Glem væksten – og få vækst

Den norske virksomhed Miles har skabt vækst ved ikke at fokusere på vækst. Bag det tilsyneladende paradoks gemmer sig en tro på, at værdien for kunderne og dygtige medarbejdere er den virkelige nøgle til succes.

Af Tania Ellis
Special Advisor and Founder, TANIA ELLIS - The Social Business Company

I sidste måned havde jeg fornøjelsen af at gennemføre en workshop med samtlige ledere og medarbejdere i Miles, en norsk IT-konsulentvirksomhed med 75 ansatte og afdelinger i Bergen, Oslo og Stavanger. Temaet for vores workshop var ”Business Unusual” – og det må man i den grad sige, at virksomheden selv er et strålende eksempel på.

Miles fokuserer ikke på vækst, men på at skabe en unik virksomhedskultur. De lægger vægt på at skabe værdi ved at behandle hinanden og kunderne godt (se videointerview med en af medarbejderne).

Hele virksomhedens dna er gennemsyret af de to grundlæggende værdier ”faglig autoritet" og "varme”. De er retningsgivende for både kortsigtede og langsigtede beslutninger og prioriteringer i virksomheden.

I forbindelse med rekruttering betyder det f.eks., at Miles ikke kun prioriterer højtuddannede og fagligt dygtige medarbejdere, men også at de er empatiske, ydmyge og ansvarsbevidste. Ledelsen har både et ønske om og en tro på, at medarbejderne i Miles er modne, selvstændige mennesker, som selv er i stand til at tage ansvar og beslutninger i det daglige arbejde. Derfor opererer de med en flad hierarkisk struktur uden mellemledere, og over 85 pct. af virksomheden er ejet af medarbejderne.

Miles’ vision er helt enkelt at skabe en virksomhed, der er i stand til at tiltrække og udvikle de dygtigste it-konsulenter i branchen. For når de faglige og sociale kompetencer er i top, så tiltrækker det kunder, som vælger Miles igen og igen.

[quote align="left" author=""]Det er det interessante paradoks ved virksomheden Miles: At et ufravigeligt fokus på at skabe værdi, frem for at måle sin succes i økonomisk vækst, rent faktisk fører til økonomisk vækst.[/quote]

Det skarpe fokus på at skabe værdi for kunderne betyder også, at virksomheden ikke opererer ikke med budgetter eller andre kvantitative eller økonomiske mål. I stedet opererer man med et organisk vækstprincip.

Arbejdsmiljøet i Miles har flere gange ført til kåringer som Norges bedste arbejdsplads. Og virksomhedens nøgletal viser med al tydelighed, at en værdibaseret virksomhed og ledelsesfilosofi lønner sig. Siden virksomheden blev stiftet i 2005 er omsætningen gået fra 0 til 100 mio. norske kr. med en solid driftsmargin. De sidste fem år har budt på stabile vækstrater på godt 20 pct.

Det er det interessante paradoks ved virksomheden Miles: At et ufravigeligt fokus på at skabe værdi, frem for at måle sin succes i økonomisk vækst, rent faktisk fører til økonomisk vækst.

Og hvad fortæller denne historie os så? For mig repræsenterer den norske succesvirksomhed flere ting. Den er blot ét blandt stadig flere eksempler på virksomheder, der opererer efter en ny forretningslogik, hvor formål sættes foran profit, og væksten gøres op på en række bundlinjer, f.eks. socialt og miljømæssigt – foruden selvfølgelig økonomisk.

Det er samtidig et eksempel på det nye vækstparadigme, som er begyndt at præge politiske miljøer og nationale vækststrategier. Vi er så småt begyndt at erkende, at et ensidigt fokus på økonomisk vækst er uholdbart. EU’s Beyond GDP-initiativ og Bhutans målinger af befolkningens lykke i Gross National Happiness er blot nogle få eksempler.

Og det er dét, jeg synes, er så spændende ved de kunder og cases, jeg støder på i mit arbejde. Her bliver jeg gang på gang mindet om, at dét, der er logisk i én verden eller tidsalder, kan operere med modsat fortegn i andre verdener eller tidsaldre. F.eks. i Kina, hvor patienter for bare 100 år siden betalte læger, når de ikke var syge, mens lægerne betalte patienterne og passede dem, når de blev syge. En næsten absurd tanke set med vestlige øjne.

Med de vækst- og velfærdsudfordringer vi lige nu står overfor, er det lige præcis den form for radikal nytænkning, der skal til. Og når vi kan se, at en virksomhed som Miles faktisk har succes med at vende gængse forretningslogikker på hovedet, kan det forhåbentlig give flere af os mod til at udfordre andre gamle logikker. Det kan bane vejen ikke blot for vækst, men for bæredygtig vækst – om det så er inden for business, politik eller i vores private liv.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu