Guld eller gambling for pensionsmilliarder

En stille revolution har fundet sted i pensionsbranchen, som har ændret rolle fra passive kapitalforvaltere til aktive investorer på linje med kapitalfonde. Dermed bliver kompetencerne i de enkelte pensionskasser afgørende for, om de nye typer investeringer ender som succes eller fiasko.

I Lincolnshire i England fejrer biomassekraftværket Brigg Renewable Energy Plant i dag sin første måned efter den officielle åbning af kraftværket. Bag det britiske kraftværk står PensionDanmark, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Sidstnævnte er et selskab, som PensionDanmark etablerede i 2012, og som sammen med pensionskassens interne team håndterer pensionsselskabets investeringer i energirelateret infrastruktur.

Denne type investeringer, der kan sikre fremtidens pensionister et godt afkast, er så innovativ, at PensionDanmark sammen med ATP i en ny hvidbog fra World Economic Forum fremhæves som særligt innovative frontløbere, der kan inspirere andre.

Danske pensionskasser ligger i det europæiske førerfelt, når det gælder om at investere i nye typer af aktiver, som kan sikre pensionskunderne høje afkast i en tid, hvor renten er lav, og traditionelle investeringsemner som aktier og obligationer ikke kaster meget af sig. De nye investeringstyper går under fællesbetegnelsen alternativer. Begrebet dækker over pensionskassernes investeringer i kapitalfonde, lån til virksomheder, infrastruktur, skov og landbrug. Enkelte selskaber tæller også investeringer i ejendomme med. Alternativer er med andre ord alt andet end pensionskassernes traditionelle investeringer i obligationer og aktier. Med en obligationsrente nær nul og høje aktiekurser, der kun levner begrænset potentiale for høje afkast fremadrettet, er pensionskassernes interesse for at gå nye veje vokset i jagten på at sikre pensionskundernes afkast.

Login