Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Find den gode stol frem, tag en af klassikerne ned fra hylden, og lad fortællingen illustrere en leders dilemmaer. ”God faglitteratur om ledelse blegner ved siden af fortællinger som Moby Dick,” siger Klaus Majgaard, der i mere end 20 år har arbejdet med offentlig styring og velfærdsudvikling

Jens Reiermann

MM Special: Hvor henter du inspiration til dit lederskab?

Der findes ekstraordinært lederskab alle steder i samfundet: på fodboldbanen, i litteraturen, i videnskabens eller i kunstens verden.

Topledere fortæller ofte, at det netop er inspirationen fra kilder langt fra direktionsgangen, der har skabt de største erkendelser eller forandringer i deres lederskab.

Temaet her er i høj grad en hyldest til disse inspirationskilder.

Kære leder, det her tema er til dig

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Energien flytter bjerge

Billedkunst, musik, videnskab og kunstnerisk kaos – fire danske toplederes inspiration

Bliv fyret og bliv en bedre leder 

Ejerledere vækster bedst med nyt blod i bestyrelsen

Driver du GPS-ledelse?

Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere 

Lederen som pejlemærke eller skydeskive

Umiddelbart kunne man sige, at afstanden mellem ledelse og litteratur er stor. Ja, faktisk så stor, at der ikke er meget at tale om. Men sådan forholder det sig ikke. For litteratur kan noget, selv den bedste fagbog om ledelse ikke engang nærmer sig.

Litteraturen kan lade dramaet i ledelse komme til sin ret.

Sådan lyder det fra ledelseskonsulent Klaus Majgaard, der med baggrund i en karriere som direktør, kommunaldirektør og forstander for en af landets mest traditionsrige højskoler, Askov Højskole, nu søger i litteraturen for at hente inspiration til en nærmest eksistentiel forståelse af de dilemmaer, der præger en leders hverdag.

For ham er ledelse et drama, som går langt ud over styringens målrationelle verden og helt tæt på det punkt, hvor en leder ikke bare må trække på sin autoritet, men også på sine helt personlige styrker.

Og det er her, den store litteraturs figurer, fortællinger og ikke mindst dilemmaer kan give inspiration.

Tag for eksempel romanen om Moby Dick, en klassiker, en tragedie, men også en fortælling om, hvordan hvalfangerens kaptajn, Ahab, lader sit mål, kampen og forhåbentligt drabet på den hvide hval Moby Dick styre skib og togt.

Så hvor vanvittigt det end kan lyde, så lykkes det for ham at overbevise besætningen om, at de ikke bare skal fange hvaler, raffinere deres olie og lagre den, altså gøre det, alle andre hvalfangere på det tidspunkt ville have gjort, men gå direkte efter opgøret med Moby Dick.

Kaptajn Ahab er en leder med stort L og med en evne til at overbevise, nærmest tryllebinde, sit mandskab med sin fortælling. Han er en mand med en mission og så fokuseret, at han må være en af de monomaniacs, der ifølge ledelsesguruen Peter Drucker ”are the only true achievers”, altså de eneste, der for alvor opnår noget. Resten af os – og her følger vi stadig Peter Drucker – har det sjovere, men vi lader tilværelsen forsvinde mellem fingrene på os.

Kaptajn Ahab er achiever og det i en så ekstrem form, at målet overskygger alt. Det er vigtigere for ham at opsøge og kæmpe med Moby Dick end at levere de fangster, skibets ejere ønsker. Det er også så vigtigt, at han sætter sit eget liv – og besætningens – på spil i det opgør, der for ham er det eneste, som giver mening.

Ahab går som leder tangenten ud i en grad, som klart overstiger, hvad en mand som Peter Drucker ville kunne anbefale. Men så bliver lederens rolle også sat på spidsen.

”God faglitteratur blegner ved siden af fortællinger som Moby Dick. Faglitteraturen kan give os nogle analytiske greb, men har svært ved at udtrykke den vildskab, man som leder oplever, når man bliver kastet rundt i forskellige følelser og tilstande,” siger Klaus Majgaard.

Med kaptajn Ahab på afveje

I Moby Dick følger læseren både kaptajn Ahabs nærmest maniske fokus på sit mål og fortælleren Ismaels langt mindre fokuserede, men også mere udforskende tilgang.

”Jeg interesserer mig meget for, hvordan ledere håndterer modsatrettede hensyn. For jo, en leder skal have fokus på mål og kunne være målrettet. Og så skal en leder også give plads til det udforskende, så ens mål ikke lige pludselig er helt ude af trit med den verden, man bevæger sig i. Her bliver bogen til forskel fra faglitteraturen en slags handlingslaboratorium,” siger Majgaard.

Du taler til det, du kalder ”dramaet i ledelse”. Men ledelse er vel ikke et drama, men en rationel forholden sig til mål, opgaver og en organisations kompleksitet?

Blå bog: Klaus Majgaard

Klaus Majgaard har arbejdet med ledelse og offentlig styring i næsten 30 år. Han har været børne- og kulturdirektør i Fredericia, børne- og ungedirektør i Odense samt kommunaldirektør i Furesø. Han har været forstander på Askov Højskole og skrevet og forsvaret en ph.d.-afhandling om kvalitet i offentlig styring og arbejdet som lektor ved CBS.

Klaus Majgaard er i dag selvstændig og arbejder med undervisning og rådgivning, blandt andet i at udvikle ledelsespraksis.

”En leder gør det muligt for andre mennesker at handle i spændingsfelter, hvor der er modsatrettede krav, og hvor der ikke er noget facit. Hvis der var et facit, var der ikke brug for ledelse, så der er brug for ledelse, fordi verden ikke går op i en højere enhed. Dramaet i ledelse er, at man skal bruge sig selv for at gøre det muligt for andre. Det er en meget nobel gerning. Det er også en psykologisk krævende metier, hvor resultaterne afhænger af dig selv, af din egen modenhed. Det er opslugende.”

Kaptajn Ahab sætter alt ind for at opnå sit mål. Men er han en god leder?

”Nej. Hvis man som leder skal være god, skal man selv håndtere spændinger på en meget nuanceret måde. Og man skal hjælpe medarbejdere og samarbejdspartnere med at gøre det. Man skal kunne undgå at gå i sort-hvide løsninger. Det stiller krav til os som ledere og sætter os på psykologisk overarbejde, især når vi er under pres. Det er mere krævende, end hvad de fleste ledere, inklusive jeg selv, er i stand til at leve op til.”

Ud over diskussionen af lederens rolle er der det med fortællingen. Kaptajn Ahab lader sin fortælling overskygge alle andre hensyn og forfølger den helt til romanens afslutning.

Den slags fortællinger er i virkelighedens verden mere end sjældne.

”Tit oplever vi, at fortællingen bryder sammen. Og så skal man genopbygge sin fortælling, sin måde at balancere de her spændingsfelter. Som leder bevæger man sig typisk fra at have styr på det til slet ikke at have styr på det. I den der dramatiske cyklus har du brug for billeder. Her er det ikke nok med en god teori. For mig afspejler den gode litteratur det eksistentielle. Med bogen i hånden kan jeg gå ud ad en tangent og være fuldstændig målrettet og se, hvilket vanvid det ender med. Jeg kan også følge Ismael og hans søgen. Jeg har brug for dem begge.”

Det lyder, som om du ikke opfatter forholdet mellem fokus og udforskning som et enten-eller, men snarere som et både-og?

”Ja, man kan læse Moby Dick som en håndbog. Du starter med at indskibe folk, og så vinder du dem for visionen. Her er kaptajn Ahab en helt eminent fortæller. Det ender med, at besætningen råber sit ja til ham. Det gør ikke noget, at man sammenligner sin egen praksis som leder med kaptajn Ahab og spørger sig selv, om jeg som leder kan være for ”manipulerende”, om mit rationelle projekt kan ende som en karikatur. Det er en af de farer, der kan ligge ved målstyringen, hvor man lukker øjnene for alt muligt andet og glemmer balancen. Som leder er det dit job at skabe formålsorientering og fokus, men også passe på med at være for fokuseret. Der skal være plads til at være undrende,” siger Klaus Majgaard og fortsætter:

”Det gode i den historie er, at man måske kan finde ud af, at de behøver hinanden. Man kan skvulpe mellem de to positioner, mens man læser bogen. Det, tror jeg, er ret opdragende.”

Moby Dick – om en fanatisk fokuseret leder og en drømmer

Romanen Moby Dick er et drama om kaptajn Ahab og hvalfangerskibet Pequods skæbnesvangre jagt på den hvide kaskelothval Moby Dick.

Vi ved, at kaptajnen allerede før togtet har stået over for kaskelothvalen i en kamp, hvor Ahab mistede sit ene ben. En kamp, der blev begyndelsen på Ahabs intense og altædende fokus på hævn. Det lykkes for Ahab at genfinde Moby Dick, men i det endelige opgør mister Ahab livet, hvalen sænker Pequod, og kun en enkelt mand, fortælleren Ismael, overlever.

Romanen er med sin murstenstykkelse langt mere end et drama om jagten på Moby Dick. For det er ikke Ahabs fortælling, ikke hans dagbøger, vi hører, men netop Ismaels historie.

