år slået rekord. Nu står kommunerne med en hidtil uset stor integrationsopgave. (Mandag Morgen 26. juni 2016)

Tal og fakta på udlændingeområdet 2015. Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet.

Sådan kan vi måle velfærd og udvikling i 188 lande - FNs Human Development Index (HDI), der kortlægger situationen for velfærd og udvikling i 188 medlemsstater. (Mandag Morgen 5. juni 2016)

Asylcentrene på kryds og tværs - Der er i dag 86 asylcentre fordelt over hele landet. Nye åbnes, andre lukkes løbende. For bare to måneder siden var der 100. Få fortællingen og det statistiske overblik over de mange centre her. (Mandag Morgen 1. maj 2016)

Så jobparate er ikke-vestlige indvandrere i din kommune - LG Insight har for Mandag Morgen undersøgt, hvor tæt på – eller langt fra – ikke-vestlige indvandrere i år 2015 var på at træde ind på arbejdsmarkedet. I vores interaktive grafik kan du få overblik over, hvordan fordelingen ser ud i de enkelte kommuner landet over. (Mandag Morgen 22. februar 2016)

Her er indvandrerne tættest eller længst fra arbejdsmarkedet - Ishøj, Albertslund, Vallensbæk og en række andre københavnske omegnskommuner ligger i spidsen, når det handler om at have flest ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse klar til at træde ind på det danske arbejdsmarked. (Mandag Morgen 22. februar 2016)

Flygtningenes lange vej til arbejdsmarkedet - Erfaringerne fra den hidtidige integration af flygtninge viser, at kun 28 pct. er i arbejde efter tre år. Samtidig venter der flygtningene et højt specialiseret arbejdsmarked, samt konkurrence om de ledige job fra omkring 180.000 fuldtidsledige. (Mandag Morgen 18. februar 2016)


RAPPORTER


Mangel på arbejdskraft i Danmark
- Næsten hver anden danske virksomhed med over fem ansatte har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det viser en ny analyse, som tænketanken Reg Lab har udarbejdet.

Hvad bestemmer antallet af asylansøgere til Danmark og resten af Europa? Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere. Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Fire ud af fem familiesammenførte til flygtninge er uden job i det femte år efter ankomstem. Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Immigration to Denmark from non-Western countries will still result in a net transfer from the public purse in 2050 – if immigration and integration remain unchanged. Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Kritisk ringe læsefærdigheder hos mange indvandrere - En stor gruppe indvandrere fra ikke-vestlige lande har så svært ved at læse, at det påvirker deres mulighed for fuldt ud at tage aktiv del i det danske samfund, påpeger SFI-analyse. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Personlig vejledning hjælper indvandrerunge i uddannelse - Ungdommens Uddannelsesvejledning har siden en reform i 2004 guidet folkeskolens elever videre i uddannelsessystemet. Og vejledningen har faktisk haft en positiv effekt for optaget på ungdomsuddannelserne. Det gælder især for indvandrerunge. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet - Denne rapport præsenterer resultaterne fra et projekt, der har til formål at undersøge kommunernes integrationsindsats i forhold til beskæftigelse for forskellige grupper af ikke-vestlige indvandrere. KORA på opdrag fra Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet.

Forrige artikel Nu strammer garnet om forsikringsbranchen. Tryg og Codan taber Nu strammer garnet om forsikringsbranchen. Tryg og Codan taber Næste artikel Nyt kontrolregime: Finanstilsynet advarer om risiko i pensionsselskaber Nyt kontrolregime: Finanstilsynet advarer om risiko i pensionsselskaber
Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.