Ny forskning afliver myte om indvandreres ledighed

Kontanthjælpsloft og starthjælp har ikke den motiverende effekt, som politikerne hævder. Ny forskning viser, at det er en myte, at lave sociale ydel­ser er medvirkende til, at ledige indvandrere finder et arbejde. Den nye afhandling sammenligner arbejds­markedsforhold for indvandrere i 12 EU-lande og konkluderer, at sandsynligheden for, at indvandrere finder et lavtlønnet job, er stort set den samme for dem, der ikke modtager arbejdsløshedsrelaterede ydelser, som for dem, der modtager den mest gene­røse understøttelse. Forklaringen på den særligt høje arbejdsløshed blandt indvandrere er således ikke generøse sociale ydelser, pointerer forskerne. De af­liver dermed en social myte, som har været en central pointe, når politikere fra både den ene og anden fløj diskuterer den høje indvandrerledighed. Førende forskere inden for integration og indvandring bakker undersøgelsen op: at skære i ydelserne får ikke flere i arbejde.

En politisk myte står for fald, efter at danske forskere har undersøgt årsagerne til at mange EU-lande har langt højere arbejdsløshed blandt indvandrere end indfødte borgere. Forskere konkluderer nemlig entydigt, at lavere sociale ydelser ikke bringer flere indvandrere i arbejde.[graph title="Høje sociale ydelser er ikke skyld i indvandreres høje arbejdsløshed" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/b634b-afs_fig01_hoje-sociale-ydelser-er-ikke-skyld-i-indvandreres-hoje-arbejdsloshed.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/df49f-afs_fig01_hoje-sociale-ydelser-er-ikke-skyld-i-indvandreres-hoje-arbejdsloshed.png" text="Høje sociale ydelser har ikke en negativ effekt på indvandreres tilgang til arbejdsmarkedet. Sandsynligheden for at komme i arbejde er den samme for indvandrere, der ikke modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, og for dem, der modtager de mest generøse ydelser. "]Kilde: The effect of welfare and labour market institutions on the labour market outcomes of immigrants in Europe, Anna Diop-Christensen, 2014 [/graph]

Konklusionerne bryder med en årelang myte om, at det er Danmarks høje sociale ydelser, som er direkte årsag til den store arbejdsløshed, vi i mange år har set hos indvandrere i Danmark.

”Hovedforklaringen på den høje arbejdsløshed blandt indvandrere i de skandinaviske lande er sandsynligvis ikke, som det ofte bliver antaget, at vi har generøse sociale ydelser. Så at skære i ydelserne vil ikke få flere i arbejde. Der er en række andre barrierer, som indretningen af vores arbejdsmarked og antallet af flygtninge, der gør, at vi har en høj arbejdsløshed blandt indvandrere i Danmark,” siger Anna Diop-Christensen, som står bag en ny ph.d.-afhandling fra Aalborg Universitet og Luxembourg Institute of Socio-Economic Research.

Login