Forfatteren Herman Melville lader sin roman indlede med de tre berømte ord: ”Kald mig Ismael.” Og så begynder og begrunder Ismael sine udforskninger: af havet, af livet på hvalfangeren, af kaptajnen og hans besættende mål, af livet.

Det siger romanen om ledelse

Moby Dick er også en historie om to meget forskellige personligheder: den fokuserede Ahab og den søgende og udforskende Ismael, som modsat Ahab gør en dyd ud af ikke at være fokuseret.

Og så er det en historie om kaptajnen Ahab, der som leder får overbevist sin besætning om ikke bare at jagte hvaler og fylde skibets tanke med hvalernes eftertragtede olie, men at der er et højere formål med togtet: det endelige opgør med Moby Dick. Det er en historie om en leder, der med overbevisning sætter mål og med sin fortælling får mandskabet til at føle ejerskab til det. Og så er det en fortælling om, hvordan skibets tre styrmænd, mellemlederne, reagerer meget forskelligt på opdraget fra deres kaptajn.

Herman Melville: Moby Dick (1851). Handlingen gengivet og fortolket af Klaus Majgaard og Mandag Morgen

Moses og den uberegnelige chef

Klaus Majgaard går helt tilbage til Det Gamle Testamente og fortællingen om Moses, når han vil hente inspiration til forståelsen af to andre store udfordringer, som ledere står med.

”Moses er et godt billede på, at en leder skal lede opad. Han får et mandat og en autorisation fra Gud, som giver ham nogle beføjelser. Men selv om Moses er udset til at være lederen, afholder det ikke ”chefen” fra hele tiden at blande sig. Gud fortæller for eksempel om, hvordan lejren skal indrettes, og hvordan teltet med Pagtens Ark skal se ud. Og så er hele Tredje Mosebog en stor samling lovtekster. Moses’ mandat er virkelig sammensat,” siger han.

Men ikke nok med, at Moses hele tiden skal forholde sig til en krævende og også meget detailorienteret chef, han skal også lede det, der dengang ikke kunne kaldes et samlet folk, på en vandring gennem en uvejsom ørken.

På det tidspunkt var jøderne delt op i 12 stammer med hver deres leder og med hver deres måde at leve på.

”Både Gud og Moses forsøger sig først med en positiv, samlende fortælling for de 12 stammer, hvor de ti bud har en helt central placering. Men fortællingen er ikke stærk nok, og mens Moses opholder sig på Sinaibjerget og modtager Guds diktat med de ti bud, bygger hans folk guldkalven og begynder at tilbede den.”

Fortællingen var altså ikke stærk nok til at holde israelitterne på den rette kurs. Og konsekvenserne er ret dramatiske. Først vil Gud slå dem alle ihjel, men opgiver på Moses’ forbøn. Det ender dog med, at Moses og hans soldater finder deres våben frem og går ”lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel,” sådan som det hedder i Anden Mosebog.

Efter afretningen skifter Moses og Gud fortælling. Fremover stiller Moses og chefen, Gud, israelitterne op over for de eksisterende beboere i Kanaans land. Over for denne fælles fjende forenes de 12 stammer i en samlet kamporganisation.

”Det er nok de færreste ledere, der har en opdragsgiver som Gud. Men de fleste kan sagtens genkende usikkerheden om deres mandat. Der kan altid ske et eller andet, som gør, at opdragsgiver blander sig. Det kan også være hans eller hendes temperament, og så bliver det en særskilt opgave at finde ud af, hvordan man beskytter sin organisationen over for en politisk chef, der skifter position,” siger Klaus Majgaard.

Moses – den administrerende direktør med en krævende bestyrelsesformand

Det er noget af en opgave, Moses skal løse. Han skal føre datidens i alt 12 jødiske stammer fra slaveriet i faraonernes Ægypten til frihedens Palæstina (Kanaans land).

Rejsen var også et farvel til datidens supermagt Ægyptens stærke, hierarkiske centralstyre og et goddag til vandringens og nomadelivets langt mere flydende ”struktur”.

Og så var det en praktisk opgave af nærmest ufattelige dimensioner. Bibelen nævner, at der i alt var tale om 600.000 mennesker, der skulle afsted.

Nu er der også her diskussioner af oversættelsen, for står der virkelig 600.000 i den første udgave af Bibelen? Måske betyder det ord, der i nogle oversættelser er blevet til ”tusind”, i virkeligheden ”grupper”. Og så var det ikke 600.000 tusind mennesker, der hver morgen skulle have morgenmad og hver aften aftensmad, men 600 grupper eller storfamilier.

Det siger fortællingen om ledelse

Selv om den nye oversættelse reducerer antallet af mennesker markant, er det stadig en kæmpemæssig opgave at lede så mange mennesker på vandring gennem en ørken. Særligt når man tænker på, at Gud forlængede vandringen med 40 år; en straf for at israelerne ikke turde vandre ind i det allerede dengang beboede Kanaans land. De tøvede, selv om Gud havde sagt, at han ville støtte dem i kampen for det nye land. Og den tøven kunne Gud ikke acceptere.

I hele fortællingen skal Moses som leder eksekvere Guds forskellige ordrer. Det skal han gøre over for en meget lidt homogen gruppe, samlet af 12 stammer med hver deres ledere, hver deres ritualer og vaner. Og så var Gud måske nok klar med sin beskrivelse af formålet, men blandede sig ofte i Moses’ arbejde undervejs.

Moses havde altså en både krævende og aktivistisk chef.

Fortællingen gengivet og fortolket af Klaus Majgaard og Mandag Morgen.

Enøjet leder på en øde ø

Den tredje store klassiker er for Klaus Majgaard fortællingen om Robinson Crusoe. Også her læser han sin klassiker med en leders briller.

Lige her er det på sin plads at notere Robinson Crusoes CV. Da han sejler ud på sit skæbnesvangre togt fra Brasilien til Vestafrika, sker det for at købe slaver til de plantager, som Crusoe og hans naboer ejer i Brasilien. I et nutidigt perspektiv er det jo ikke det mest ædelmodige motiv, man kan finde. Men i den her sammenhæng er det måske vigtigere, at Crusoe tager af sted med en del erfaringer som leder i sin mentale bagage. Og så er det jo altså, at skibet går ned, og Robinson Crusoe som den eneste overlever.

Det er her, Majgaards refleksioner begynder.

”Det er slående, at Robinson Crusoe ikke på noget tidspunkt flipper ud. Han bor på den øde ø i 28 år og er for det meste af tiden alene. Han er nøgtern, meget realistisk og meget disciplineret,” siger han.

Dertil kommer, at Robinson Crusoe er mester i det, de fleste ikke rigtig vil anerkende som en dyd, nemlig fortrængningens kunst.

”Når ledere vil være realistiske, rationalistiske, kræver det en veludviklet form for fortrængning. Det kan forstås som noget positivt. Hvor det for kaptajn Ahab er en form for psykose, så er Robinson et meget rationelt og selvkontrollerende menneske. Men han skubber alt andet væk end lige netop det rationelle. Måske er det også den måde, man klarer kriser på. Da han bliver syg, arbejder hans hjerne på højtryk for at finde en kur, en løsning. Alle andre tanker bliver skubbet væk, fortrængt.”

På den måde bryder Robinson Crusoe ikke det liv, han levede før skibbruddet. Efter de 28 år på øen genoptager han ganske enkelt sit liv fra før. De 28 år har ikke sat sig spor i nye erkendelser eller nye tilgange til livet.

”Robinson Crusoe arbejder hele tiden. Prisen ved at have så stor selvkontrol er, at den læring, han får, aldrig bliver så dyb.”

Hvad siger andre ledere, når du præsenterer dem for det her?

”Mange af dem kender de her historier, men ikke som fortællinger om en leders dilemmaer. Det er dog vigtigt, at vi ikke går til de litterære fortællinger på samme måde som til en ledelsesbog. Med en ledelsesbog kan du have en ide om, hvad du vil have ud af den. Den deklarerer sig selv i indledningen. Det gør en litterær fortælling ikke. Den overrasker dig og kommer bag på dig. Det er derfor vigtigt, at vi ikke gør litteraturen til bare et ”redskab” i lederens ”værktøjskasse”. Så får du ikke meget ud af det. Vil du have det fulde udbytte, må du give dig hen til historien.”

Robinson Crusoe − en overlever, men heller ikke mere

Historien om Robinson Crusoe kender vi. Altså, den om den unge mand, som rejser ud i verden for at blive rig på mammon, men som lider skibbrud og strander på en øde ø. Her bygger Crusoe sig en lejr og opretholder livet i 28 år. Det meste af tiden er han alene, men så er der jo også hans ven, kannibalen Fredag.

Crusoe kan altså overleve så langt væk fra civilisationen, som tænkes kan. Han er robust, kreativ og arbejdsom. Men da han efter de 28 år vender tilbage til England, fortsætter han det liv, han forlod før sine rejser. 

Det siger romanen om ledelse
Robinson Crusoe bringer ikke erfaringerne fra den øde ø med sig, beriger ikke sit liv med den nye lærdom.
Romanen er et eksempel på, at en krise kan sætte gang i læring og nyorientering, men ikke nødvendigvis også fører til nye indsigter.

Daniel Defoe: Robinson Crusoe (1719). Handlingen gengivet og fortolket af Klaus Majgaard og Mandag Morgen

Omtalte personer

Klaus Majgaard

Selvstændig konsulent
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024