Halvdelen af danskerne skammer sig over udlændingedebatten

I jagten på de 6,5 pct. af vælgerne, som har forladt henholdsvis S og V til fordel for DF siden valget i 2011, er partierne ved at komme alvorligt ud af trit med det store flertal af deres andre vælgere. Det vurderer en række valgforskere på baggrund af en ny meningsmåling, der viser, at næsten halvdelen af danskerne skammer sig over den hårde politiske udlændingedebat. Og undersøgelsen kan tyde på, at partierne begår en alvorlig fejl ved at satse på at stramninger over for udlændinge, skal vinde dem de afgørende stemmer. Netop udlændingepolitikken er nemlig slet ikke det politiske emne, som S- og V-vælgerne går særlig meget op i.

Andreas Baumann

Udlændingedebatten er igen kravlet op ad den politiske dagsorden og ind på forsiderne af de danske aviser. Her er valgkampen for længst skudt i gang, selv om der i princippet kan være ni måneder til valgdagen.

Siden sommerferien er debatten ikke bare spidset til retorisk, men også vokset i politisk bredde, idet især Liberal Alliance, Venstre og Socialdemokraterne har givet Dansk Folkeparti fornyet kamp om at profilere sig som asyl- og indvandrerpolitiske hardlinere.

Skammelig udlændingedebat" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/a279f-aba_fig02-indvandring-gavner-danmarks-velstand.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/07bf7-aba_fig02-indvandring-gavner-danmarks-velstand.png | Forstør   Luk

Selvom udlændingedebatten måske giver et andet indtryk, så mener næsten halvdelen af danskerne, at indvandring er positivt for Danmarks velstand. Men danskerne er splittede i spørgsmålet, om det er godt eller skidt for den danske samfundsøkonomi, at vi er åbne over for indvandring.

Kilde: Mandag Morgen/YouGov, 2014. [/graph]

Men en stor del af danskerne mener, det har taget overhånd. I hvert fald siger næsten halvdelen, at de nogle gange skammer sig over den danske udlændingedebat. Det viser en ny meningsmåling, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for Mandag Morgen. Se figur 1.

Resultatet viser, at politikerne er ude af trit med vælgerne i udlændingepolitikken, vurderer professor i statskundskab ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen, der har fulgt danske vælgeres holdning til indvandrere siden 1979.

”De meget negative dele af udlændingedebatten afspejler ikke danskeres holdninger til indvandrere. Men politikerne jagter alligevel mest de indvandrerskeptiske vælgergrupper, fordi de kan afgøre udfaldet af næste valg. Og derfor har alle travlt med at profilere sig som udlændingeskeptiske før en ny valgkamp for alvor skydes i gang,” siger Jørgen Goul Andersen. Som medlem af Mandag Morgens Velstandsgruppe har han været med til at udvikle den nye meningsmåling.

Ifølge en vælgeranalyse fra Aarhus Universitet har Venstre mistet 62.000 vælgere til Dansk Folkeparti siden valget i 2011, og 58.000 socialdemokratiske vælgere er gået samme vej. For begge partier svarer det til 6,5 pct.

Danskerne er delt i to

Mandag Morgens nye meningsmåling viser, at indvandrerspørgsmålet splitter danskerne i to næsten lige store grupper. Den ene gruppe er generelt skeptiske over for indvandrere og hælder til at se dem som en udgift for det danske samfund, mens den anden gruppe mener, at indvandrere bidrager til Danmarks velstand. Se figur 2.

[graph title="Indvandring deler danskerne" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Mandag Morgen/YouGov, 2014. 

Og den fordeling er det svært at genfinde i udlændingedebatten i dag. 46 pct. af danskerne hælder til det synspunkt, at indvandrere bidrager positivt til samfundsøkonomien. Men den politiske debat har siden sommer især været præget af debatten om Venstres forslag om at begrænse indvandringen, regeringens stramning af familiesammenføring for flygtninge og borgmestrenes klager over, at den øgede asylsøgning fra især Syrien belaster kommunernes økonomi til bristepunktet.

