Trepart bliver et drama om befolkningens kompetencer

Uddannelser og efteruddannelser skal gentænkes for at tiltrække dem, der har mest brug for det. Det er opgaven for de kommende trepartsforhandlinger om kompetencer.

Det er som et kapløb. Et kapløb mellem uddannelse og teknologi. Hvis uddannelse kommer til at halte for meget efter den teknologiske udvikling, vil mange folk blive presset ud af arbejdsmarkedet, uligheden vil stige og køen af arbejdsløse eksplodere.

Indtil nu har uddannelserne i Danmark og de andre nordiske lande heldigvis vundet kampen. I de nordiske lande er arbejdsløsheden lav. I Danmark er den historisk lav. Men det er kun første halvleg. En forklaring på det gode halvlegsresultat er, at befolkningen har de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Hvis ikke Danmark og de andre nordiske lande hele tiden havde oprustet og investeret i befolkningens uddannelser, ville teknologien have vundet. Så heldige har arbejderne i USA og Storbritannien ikke været. Dér er flexicurity et ukendt begreb, hvilket betyder, at ledige arbejdere ikke hurtigt får nye kompetencer.

Login