Kommuner kvæler de frivilliges engagement

Kommunerne trækker i stigende grad på frivillige til at løse specifikke velfærdsopgaver. Og flere og flere kommuner rekrutterer de frivillige direkte til det ulønnede arbejde – med jobopslag og kontraktlignende forhold. Den udvikling får nu landets største frivlligorganisationer og en række forskere til at advare om, at “kommunaliseringen” ødelægger borgernes lyst til at give en frivillig hånd. Dansk Røde Kors og Ældre Sagen kritiserer kommunerne for at mangle forståelse for, hvad der driver de frivilliges engagement. Når kommunen selv hverver frivillige, og de frivilliges opgaver minder for meget om decideret arbejde, står de frivillige af, lyder det. “Når man siger, at vi har brug for frivillige til at løse den og den opgave, uden nogen form for dialog med den frivillige, som man øjensynligt ikke kan have mødt endnu, så er der tale om gratis arbejdskraft og ikke en frivillig indsats,” siger Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors. Han bakkes op af professor på RUC, Thomas P. Boje: “Hvis fru Hansen går hen i frivillighedscentralen og får udstukket en opgave som besøgsven, så er det et job, og det er en glidebane.” KL deler ikke bekymringen. Det er en fordel, når kommunerne rekrutterer selv, siger chefkonsulent Jacob Møller, for så kan de få præcis dem, de har brug for.

Når regeringen inden for de kommende måneder præsenterer sin nye frivilligpakke, er der gode chancer for, at den bliver mødt med stående applaus på landets borgmesterkontorer. Her har man for længst udråbt de frivillige til velfærdens nye reservetropper, og stadig flere kommuner er de senere år begyndt at hverve egne korps af velfærdsfrivillige til at løfte opgaver på det lokale plejehjem, de udsattes værested og kommunens aktivitetscenter. 70 pct. af landets kommuner har i dag en decideret frivillighedsstrategi, 57 pct. rekrutterer og organiserer egne frivillige, og ifølge tal fra KL forventer 95 pct. af kommunerne, at de frivillige kommer til at spille en større rolle de kommende år.

Men udviklingen er ved at køre af sporet, lyder det nu fra to af landets største frivilligorganisationer. Dansk Røde Kors og Ældre Sagen advarer om, at kommunerne i deres frivillighedsiver kommer til at underminere den danske frivillighedsmodel og kvæle det frivillige engagement. Når kommunerne går uden om organisationerne og rekrutterer frivillige direkte til at løse udvalgte velfærdsopgaver, kommer indsatsen hurtigt til at minde om et decideret arbejde. Og det er ofte et problem, forklarer generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl.

”Når man siger, at vi har brug for frivillige til at løse den og den opgave, uden nogen form for dialog med den frivillige, som man øjensynligt ikke kan have mødt endnu, så er der tale om gratis arbejdskraft og ikke en frivillig indsats,” siger han.

Login