ICDK: Covid-19 har ikke sænket venture-investorernes appetit

DIGITAL OMSTILLING Silicon Valley er indbegrebet af venturekapital, og mange havde frygtet en decideret nedsmeltning af investeringerne som konsekvens af covid-19-pandemien, der for alvor ramte USA i marts. Men de store globale økonomiske og politiske usikkerheder ser indtil videre ikke ud til at have påvirket venture-investorerne. 

Foto: Denys Nevozhai

Af Daiana Fobian Nielsen
Senior Innovation Advisor, Innovation Centre Denmark Silicon Valley

Frygten for et kollaps i økosystemet for venturekapital i Silicon Valley var betydelig, da de første rapporter om de økonomiske konsekvenser af covid-19 begyndte at tikke ind. Når de økonomiske vinde vender, og en global finanskrise opstår, vil nogle intuitivt mene, at de mest risikobetonede investeringskategorier vil se den første og største flugt af investorer. 

Det ville have betydet store finansielle udfordringer for økosystemet i Silicon Valley (såvel som andre steder i verden). I særdeleshed for de mange startups, hvis udvikling, overlevelse og vækst afhænger af investorernes appetit på at investere i deres virksomhed. 

Nye data indikerer imidlertid, at investorerne ikke er så lette at skræmme som frygtet. 

Venturekapitalinvesteringerne i USA fortsætter ufortrødent, og til trods for den globale pandemi viser Q2 2020, med 26,9 milliarder USD investeret, nogenlunde det samme investeringsniveau som Q1 med 27 milliarder USD.

I første halvår af 2020 er der i USA dermed investeret for 53,9 milliarder USD i startups fordelt på 2.710 transaktioner – med andre ord: Trods corona er der i år foreløbig investeret for over 350 milliarder kroner i startups. 

Dette følger pænt tendensen fra de seneste år, hvor venture-investeringer har ligget historisk højt, med henholdsvis 48,9 milliarder USD investeret i første halvår af 2018 og 58 milliarder USD investeret i første halvår af 2019.

Tallene viser også, at helt op til 79 procent af investeringerne i de amerikanske startups i Q2 er rejst i Californien, New York og Massachusetts. 

Mega-runder og mergers

Q2 har budt på et historisk højt antal af de såkaldte ”mega-runder”, den betegnelse, man bruger om investeringer på 100 millioner USD eller mere. 

69 virksomheder har været igennem en mega-runde. Af dem kommer online-betalingsvirksomheden Stripe på førstepladsen i andet kvartal med en investering på 600 millioner USD. 

På virksomheds-transaktionssiden ser billedet lidt anderledes ud. Mange virksomheder har (midlertidigt) indstillet deres M&A-aktiviteter (merger & acquisition), hvilket giver et fald i det samlede antal sammenlægninger og overtagelser. 

Men i lighed med ventureinvestorerne har de, der traditionelt set gennemfører M&A, øget mængden af transaktioner i 2020. Eksempelvis har FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, Google og Amazon) gennemført flere i år til dato 2020 end de gjorde samlet set i 2019. 

Det kan indikere, at de, der har midlerne, får nogle favorable tilbud, når konkurrencen om transaktionerne bliver mindre og virksomheder med opkøbspotentiale er (finansielt) udfordret af pandemien.

Krisens vindere har støttet ”work from home”-virkeligheden

Ventureinvestorer søger altid nye muligheder i et hvilket som helst marked, og der er ingen undtagelser under kriser; der er altid et potentiale et sted, som der kan investeres i.

En global krise gør ikke nødvendigvis den investering dårligere – tværtimod. Det er under store forandringer, at store potentialer realiseres, og nye virkeligheder bliver til. 

Pandemien har vist sig at forstærke potentialet for mange af de teknologier, som venture-investorer traditionelt investerer i. Det gælder for eksempel life science-virksomheder som Tempus, der ved hjælp af kunstig intelligens indsamler og analyserer data, som kan medvirke til en accelereret udvikling i behandlingen af covid-19. 

Et andet eksempel er startup-virksomheden Instacart, der leverer fødevarer i USA og Canada, og som grundet den massivt øgede efterspørgsel formåede at ansætte over 300.000 medarbejdere på otte uger. Instacart har p.t. et imponerende prismærke på 13,8 milliarder USD på ryggen. 

Endnu et eksempel er videokonferencevirksomheden Zoom, der på bare få måneder har fordoblet sin markedsværdi til 48,78 milliarder USD, og nu er mere værd end hele den amerikanske flyindustri. 

Modsat har udlejningsvirksomheden AirBnB været svært påvirket af krisen og har indtil videre måttet afskedige mere end 25 procent af dens medarbejdere og har på ganske kort tid oplevet tæt på en halvering i markedsværdi.

Groft sagt har krisens hidtidige vindere har været tech-virksomheder, der har understøttet den work from home-virkelighed, som det meste af verden på kort tid blev kastet ud i.

Investorer ser fremad – ikke tilbage

Ventureinvestorer har et langsigtet perspektiv på deres investeringer. De kan acceptere nogle dårlige år med massive underskud, så længe potentialet over en tiårig periode er stort nok.

Oftest er motivet for investeringen at udnytte de nye muligheder, der opstår i en ændret verden. Ikke så meget et fokus på de negative konsekvenser af en krise. 

Silicon Valley Bank, der er den største startup-fokuserede bank i verden, konkluderer, at venture-investorer favoriserer startups, der er stiftet under kriser.

For eksempel er virksomheder som WhatsApp, Slack og tidligere nævnte Stripe alle virksomheder, der blev stiftet under finanskrisen i årene 2008-2009.

Argumentet er, at man som investor søger de bedste og mest robuste grundlæggere af startups, og her er modet til at forfølge en forretningsidé trods dårlige tider en indikator for fremtidig succes 

I Danmark har udviklingen på venturemarkedet også været positiv i de seneste år, og de internationale venturefonde er blevet mere aktive i markedet. 

Der er imidlertid fortsat behov for markant mere venturekapital, såfremt vi ønsker, at Danmark skal være med til at bygge fremtidens globale virksomheder og bevare konkurrenceevnen på den internationale scene. Her kan Danmark som startup-økosystem lade sig inspirere af de stærke og mere erfarne steder som eksempelvis Silicon Valley, der har villigheden og kapitalen til at investere i virksomheder med gode idéer og stort vækstpotentiale.

For en virksomhed kan det virke uoverskueligt at navigere i en tid præget af negative prognoser om fremtiden. I Silicon Valley er risikovillighed en af de grundpiller, som startup-økosystemet hviler på. Ventureinvesteringer og virksomhedstransaktioner er på ingen måde gået i stå, og der er et lige så højt et aktivitetsniveau nu som før pandemiens start.

 


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu