FTF-formandens ønske til politikerne: Inddrag medarbejderne meget mere

Øverst på FTF’s seddel med ønsker til den kommende sammenhængsreform står nye partnerskaber både lokalt og nationalt. Men ønskesedlen omfatter også en ny økonomisk styringsmodel og en ny ledelsesreform, siger FTF’s formand, Bente Sorgenfrey.

Bente Sorgenfrey har en drøm. Som formand for hovedorganisationen FTF med tilsammen 450.000 sygeplejersker, lærere, pædagoger, politifolk, socialrådgivere og andre fra især den offentlige sektor i ryggen drømmer hun om, at medarbejderne i fremtiden bliver inddraget langt mere i at udvikle den offentlige sektor.

”Større inddragelse af medarbejderne er helt centralt for at udvikle den offentlige sektor. Vi skal have etableret lokale partnerskaber, hvor politikere, ledere og medarbejdere arbejder sammen om at udvikle den måde, der styres og arbejdes med kerneopgaven på,” siger Bente Sorgenfrey i et interview med Mandag Morgen.

Hendes bøn kommer her få dage før, regeringen går i gang med første etape af den såkaldte sammenhængsreform. Den tegner til at blive den største reform af den offentlige sektor i over 10 år og får dermed store konsekvenser for Bente Sorgenfreys medlemmer.

Login