Fremtidens arbejdsmarked underminerer eksamensbeviset

Når arbejdsmarkedet kræver hyppige omstillinger af den enkeltes kompetencer gennem hele livet, bliver også uddannelsessystemet udfordret. Nogle har allerede helt droppet at tage en videregående uddannelse, fordi systemet er for ufleksibelt og langsomt – og fordi eksamensbeviset bare er papir.

Da Nicki Friis var færdig med gymnasiet, var han også definitivt færdig med det danske uddannelsessystem. Ikke fordi den unge student manglede nysgerrighed, appetit på verden eller lyst til at tilegne sig ny viden. Tværtimod. Han ville bare ikke overlade det store ansvar for noget så vigtigt til ét bestemt studie på én bestemt uddannelsesinstitution.

”Efter gymnasiet følte jeg simpelthen ikke, at jeg havde brug for mere undervisning. I stedet fandt jeg min egen måde at uddanne mig på, når jeg lige stod og havde brug for bestemt viden til et nyt projekt. Så fulgte jeg onlinekurser, TedTalks, YouTube-videoer og fandt artikler via Google,” siger Nicki Friis, der er 23 år, og i dag kalder sig selvlært entreprenør, podcaster, foredragsholder og innovatør.

Login