Hvidvask og svindel kalder på højere lønninger i det offentlige

KOMMENTAR: Der er brug for et opgør med den offentlige lønstruktur. Ellers venter nye skandaler. 

Der har været en kras kritik af Finanstilsynet i forbindelse med Danske Banks hvidvaskning. 

Finanstilsynet, hvis hovedopgave er at sikre, at der er en tillidsvækkende finansiel sektor i Danmark, har en potent værktøjskasse. Uden retskendelse har de adgang til alle data i den finansielle sektor, og de kan give påbud om at bringe ting i orden.

Der er samtidig en stor politisk interesse for området, omend sagerne dog typisk kun bliver gjort mere besværlige af, at politikerne blander sig.    

Login