Italiens Facebook-revolution ryster Europa

Valgresultatet fra Italien er en dobbelt advarsel til Europas etablerede politikere. Først og fremmest fordi resultatet rejser tvivl om Italiens politisk-økonomiske reformvilje og dermed åbner for fornyet spekulation mod euroen. Men resultatet er også en alvorlig reminder om, hvor hurtigt populistiske skikkelser som komikeren Beppe Grillo kan opnå betydelig politisk magt og dermed rokke ved den stabilitet, som er en nødvendighed, på et tidspunkt hvor det europæiske samarbejde står over for dybe forandringer. Grillos vælgere har i øvrigt en profil, der minder om SF’s vælgere: De er positive over for indvandrere, de er grønne, og de er antiautoritære.

Weekendens valg i Italien kan meget vel vise sig at blive historisk – både for Italien og for Europa. Det er endnu for tidligt at sige, hvad de endelige konsekvenser af valget bliver. Men de kan blive betydelige, både i negativ og i positiv retning.

Katastrofescenariet er, at politisk ustabilitet i Italien fører til en genopblussen af statsgældskrisen i eurozonen, og at Den Europæiske Centralbank i sidste ende må gribe ind med massive støtteopkøb af italiensk statsgæld.

Et sådant indgreb fra ECB til fordel for et Italien, der nægter at sanere sin økonomi, ville imidlertid være så upopulært i resten af Europa, at det ville lægge gift ud for det videre samarbejde. Men et italiensk exit fra eurozonen ville have så alvorlige konsekvenser for hele verdensøkonomien, at både den amerikanske og den kinesiske centralbank formentlig ville foretrække at deltage i en IMF-ledet redningsaktion.

Login