”Den politiske debat afspejler slet ikke, at også den anden gruppe danskere eksisterer. Og det efterlader et politisk tomrum, hvor ingen politikere taler særligt meget om, at indvandring også kan have positive samfundsgevinster,” siger Jørgen Goul Andersen.

Han bakkes op af professor i migration og medier på Aalborg Universitet Peter Hervik, som har bemærket samme skævvridning af den offentlige debat om indvandrere.

”Jeg undrer mig over, at der ikke er nogen af de mange politiske rådgivere, der kan se, at der er så meget mylder på den ene banehalvdel i indvandrerdebatten. Der er en halv bane, som politikerne slet ikke spiller på. Det skriger jo til himlen. Selv de radikale er jo blevet helt udlændingekritiske at høre på,” siger Peter Hervik.

Han mener ligefrem, at det er et tegn på tiltagende højrepopulisme i Danmark, som breder sig langt ind i de store midterpartier.

”Det her handler om nationalisme. Det er en mainstreaming af den nationalistiske højrepopulisme. Den fremstiller os danskere som positive og fremmede som negative. Når Venstres Inger Støjberg roder sig ud i argumenter om, at den ene nationalitet per definition skal have lettere ved at komme hertil, fordi de ligner danskerne mere, så er det jo nationalisme,” siger Peter Hervik med henvisning til Venstres udlændingepolitiske udspil, der bl.a. ville favorisere indvandrere fra bestemte lande.

Dalende national stolthed

Danskernes reaktion er ikke mere nationalisme – men nærmest det modsatte. Langt de fleste er godt nok stadig stolte over, at der står ”dansk” i deres rødbedefarvede pas, men i Mandag Morgens nye meningsmåling svarer mere end hver femte, at de ikke er stolte over at være danske. Se figur 3.

Nationalfølelsen halter" caption="Figur 3  

Figur 4  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/a09a9-aba_fig04-vigtigste-politiske-prioriteter.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/44aa6-aba_fig04-vigtigste-politiske-prioriteter.png | Forstør   Luk

Arbejdsløsheden er den vigtigste prioritet for mere end hver fjerde dansker og optager mest dem, der har tænkt sig at stemme på S, SF og Enhedslisten ved næste valg. Indvandring er den højeste prioritet for 17 pct. af danskerne og vigtigst for næsten halvdelen af Dansk Folkepartis vælgere.

Kilde: Mandag Morgen/YouGov, 2014. [/graph]

Den europæiske værdiundersøgelse har jævnligt stillet samme spørgsmål siden 1981, og den har vist en markant højere national stolthed i både 1990, 1999 og 2008. Den nationale stolthed er i dag næsten tilbage på et niveau fra 1981 – før det legendariske fodboldlandshold med Preben Elkjær, Michael Laudrup og Morten Olsen indledte en lang række af storsejre og boostede den danske nationalfølelse.

Den nye meningsmåling viser også en klar sammenhæng mellem den manglende nationale stolthed og skammen over udlændingedebatten. De danskere, som ikke er stolte over at være danske, skammer sig også over udlændingedebatten. Men faktisk er der 10 pct. af de indvandrerskeptiske danskere, der også skammer sig over udlændingedebatten.

Påvirkning af vælgerne

Professor Peter Hervik pointerer, at den nationalistiske mediedebat og skeptiske fremstilling af indvandrere let kan blive selvforstærkende. For forskningen viser, at befolkningen bliver påvirket af mediernes og politikernes negative fokus på udlændinge, siger han.

Sådan gjorde vi

Velstandsanalysen og meningsmålingen om danskernes værdier er udviklet i samarbejde med medlem af Mandag Morgens Velstandsgruppe professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet.

