Globalt fokus på sociale investeringer

I USA er der netop nedsat en kommission, der skal undersøge mulighederne for sociale investeringer. Og i New Zealand og Australien udvikler man lige nu nye metoder til løsning af sociale problemer. Der skal ikke bare bevilges penge, der skal investeres i løsningen. Nu kommer de sociale investeringer på finansloven i Australien.

Hvem kan forestille sig finansminister Claus Hjort Frederiksen og socialminister Karen Ellemann slås om æren for at afsætte penge til sociale investeringer på finansloven? Ikke mange. Men det sker lige nu i Australien, hvor to ministre – finansministeren og socialministeren – hver i sær gør krav på æren for en omfattende omlægning af velfærden.

I forbindelse med landets finanslov for næste år har de afsat omkring en halv milliard danske kroner til at udvikle nye typer af sociale indsatser. En fond med det sigende navn “Try, Test and Learn Fund” skal administrere pengene, der omregnet til danske forhold svarer til en bevilling på ca. 100 millioner kr.

Fonden skal udvikle metoder, som lægger op til egentlige investeringer i løsningen af sociale problemer. Der er ifølge de to ministre tale om et fundamentalt opgør med den hidtidige praksis, hvor løsningen af sociale problemer ofte forveksles med viljen til at bevilge penge til en ny indsats.

Login