Nyt Job til  
Helene Forsberg-Madsen

Hun skal kæmpe kvinders kamp

Helene Forsberg-Madsen skal som ny direktør i Kvinderådet være med til at give den 124 år gamle paraplyorganisation en stærkere stemme i den offentlige debat.

Torben K. Andersen

Om

Hvem?
Helene Forsberg-Madsen

Hvilket job?
Direktør i Kvinderådet fra den 1. december

Hvorfra?
Chef for Sociale Indsatser i Læseforeningen

Ligestilling er et af FN’s 17 verdensmål, og på trods af store fremskridt globalt – og nationalt – er der fortsat langt til målet om ligestilling mellem kønnene i 2030.

Derfor står udfordringerne da også nærmest i kø, når Helene Forsberg-Madsen tiltræder sin nye stilling fra den 1. december som direktør i Kvinderådet. Hun kommer til at stå i spidsen for en paraplyorganisation, der næste år fylder 125 år, og som samler 49 forskellige samfundsorganisationer med tilsammen over en million medlemmer.

Hun skal ikke blot arbejde for at fremme ligestilling og kvinders vilkår i Danmark og internationalt. Hun skal også være med til at give Kvinderådet en stærkere stemme i den offentlige debat og involvere flere forskellige mennesker på tværs af alder og køn, som vil arbejde sammen for at fremme ligestilling.

Danmark har ganske vist en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder. Men det danske arbejdsmarked er fortsat meget kønsopdelt; kvinder arbejder primært i den offentlige sektor, mens mænd arbejder i det private. Samtidig er der fortsat en forholdsvis stor lønulighed imellem kønnene på tværs af brancher og på specifikke arbejdspladser.

Det bliver en mærkesag for Helene Forsberg-Madsen at mindske den forskel og fremme et løft af lønningerne i de såkaldte omsorgsfag.

En anden mærkesag for rådets kommende direktør er de mange kvinder, som stadig i dag er ofre for vold, seksuelle overgreb og i yderste konsekvens partnerdrab. Det rammer på tværs af sociale lag, men er fortsat et område med stor social slagside. Jo mere udsat, jo hårdere rammer den kønsbaserede vold og seksuelle overgreb. 

Blå bog

Baggrund

  • 2016 -: Projektleder, programchef og senest chef for Sociale Indsatser i Læseforeningen
  • 2015-2016: Konsulent i Rådet for Socialt Udsatte
  • 2013-2015: Konsulent i Socialpædagogerne
  • 2014: Uddannet cand. soc. fra Aalborg Universitet

Med Helene Forsberg-Madsen i spidsen vil Kvinderådet også have stort fokus på abort og kvinders ret til at bestemme over egen krop. Både nationalt og især internationalt. Ifølge den seneste ligestillingsredegørelse bor over 100 millioner kvinder og piger i lande, hvor abort er forbudt, og mere end 1 milliard kvinder og piger bor i lande eller områder, hvor der er restriktioner i adgangen til sikre aborter.

Kvinders kamp for lige adgang til magt og indflydelse er også en mærkesag for den nye direktør. Hun har et stort ønske om, at Danmark kommer langt højere op på den internationale rangliste over lande med størst ligestilling end den 23. plads, som Danmark indtager lige nu.

Danmark halter langt efter de øvrige nordiske lande, og det skyldes blandt andet, at der er så få danske kvinder i virksomhedernes bestyrelser og på direktionsgangene.

Omtalte personer

Helene Forsberg-Madsen

Direktør, Kvinderådet
cand.soc (Aalborg Uni. 2015)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu