Nyt lederskab med 
Elize Dimare
Johnny Sørensen

Gør forandringer til noget positivt

Nomader er altid på vej og finder fred i rejsen. Det samme bør du gøre som leder i en tid med store, uundgåelige forandringer. På den måde kan du gøre forandringer mere fantastiske end frygtelige. 

Foto: Colourbox

Retorikken omkring forandringer er næsten altid negativ. Vi taler om ’modstand mod forandringer’, ’svære forandringer’, ’overcoming change’ eller ligefrem ’livsfarlige forandringer’. Udgangspunktet er frygtbaseret og væk-fra-orienteret, som om forandringer helst skal undgås, minimeres, overstås og altid vil være noget dårligt, der giver ekstraarbejde og slider på organisationen. Og i en tid med mange forandringer er det en ærgerlig og kontraproduktiv grundindstilling. 

Realiteten er, at uden forandringer, ingen overlevelse. Hverken som menneske eller som organisation. Din vigtigste opgave som leder er derfor at skabe og håndtere forandringer hele tiden og at gøre forandringerne fantastiske.


 
Realiteten er, at uden forandringer, ingen overlevelse. Hverken som menneske eller som organisation. Din vigtigste opgave som leder er derfor at skabe og håndtere forandringer hele tiden og at gøre forandringerne fantastiske. 
 
Nærmest alle modeller for forandringsledelse tager udgangspunkt i eller bygger på Kurt Lewins grundopskrift tilbage fra 1947: Her ses en forandring som bestående af tre elementer: Unfreeze, Change og Re-freeze. Ryst op i det eksisterende, udfør forandringen, og forankr det forandrede.  
 
Forandringer er altså veldefinerede, med en tydelig start- og slutdato og med en klar målsætning, som kan ’fryses fast’ igen.  
 
Al respekt for Lewins banebrydende arbejde og de mange relevante og inspirerende modeller og metoder, som bygger på det. De har bare én grundlæggende udfordring: De bygger på nogle antagelser om forandringer, som ikke holder længere i en tid, hvor vi taler mere om ’krise på krise’ og konstant foranderlighed og udvikling.  
 
Hvis du som os beskæftiger dig med ledelse i praksis, hvis du kunne genkende forandringernes vilkår i dag: 

 • Forandringer kan sjældent forudses eller planlægges. De største forandringer er som regel helt uforudsete. Kodak sagde nej til digitale billeder, og Blockbuster afviste streaming af film, fordi den gode gamle måde at gøre tingene på var højprofitabel (‘if it ain’t broke, don’t fix it’). Det er nemt at grine af, men vi er alle i fare for at blive fartblinde på vores egne produkter, services eller måder at gøre tingene på.  
   
  Så forandringsledelse anno 2023 kræver mere en parathed til at håndtere det uforudsete, når det dukker op, end det kræver en krystalkugle. 
   
 • Forandringer har sjældent en tydelig startdato. ‘Unfreeze’ giver rigtig god mening for at slippe ’plejer’ og lukke op for nye muligheder. Men det skal gå stærkt, hvis vi vil nå at tage udfordringerne i opløbet. Din organisation skal kunne ’unfreezes’ på meget kort tid, måske endda minutter eller timer. 

  Forandringsledelse anno 2023 kræver derfor, at du hurtigt kan forklare behovet for forandringen, så alle forstår det. Det kan du kun, hvis du selv er åben og fleksibel, og ikke hænger fast i drømmen om fortiden. Og hvis du lærer din organisation det samme.  

 • Forandringer har nærmest aldrig en tydelig slutdato. Langt de fleste forandringer glider automatisk over i nye, som igen glider over i de næste. Vi kender alle retorikken om, at ”når vi lige har fået afsluttet det her projekt, så har vi mere tid”. Men når ét projekt er afsluttet, er det næste allerede i fuld gang. Så forandringsledelse anno 2023 kræver, at du og din organisation kan rumme, at alt er flydende.  

Nomadeledelse som alternativ 

Løsningen kalder vi nomadeledelse, og den er beskrevet mere uddybende i vores bog, ”Andre menneskers penge og andre menneskers liv – ledelse og eksekvering i turbulente tider”
 
Nomader er altid på vej og finder fred i rejsen. Uanset hvor længe de forbliver samme sted, ved de, inden de slår lejr, at den snart skal tages ned igen. For nomader er det ikke bevægelsen, men stilstanden, som er farlig. Sådan er det også for dig som leder.  
 
