Formand for Carlsbergfondet: Vi giver kun penge til de bedste

Dansk forskning og kultur ville være ilde stedt uden fondene. ”Vi belønner kvalitet, meritter og excellence. Det kunne det offentlige tage ved lære af,” siger Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet. Han kalder det en katastrofe, hvis fondsmidlerne i stedet skulle uddeles af det offentlige.

”Dansk forskning og dansk kultur ville være ilde stedt uden fondene. Nogen kunne måske drømme om, at fondsmidlerne i stedet blev uddelt gennem f.eks. offentlige forskningsråd. Det, mener jeg, ville være en katastrofe,” siger Flemming Besenbacher.

Han er formand for Carlsbergfondet, der som en af Danmarks store erhvervsdrivende fonde både ejer en C20-virksomhed og deler ud af overskuddet til filantropiske formål. Hvert år bliver det til omkring 200 millioner kr. i donationer til dansk forskning og gennem Ny Carlsbergfondet til cirka 120 millioner kr. til dansk kunst og kultur.

Det er afgørende, at det ikke kun er staten, der uddeler penge til de formål, mener Besenbacher.

”Jeg er sikker på, at vi i Danmark har en model med private fonde, der kan bidrage til forskning, kunst og kultur, så den samlede værdiskabelse er langt større, end hvis man opkrævede pengene i skatter og fordelte dem over finansloven,” siger han.

Præcis som Carlsberg-stifteren I.C. Jacobsen ønskede det, da han i 1876 testamenterede virksomheden til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, styres Carlsbergfondet også i dag af anerkendte og meriterede forskere. Besenbacher selv har siden 1996 været professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, og han har publiceret artikler i nogle af de mest anerkendte internationale forskningstidsskrifter som Nature og Science. Og selv om fondene har stor betydning for dansk kultur og forskning, så understreger Besenbacher også, at fondene ikke kan gøre den store forskel alene.

”Jeg tror på, at den bedste og største værdiskabelse i forsknings- og kulturverdenen sker med kombinationen af private fonde og offentlig støtte. Donationerne fra de to aktører spiller sammen. Fondene kan jo ikke finansiere et universitet. Vi kan give penge til et forskningscenter eller til unge menneskers forskningsprojekter. Men uden de basismidler, universiteterne får fra det offentlige, giver fondenes bidrag jo ingen mening. Når vi støtter et ungt menneskes forskning med en bevilling, skal der jo allerede være både lokale, apparatur osv. Og det betyder også, at man så skal passe meget på med at skære for kraftigt i universiteternes basismidler,” siger han.

Niels Bohr og arkæologi som rollemodel

Han peger på, at dansk forskning netop ligger i top internationalt set på grund af den finansieringsmæssige diversitet, der indebærer, at mange fonde har andre prioriteter end det offentlige.

”Det er den balance mellem de mange private fonde, de offentlige forskningsfonde og universiteternes rammebevillinger, der giver værdi.”

Hvor vil du pege på, at Carlsbergfondet har gjort en forskel, som ikke lige så godt kunne være sket gennem finansloven?

”Fra stiftelsen i 1876 og frem til i dag har Carlsbergfondet haft fokus på talentudvikling og dermed generationsskifte på de danske universiteter. Vi sender de absolut bedste danske ph.d.’er til førende udenlandske universiteter, for at de selv kan skabe et internationalt netværk og medvirke til internationalisering af dansk forskning. Efter et par år i udlandet trækker vi dem tilbage til Danmark, så de kan skabe sig en selvstændig karriere på universiteterne. De netværk, som disse udlandsophold skaber, har været og er med til at sikre Danmarks internationale topposition inden for forskning. Et fremragende eksempel er Niels Bohr, som indledte sin internationale karriere med et forskningsophold hos Rutherford i Manchester. Mange nutidige fastansatte universitetsforskere har modtaget deres første bevilling fra Carlsbergfondet på dette kritiske tidspunkt i karrieren, hvor det ellers ofte er vanskeligt at tiltrække egne midler.”

”En helt ny fondsstatistik viser, at Carlsbergfondet også i dag yder afgørende bidrag til dansk forskning. Tallene viser, at vi er den største private bidragyder inden for humaniora. Som ét eksempel blandt mange kan jeg nævne, at dansk arkæologi i dag er verdensførende, og det er den bl.a., fordi Carlsbergfondet siden oprettelsen har ydet støtte til dette forskningsområde, fordi andre aktører ikke har ydet den nødvendige støtte. Det eksempel illustrerer, at vi som fond kan træde til der, hvor andre ikke kan – eller vil – bidrage, men hvor vi selv mener, at der er et behov og mulighed for værdiskabelse til gavn for samfundet. Og der er uden tvivl mange andre af de glimrende projekter, som Carlsbergfondet har støttet, der ikke ville have fået støtte fra staten.”

Uendelig horisont skaber resultater

Hvad er det, fondene kan, som politikerne ikke kan?

”De danske fonde har en langsigtet strategi og i princippet en uendelig horisont, der ikke afhænger af den siddende regerings præferencer. Og fondene har mulighed for at operere mere frit og agilt, da de ganske enkelt er mindre bureaukratiske og kun er bundet af en fundats. De kan tillade sig at tage en større kalkuleret risiko i nogle projekter, velvidende at resultaterne ligger langt ude i fremtiden. Sådan er det jo f.eks. med grundforskning – vi kan ikke måle impact efter et år eller to.”

Hvad siger du til kritikken af, at I har lige lovlig meget indflydelse – uden om de demokratiske institutioner – på, hvilken kunst, kultur og forskning, der skal have et løft?

”Jeg forstår ikke helt de folk. Jeg kan ikke tale for alle fonde, men i Carlsbergfondet har vi meget fokus på det enkelte individ – altså er det en dygtig forsker, en god ansøgning, et originalt projekt? Vores formel er meget simpel: Vi giver pengene til den bedste forsker med det bedste projekt. Det er dog klart, at når staten i disse år skærer i budgetterne, så stiger interessen for fondsmidler, og vores indflydelse øges dermed.”

”Jeg tror, at noget af den kritik, der har været af fondene, opstår, når nogle af mine kolleger inden for fondsverdenen kommer med meget store bevillinger inden for et meget specifikt område. Der er ingen tvivl om, at mine venner ude fra Novo har lavet nogle kæmpe satsninger. Her kan man godt diskutere, om det er med til at skævvride dansk forskning. Men omvendt kan man sige, at havde det ikke været for Novo, så havde de forskningsområder været ilde stedt.”

Og hvad med kritikken af, at I ikke har demokratisk legitimitet?

”Man kan ikke diskutere, at fondene er mindre demokratiske i klassisk forstand. Men fondene skal leve op til nogle demokratisk besluttede regler, såsom regler for god fondsledelse, og bestyrelser og udvalg i fondene gør meget for at udvælge modtagerne objektivt med fokus på faglighed. Fondenes legitimitet beror først og fremmest på, at vi giver pengene til de bedste kunsterne og forskere. Vi belønner kvalitet, meritter og excellence,” siger Flemming Besenbacher og fortsætter:

”Det burde det offentlige tage ved lære af. Der er alt for meget fokus på kvantitet frem for kvalitet i f.eks. universitetsverdenen. Det må høre op. Vi må fokusere på at styrke kvaliteten og excellencen. Den eneste måde, vi kan konkurrere globalt, er ved at styrke de eliteforskningsenheder, vi har herhjemme.”

Der er også fra tid til anden kritik af, at fondene er for lukkede og på den måde er en magtfaktor, som offentligheden ikke kan kigge i kortene?

”Der kan jeg kun sige én ting til mine kolleger i fondene: åbenhed, åbenhed, åbenhed. ’Fortæl, hvem I giver pengene til, fortæl, hvad I gør’. I gamle dage, hvor fondene ikke ville kommunikere, det går ikke længere. For det eneste, vi opnår med det, er, at politikere og andre siger: ’Hvis ikke de vil fortælle, hvad de gør, så gør de sikkert noget, der ikke kan tåle at se dagens lys.’ Og det mener jeg ikke er rigtigt. Derfor vil fondene gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved at have åbenhed og transparens, og det synes jeg også i stigende grad, jeg oplever de fleste steder.”

LÆS OGSÅ:

Private penge holder hånden under dansk forskning

Fonde har gjort dansk kultur rigere

Danmarks største fonde: Gør det attraktivt at stifte nye fonde

,

Forrige artikel Journalistikken har tabt det amerikanske valg Journalistikken har tabt det amerikanske valg Næste artikel Private penge holder hånden under dansk forskning Private penge holder hånden under dansk forskning

Fik du læst? Tommy Ahlers: Det handler om at prøve ting af

Fik du læst? Tommy Ahlers: Det handler om at prøve ting af

SOMMERLÆSNING: I starten af 2019 satte vi på Ugebrevet Mandag Morgen fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der har bidt sig fast hos særligt de unge. Det kan aflæses i stress, selvværdsproblemer psykiske nedbrud og generel mistrivsel. Der er desværre over lang tid blevet skabt et forvrænget billede af det gode liv, som skal være fejlfrit og fyldt med høje karakterer. Men sådan ér livet jo ikke, og det satte jeg mig for at illustrere gennem en interviewserien 'Uperfekte Interview', hvor jeg udfordrede forbilleder, der i mediebilledet kan virke perfekt, til at blotte deres mere uperfekte sider. Første modige person var daværende uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der tilbage i december fortalte mig om en lang række af mindre perfekte episoder i sit liv. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Fik du læst? Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene.

Fik du læst? Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene.

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er et interview med millionæren fra Brønshøj, Djaffar Shalchi. Selv siger han, at hans succes skyldes det danske velfærdssamfund og grundtanken om, at de bredeste skuldre skal løfte mest. Derfor arbejder han for, at verdens rigeste mennesker, det vil sige folk som ham selv, beskattes hårdere på deres formuer. Pengene skal bruges til opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål. Han er selv godt i gang ved at have doneret over halvdelen af sin formue til velgørende formål.

God læselyst og god sommer,

Mikkel Lind Sorgenfrey, journalist

Fik du læst? ”Jeg opsøger ikke kolbøtter, det virker som om de opsøger mig”

Fik du læst? ”Jeg opsøger ikke kolbøtter, det virker som om de opsøger mig”

SOMMERLÆSNING: Stort set enhver branche står overfor det, vi for et par år siden kaldte disruption. Men hvordan er det sådan helt personligt at leve et liv i hastig og radikal forandring? I april talte jeg med Erick Thürmer, som har taget flere kolbøtter end de fleste, og han fortæller meget personligt om at lede en gammel familieejet produktionsvirksomhed på den snoede vej mod den digitale fremtid. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.