Hvad vil vi egentlig med velfærden?

Skal den danske velfærdsstat reformeres, er der behov for en grundlæggende diskussion af, hvad der skal være kerneværdierne i den danske model. Det er budskabet fra fem førende velfærdseksperter, der ud fra vidt forskellige synsmåder har beskæftiget sig med velfærdsstatens udvikling og dens evne til at forny sig. Hvis ikke vi gør os værdigrundlaget klart, er risikoen, at politikerne gennemfører forslag, der undergraver de samfundsmæssige gevinster og den legitimitet, der ligger i den nuværende model.

Skal de kommende års økonomiske smalhals på de offentlige budgetter føre til udvikling og ikke til afvikling af den danske velfærdsstat, er det en forudsætning, at vi for alvor tager fat i en grundlæggende diskussion af, hvad kerneværdierne er i den danske velfærdsmodel – og hvad de bør være fremover.

Sådan lyder opfordringen fra fem førende velfærdsforskere og -eksperter, der ud fra en række forskelle synsvinkler – historisk, politologisk, økonomisk, filosofisk og praktisk – har beskæftiget sig indgående med velfærdssamfundets udvikling og dets evne til at forny sig.

For selv om de fem langtfra er på linje i deres analyse af den danske velfærdsmodels nuværende problemer og mulige løsninger, er de enige om, at den nuværende debat om velfærdsmodellens fremtid er for usystematisk og for tilfældig.

Login