Målingen er udført af analyseinstituttet YouGov. Der er i perioden 19. - 28. november 2014 gennemført i alt 1.008 computerstøttede web-interviews med danskere i alderen 18-74 år. Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi, uddannelse og politik på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen.

Mandag Morgens Velstandsgruppe består af 25 af landets skarpeste hjerner, som er samlet om at nytænke Danmarks konkurrenceevne og mulighederne for at øge den danske velstand. Gennem det næste år vil gruppen i tæt samarbejde med Ugebrevets redaktion analysere velstandsskabelsen og udvikle løsninger, der nytænker og styrker dansk konkurrenceevne og danskernes fælles velstand.

Mandag Morgen inviterer også læsere og kunder med i jagten på nationens fremtidige velstand. En gang om måneden inviteres Ugebrevets kunder til idéudvikling og debat om aktuelle emner på de åbne Mandag Morgen-møder, hvor skiftende medlemmer af Velstandsgruppen stiller op.

”Befolkningen har i det store hele meget lidt kontakt med flygtninge og indvandrere i deres hverdag. Så hvis politikere og journalister maler et skræmmende billede af, hvad der sker med indvandringen, påvirker det befolkningens holdninger. Det er en meget afgørende faktor, som vi har klart forskningsmæssigt belæg for,” siger Peter Hervik.

Jørgen Goul Andersen peger på, at den nye meningsmåling indikerer, at flere danskere er blevet indvandrerskeptiske. Men der er ikke tale om et kæmpe skred.

”Sammenligningen er usikker, men det ser ud til, at der er flere skeptiske i forhold til tidligere målinger. Det er også, hvad man skulle vente – både i lyset af nyhedsbudskaberne om et stærkt stigende antal asylsøgere og i lyset af partiernes meldinger, som vælgerne også tager bestik af. Men den intense indvandrerdebat, vi har oplevet det seneste års tid, afspejler altså ikke et stort skred blandt danskerne. Der er bekymringer, men også udbredt accept, sympati og solidaritet,” siger Jørgen Goul Andersen.

Farlig valgtaktik

Hvad der end er årsagen til den offentlige debats øgede fokus på indvandrere, så tyder intet på, at emnet bliver taget af dagsordenen frem mod Folketingsvalget. Det vurderer alle de eksperter, som Mandag Morgen har talt med til denne artikel.

Den umiddelbare forklaring på det er, at Helle Thorning-Schmidt (S) og Socialdemokraterne må tilbageerobre vælgere fra Dansk Folkeparti for at beholde regeringsmagten. Det samme skal Venstre gøre, hvis ikke Lars Løkke Rasmussen (V) i en ny borgerlig regering vil overlade for meget indflydelse til sit stadig voksende støtteparti. Begge partier har mistet 6,5 pct. af deres vælgere til DF siden valget i 2011, og DF’s nyvundne status som Danmarks største parti i meningsmålingerne peger ikke just i retning af, at vælgervandringen er stoppet. Tværtimod.

Men valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor på Københavns Universitet, advarer S og V mod at tro, det er på udlændingepolitikken, de skal generobre det tabte. Han mener, det kan vise sig som en farlig strategi for de to statsministerpartier at ophøje udlændingedebatten til hovedtema i en kommende valgkamp, fordi det kan sende endnu flere vælgere i armene på DF, når det netop er DF’s mærkesag, de andre partier sætter øverst på dagsordenen.

”Jeg synes klart, vi har set, at Socialdemokraterne har skruet lidt op for den retoriske knap i indvandrerdebatten. Men hvis man drejer på den knap, så vi kommer til at snakke mere om indvandring, så er der nogle partier, der vinder på det, fordi de har ejerskab over emnet – og det er især Dansk Folkeparti, der har det. Det har Socialdemokraterne ikke. Så på den korte bane, tror jeg ikke, at Socialdemokraterne kan vinde vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti med den manøvre,” siger han.

[graph title="Vælgernes vigtigste politiske prioriteter" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Mandag Morgen/YouGov, 2014. 

Mandag Morgens nye måling bekræfter Kasper Møller Hansens pointe. Den viser, at kun 17 pct. af vælgerne mener, at indvandring er det vigtigste poliske emne at fokusere på, hvorimod 26 pct. peger på arbejdsløshed. Blandt de vælgere, der vil stemme socialdemokratisk næste gang, er det kun 7 pct., der ser indvandring som det vigtigste emne, mens mere end 36 pct. peger på arbejdsløsheden som deres første prioritet. For Venstres vælgere er økonomi det vigtigste emne, efterfulgt af arbejdsløshed og først derefter indvandring. Se figur 4.

Socialdemokraterne og Venstre risikerer på den måde at komme ud af trit med deres egne vælgere og som konsekvens bløde vælgere til både højre og venstre. I stedet for at tilbageerobre de indvandrerskeptiske vælgere fra Dansk Folkeparti, risikerer partiet at sende endnu flere vælgere videre til DF og samtidig skubbe vælgere, der har fået for meget af strammerretorikken, over til SF og Enhedslisten. Men det er også en svær knibe, særligt Socialdemokraterne befinder sig i, erkender Kasper Møller Hansen.

”Socialdemokratiet er fanget i en vanskelig situation. På den ene side har de nogle reelle problemstillinger på integrationsområdet, som de er nødt til at adressere. På den anden side forsøger de radikale at holde dem fast, og for det tredje har de nogle vælgere, som klart har indikeret, at det er Dansk Folkeparti, der ejer indvandrerdagsordenen,” lyder valgforskerens analyse.

Peter Hervik kalder det nyttesløst, at Socialdemokraterne forsøger at konkurrere med DF på indvandrerområdet.

”DF vil til enhver tid byde over og bevæge sig længere ud på fløjen. Det er det, populistiske partier gør. Og når Socialdemokraterne så ikke tror, at de har noget andet valg end at rykke efter DF, så skæpper de jo selv til højrenationalismen,” siger han.

S skal satse på arbejdsmarked

Helt så håbløse ser Kasper Møller Hansen ikke Socialdemokraternes muligheder for at justere signalerne i deres indvandringspolitik. Hans egne vælgerundersøgelser viser nemlig, at danskerne ikke går så meget op i indvandreres race, nationalitet eller religion. Det, der er afgørende for danskernes holdninger til indvandrere, er, dels om indvandrerne bidrager til samfundet, dels om de anses som en trussel for egne jobmuligheder. Så hvis Socialdemokraterne i stedet for at tale om religion, kultur og race fokuserer på de arbejdsmarkedsmæssige udfordringer ved indvandringen, kan det give vælgeropbakning.

”Hvis de vil maksimere partiets vælgertilslutning på udlændingeområdet, skal de have udlændingedebatten til at handle om økonomi og arbejdsforhold. Det er kernen i danskernes holdning til indvandrere, og hvis Socialdemokraterne kom ind til kernen af det, som danskerne bekymrer sig om, så tror jeg, at de ville stå stærkt, fordi det er emner, de har ejerskab på,” siger Kasper Møller Hansen.

Socialdemokraternes udlændingeordfører Mette Reissmann siger, at partiet allerede fokuserer på at løse de problemer. Og så afviser hun, at Socialdemokraterne er med i et indvandrerkritisk kapløb.

”Vi peger på og diskuterer de udfordringer, vi står over for lige nu, for at få tingene til at fungere, eksempelvis med de mange flygtninge, som kommer i disse år. Men vi deltager ikke i et fælles kapløb om stramninger,” siger Mette Reissmann og fortsætter:

”Vi er ikke indvandrerkritiske. Det handler om en balance. Dem, der kan bidrage til samfundet, er velkomne, og man skal bidrage med det, man kan, fra første dag, man kommer til Danmark. Også når det gælder flygtninge.”


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu