Flygtninge og indvandrere i Danmark

Danmark står over for en hidtil uset opgave med integration af flygtninge og indvandrere. Vi følger løbende udfordringerne og de gode eksempler i en række artikler.

Her får du overblikket over Mandag Morgens dækning på flygtninge- og indvandrerområdet. Vi har udvalgt nogle artikler, vi har skrevet siden sommeren 2015, og inddelt dem i forskellige emneområder, nemlig arbejdsmarked, dansk- og europæisk flygtninge- og integrationspolitik og økonomi. Nederst har vi samlet en række faktuelle oplysninger, samt links til forskningsprojekter.


ARBEJDSMARKEDET


Flygtninge kommer længere og længere væk fra job
- Flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande er i de senere år skubbet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet sammenlignet med for bare fem eller ti år siden. (Mandag Morgen 22. februar 2016)

Vi sætter fokus på dem, der gør noget konstruktivt for flygtninge og integration i Danmark. Mandag Morgen besøger "Asylprojekt Sønderborg"

Posted by Mandag Morgen on Thursday, January 14, 2016

Haves: 25.000 nye job. Ønskes: 200.000 personer i arbejde - De asylansøgere, der i år får status af flygtninge, kommer til at stå i en jobkøb med over 200.000 personer. Samtidig forventes beskæftigelsen kun at blive øget med mellem 20.000 og 30.000 personer. (Mandag Morgen 15. februar 2016)

Østarbejdere er en forudsætning for danske job - Antallet af østarbejdere i Danmark er fordoblet siden 2008, så de i dag udfylder godt 40.000 fuldtidsstillinger. Men uden 15-16 litauiske og polske arbejdere ville Samsø-virksomheden Brdr. Kjeldahl ikke have arbejde til sine danske medarbejdere. (Mandag Morgen 15. februar 2016)

Virksomheder med flygtninge i praktik: Det er nemt komme i gang - ”Det er bare at tage telefonen og ringe til et jobcenter,” siger en af de i alt 47 virksomheder, der har lovet statsministeren at oprette praktikpladser til flygtninge. (Mandag Morgen 8. februar 2016)

Flygtninge tager job, når danskerne ikke gider - Når tre syriske flygtninge hver dag møder hos Carl Hansen & Søn, tager arbejdstøj på og finder værktøjet frem, så hjælper de virksomheden og direktøren, Knud Erik Hansen, med at udføre arbejdsopgaver, som virksomheden ellers har svært ved at skaffe folk til. (Mandag Morgen 28. september 2015)

Arriva viser vejen - Det er svært at komme uden om et selskab som Arriva, når man skal finde eksempler på integrationens ledestjerner. Mange virksomheder i landet kan med fordel lade sig inspirere af selskabet med den mangfoldige medarbejderskare. (Mandag Morgen 28. september 2015)

Fejlslagen integration: Flygtninge ender på kontanthjælp - Det er en myte, at syriske flygtninge er lette at integrere pa° arbejdsmarkedet. Na°r deres integrationsprogram i de danske kommuner er afsluttet, er kun 27 pct. af dem i arbejde eller uddannelse. (Mandag Morgen 21. september 2015)


DANSK INTEGRATIONSPOLITIK


Løkkes står foran et politisk hækkeløb i 2016
- 2016 er Lars Løkke Rasmussens skæbneår. De kommende måneder er spækket med svære og vigtige politiske temaer. (Mandag Morgen 25. april 2016)


Integrationsløsning: Ind med civilsamfundet, ud med bureaukratiet - Landets velfærdsledere går andre veje i forsøget på at løse den gordiske integrationsknude. Langt størstedelen af lederne tror ikke på regeringens incitamentsændringer, men de ser derimod et stort potentiale i at inddrage civilsamfundet. (Mandag Morgen 29. februar 2016)

Fejlslagen integration af flygtninge er svær at vende - Det er en overordentlig svær opgave, statsministeren har sat sig selv på med trepartsforhandlingernes forsøg på at løse integrationens nærmest gordiske knude. Hidtil er integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark langt hen ad vejen slået fejl. (Mandag Morgen 15. februar 2016)