Der er rigtig meget, vi ikke har kontrol over. Alligevel insisterer vi på at følge planer og budgetter slavisk og se dem som indikatorer for succes uden at genbesøge og revidere forudsætningerne undervejs. Men ikke dig. Du tænker og arbejder med nomadeledelse fremfor klassisk, statisk orienteret ledelse, og det gør forskellen. 
 
Derfor får du her syv gode steder at starte nomadelederens syv nøgler: 

 1. Det starter med dit eget mindset. Verden er fyldt med selvudviklingsbøger om at være i flow, acceptere alt det, vi ikke har indflydelse på, og give slip. En virksomhed skal gøre det samme. Så i din lederrolle er du nødt til hele tiden at glæde dig over behovet for tilpasninger og justeringer, for det betyder, at I er blevet klogere og undgår fejl. Hver gang noget ikke går som forventet, er det din opgave at fokusere på, hvorfor det var godt, og hvad det giver af muligheder. 

  Nomader er altid på vej og finder fred i rejsen. Uanset hvor længe de forbliver samme sted, ved de, inden de slår lejr, at den snart skal tages ned igen. For nomader er det ikke bevægelsen, men stilstanden, som er farlig. Sådan er det også for dig som leder.

     
   
 2. Træn jeres tilpasningsmuskler. De store forandringer skyldes som regel, at vi overså de små. Og mange små forandringer udskyder de store og træner vores parathed. Du kan gøre noget så banalt som at bytte pladser med regelmæssige mellemrum, rykke lidt rundt på opgaverne i teamet eller vælge nogle andre makkere på projekterne end normalt. Evaluér løbende med dit team, hvad der virker, og hvad der kan forbedres. Hver gang nogen kommer med et forbedringsforslag, så siger du: ”ja, det prøver vi”, og så evaluerer I bagefter. Noget var helt sikkert genialt, mens noget formentlig ikke fungerer. Det er ikke så vigtigt. Det vigtige er at dyrke lysten til justeringer og tilpasninger.  
   
 3. Byg en organisation baseret på fleksibilitet. Mange organisationer ansætter kun medarbejdere fast og på fuldtidskontrakter uden slutdato. De kan ikke tænke sig til andet, end at vi skal være så meget på kontoret som muligt. Men alle rammes hårdt af manglende fleksibilitet. Vær åben for andre måder og steder at arbejde. Tidsbegrænsede kontrakter, fleksible aftaler og deltid er en gave til for eksempel at justere arbejdsstyrken efter behov. Så længe du er fair, og det er en gensidigt tilfredsstillende aftale, er alt godt.  
   
 4. Aktivér holdet. Du kan aldrig se 360 grader selv, og det hedder blinde vinkler, fordi de er blinde. Derfor har du omgivet dig med intelligente kapable personer, som komplementerer dine kompetencer. Brug dem nu. Fremfor at tro, at du alene skal lave den nye organisationsplan eller strategiplan, så aktivér dem, alt det du kan. Det giver bedre løsninger, større commitment og mindre arbejde til dig selv. Plus I har muligheden for at se løsningerne fra flere vinkler.  
   
 5. Tænk i rullende intervaller fremfor regnskabsår. Ofte kører vi i låste tidsintervaller og sletter nærmest den kollektive hukommelse, når vi træder ind i et nyt budgetår. Hvorfor tror vi, at verden kan puttes i kasser á 12 måneders varighed? Det giver meget mere mening at arbejde i rullende intervaller, så vi hele tiden tænker løbende 12 måneder tilbage og løbende tre måneder frem. Leg med det.  
   
 6. Arbejd agilt. Hvis du ikke allerede er gode venner med agile værktøjer som for eksempel scrum, så sørg for at blive det. Der er både bøger, onlinekurser og mulighed for certificeringer på meget kort tid, og det er en intelligent, fleksibel og effektiv måde at arbejde på.  
   
 7. Stå roligt og solidt i midten af det hele. Dit personlige lederskab er nøglen til at lykkes. I sidste ende bliver dit team mere afhængige af dig, når I skal tænke mere flydende og fleksibelt, for det er tilliden til dig som leder, der flytter det hele. Der vil være tidspunkter, hvor du selv er dybt frustreret eller bekymret, men tro på, at I gør det rigtige, og at I nok skal lykkes. Og går det ikke, så går det som regel alligevel. Bare ikke på den måde, I troede.  

I en verden i evig bevægelse er vi og vores organisationer altid på vej. Nomadeledelse handler om at nyde rejsen.  


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu