Historien i tal

Fakta: Klima-afgift på landbruget bliver afgørende for at nå 2030-målet

Sektorinddelt oversigt over Danmarks udledninger i 2021 og forventede udledninger i 2025 og 2030 med nuværende politik.

Emma Brethvad Sunesen

Målet om en 70-procents reduktion frem mod 2030 kan ikke kan realiseres med den nuværende politik. Det vurderer Klimarådet, der i sin nyeste rapport anslår, at der mangler tiltag, som kan reducere med omtrent 2,6 mio. ton CO₂-ækvivalenter. En omlægning af landbruget bliver derfor helt afgørende. Uden yderligere tiltag vil landbruget fortsætte med at være den mest udledende sektor i Danmark.

Til gengæld forventes det, at Danmark lige akkurat når 2025-målet om en CO₂e-reduktion på 50-54 procent i forhold til 1990. Det skal dog i høj grad tilskrives, at man har nedjusteret arealet af lavbundsjorder.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu