Forskere efterlyser opgør med aldersgrænse-samfundet

En forældet forestilling om det at blive ældre er en af de største barrierer for, at det voksende antal ældre kan blive en ressource for samfundet. Alder er langt mere end bare et tal og en række forskere opfordrer til et opgør med aldersgrænse-samfundet, hvor man per automatik sættes uden for arbejdsmarkedet, når man runder en bestemt alder: “Den nuværende brug af aldersgrænser er meningsløs, fordi den medvirker til at fastholde en opfattelse af, at voksne mennesker over en bestemt alder pr. definition er svækkede, fattige og ensomme. Det er ikke tilfældet,” siger aldringsforsker Henning Kirk, som er en af foregangsmændene i den danske aldringsforskning.

Forældede holdninger og normer er en af de største barrierer for, at det voksende antal ældre kan blive en ressource – både for den enkelte selv og for samfundet. Vi betragter stadig vore medborgeres  kronologiske alder som afgørende for, hvilken rolle de skal spille i samfundet, f.eks. hvornår de skal trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Og vi betragter stadig “de ældre” som en homogen og svagelig gruppe, selvom de som individer er langt mere forskelligartede end de yngre generationer.

Sådan lyder vurderingen fra en række aldringsforskere, som Mandag Morgen har talt med. De efterlyser et opgør med de nuværende aldersgrænse-samfund.

“Den nuværende brug af aldersgrænser er meningsløs, fordi den medvirker til at fastholde en opfattelse af, at voksne mennesker over en bestemt alder pr. definition er svækkede, fattige og ensomme. Det er ikke tilfældet. Langt de fleste over 60 eller 65 år har det godt, og derfor er det på tide, at man afvikler alle aldersgrænser, der har med ældre at gøre,” siger aldringsforsker og forfatter Henning Kirk, som er en af foregangsmændene i den danske aldringsforskning.

Login