Hvordan bryder Danmark med 25 års spildte vækstinitiativer?

Regeringens “Vækstplan DK” risikerer at forringe og forhale Danmarks omstilling til de nye globale konkurrencevilkår. Den bygger på en fundamental misfortolkning af Danmarks reelle konkurrencesituation, den trodser årtiers advarsler om risikoen for kroniske vækstproblemer, og den ser bort fra mange års forslag til langsigtede og ambitiøse vækststrategier. Danmark er på vej til at blive et af verdens mest forsømte foregangslande.

Uge 9 var af regeringen udset til lanceringen af det økonomiske “big bang”, der skulle styrke erhvervslivets konkurrenceevne og sikre 150.000 nye job. Iscenesættelsen med fire ministre i front understregede udspillets politiske betydning.

Dette skulle repræsentere et vendepunkt i kampen for vækst og arbejdspladser. Risikoen er blot, at kampen er tabt på forhånd. I virkelighedens verden – og set i et historisk perspektiv – risikerer effekten at blive den stik modsatte: en forringelse af erhvervslivets muligheder for at omstille sig til de globale vilkår.

Forklaringen kræver et historisk tilbageblik:

Login