Fra teori til praksis: Sociale investeringer tager fart

Hvor sociale investeringer mest var teori for bare to år siden, arbejder en række kommuner nu med sociale investeringer i praksis, mens mere end 20 kommuner forventer, de vil gøre det. Det kan både give bedre effekt for borgerne og blive billigere for kommunerne.

Hvad har overvægtige børn til fælles med andre udsatte børn? Og hvad har ordblinde børn til fælles med psykisk sårbare børn og unge? Og hvad har de fire grupper til fælles med kronisk syge børn?

At de – trods deres udfordringer – ikke nødvendigvis ender i en tilværelse på kanten af arbejdsmarkedet, når de bliver voksne.

Det viser eksempler fra fem kommuner, der har sat gang i sociale investeringer med det ene formål at tilbyde børnene så god en indsats, at udgifterne ikke bare skal noteres med røde tal, men i løbet af en kortere årrække betaler sig tilbage.

Login