Danmark har brug for en ny samfundsmodel - De udfordringer, Danmark skal løse de kommende årtier, kræver, at velfærdsstaten nytænkes. Den er udviklet i en helt anden tid… (Mandag Morgen 18. januar 2016)

Mens vi venter på den store flygtningebølge - Grænsekontrollen er midlertidig og kortvarig. Den ophæves, så snart der er styr på flygtningeproblemet. Tilbage står spørgsmålet: Hvad vil det sige at have styr på flygtningeproblemet? (Mandag Morgen 8. januar 2016)

Danfoss-formand: Systemet modarbejder integration - Det danske asyl- og integrationssystem er slet ikke indrettet sådan, at det skal sikre, at flygtningene kommer i arbejde. (Mandag Morgen 12. oktober 2015)

Det store ressourcespild - ”Danmark – for dem der kan og vil” og ”Kommer du til Danmark, skal du arbejde”. Venstres og Socialdemokraternes udlændingepolitiske mantraer peger anklagende på de flygtninge, der kommer til Danmark og søger asyl. (Mandag Morgen 12. oktober 2015)


Hvis Danmark var et nærområde - I årene 2021-25 modtager Danmark 1,3 millioner flygtninge fra Sverige, hvor der hersker en blodig borgerkrig mellem et skånselsløst autoritært regime i Stockholm og en række fanatiske og svært bevæbnede terrorgrupper. Det er politiske fiktion, men... (Mandag Morgen 28. september 2015)

Jørgen Goul Andersen: Danskerne har ønsket fælles flygtningepolitik i over 17 år - At flere meningsmålinger i den seneste måned har vist, at et flertal af danskerne bakker op om en fælles europæisk flygtningepolitik, er ikke et udtryk for et skred eller et pludseligt stemningsskifte blandt vælgerne. Det har danskerne længe ment. (Mandag Morgen 14. september 2015)

Hvilken sejr – hvilket Danmark? - Kristian Thulesen Dahl, kan hæve armene over hovedet: Yes, vi har vundet. Mandag Morgens store vælgerundersøgelse viser, at stadig flere vælgere mener, at indvandringen truer vor nationale egenart. Dertil kommer, at et flertal ikke mener, at skiftende regeringer har strammet udlændingepolitikken nok. (Mandag Morgen 31. august 2015)

På sporet af den danske flygtningebølge - Påstanden om, at Danmark øver særlig stærk tiltrækning på flygtninge, er en myte. Norge modtager 3 gange så mange flygtninge pr. indbyg­ger, Sverige modtager 5 gange så mange. (Mandag Morgen 10. august 2015)


EUROPÆISK INTEGRATIONSPOLITIK


Mørke udsigter for Europas flygtningekrise i 2016
- En vision om at oprette en fælles instans til kontrol af de ydre europæiske grænser udgør den bedste mulighed for, at Europa kan løse migrationskrisen i 2016. Men det kræver at EU-landene afgiver den nødvendige nationale suverænitet kombineret med de nødvendige økonomiske midler. (Mandag Morgen 11. januar 2016)

Hvad kan Europa lære af Indien? - I stedet for at fejre Europas kulturelle rigdom og forene kontinentets befolkninger er de europæiske ledere på pervers vis i fuld gang med at splitte Europa ad. (Mandag Morgen 19. oktober 2015)

Gør flygtningekrisen til Europas måneprojekt - Kan man tillade sig konstatere, at humanitær hjælp til flygtninge er big business? Er det ikke alt for kynisk at omtale nødhjælpsorganisationer som omdrejningspunktet i et humanitærindustrielt kompleks? Er det ikke direkte ulækkert at lede efter forretningsmuligheder og vækst i katastrofeindustrierne, når lig af druknede flygtningebørn skyller op på græske strande? (Mandag Morgen 7. september 2015)


ØKONOMI


OECD gør status på vestens ulandsbistand
- Danmark indtager fjerdepladsen, når det handler om, hvilke lande, der bruger flest penge på udviklingsbistand, viser fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). (Mandag Morgen 15. april 2016)

Økonomi og flygtninge præger kommunalt topmøde - Borgmestre, lokalpolitikere og kommunaldirektører er samlet torsdag og fredag i Aalborg til det årlige kommunalpolitiske topmøde. Også i år er den økonomiske situation i kommunerne øverst på dagsordenen, men denne gang har debatten forud for mødet været usædvanlig hård. (Mandag Morgen 10. marts 2016)

Fra flygtningestrøm til forretningsmulighed - Hvis man accepterer præmissen om, at Danmark skal hjælpe flygtninge i nærområderne, tegner der sig konturerne af et enormt potentiale for danske virksomheder. (Mandag Morgen 31. august 2015)


FAKTA


Så mange flygtninge har kommunerne modtaget i år
- Antallet af flygtninge, der er kommet til Danmark, har det seneste år slået rekord. Nu står kommunerne med en hidtil uset stor integrationsopgave. (Mandag Morgen 26. juni 2016)

Tal og fakta på udlændingeområdet 2015. Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet.

Sådan kan vi måle velfærd og udvikling i 188 lande - FNs Human Development Index (HDI), der kortlægger situationen for velfærd og udvikling i 188 medlemsstater. (Mandag Morgen 5. juni 2016)

Asylcentrene på kryds og tværs - Der er i dag 86 asylcentre fordelt over hele landet. Nye åbnes, andre lukkes løbende. For bare to måneder siden var der 100. Få fortællingen og det statistiske overblik over de mange centre her. (Mandag Morgen 1. maj 2016)

Så jobparate er ikke-vestlige indvandrere i din kommune - LG Insight har for Mandag Morgen undersøgt, hvor tæt på – eller langt fra – ikke-vestlige indvandrere i år 2015 var på at træde ind på arbejdsmarkedet. I vores interaktive grafik kan du få overblik over, hvordan fordelingen ser ud i de enkelte kommuner landet over. (Mandag Morgen 22. februar 2016)

Her er indvandrerne tættest eller længst fra arbejdsmarkedet - Ishøj, Albertslund, Vallensbæk og en række andre københavnske omegnskommuner ligger i spidsen, når det handler om at have flest ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse klar til at træde ind på det danske arbejdsmarked. (Mandag Morgen 22. februar 2016)

Flygtningenes lange vej til arbejdsmarkedet - Erfaringerne fra den hidtidige integration af flygtninge viser, at kun 28 pct. er i arbejde efter tre år. Samtidig venter der flygtningene et højt specialiseret arbejdsmarked, samt konkurrence om de ledige job fra omkring 180.000 fuldtidsledige. (Mandag Morgen 18. februar 2016)


RAPPORTER


Mangel på arbejdskraft i Danmark
- Næsten hver anden danske virksomhed med over fem ansatte har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det viser en ny analyse, som tænketanken Reg Lab har udarbejdet.

Hvad bestemmer antallet af asylansøgere til Danmark og resten af Europa? Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere. Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Fire ud af fem familiesammenførte til flygtninge er uden job i det femte år efter ankomstem. Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Immigration to Denmark from non-Western countries will still result in a net transfer from the public purse in 2050 – if immigration and integration remain unchanged. Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Kritisk ringe læsefærdigheder hos mange indvandrere - En stor gruppe indvandrere fra ikke-vestlige lande har så svært ved at læse, at det påvirker deres mulighed for fuldt ud at tage aktiv del i det danske samfund, påpeger SFI-analyse. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Personlig vejledning hjælper indvandrerunge i uddannelse - Ungdommens Uddannelsesvejledning har siden en reform i 2004 guidet folkeskolens elever videre i uddannelsessystemet. Og vejledningen har faktisk haft en positiv effekt for optaget på ungdomsuddannelserne. Det gælder især for indvandrerunge. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet - Denne rapport præsenterer resultaterne fra et projekt, der har til formål at undersøge kommunernes integrationsindsats i forhold til beskæftigelse for forskellige grupper af ikke-vestlige indvandrere. KORA på opdrag fra Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu