Historien i tal

Kommunernes modtagelse af nyankomne flygtninge og deres familier

At flygte fra sit hjemland og måske fra sin familie og slå sig ned i et nyt land er naturligvis en meget stor forandring i et menneskes liv og kræver stor styrke og vilje, men også en række kompetencer. Flere flygtninge har desuden oplevet overgreb og tab, og de lider måske af traumer og ubearbejdede sorgoplevelser. Kun de færreste flygtningefamilier kan klare integrationen helt uden hjælp, og opgaven involverer ofte både flere professionelle aktører og civilsamfundet.

En god modtagelse af nye borgere, som får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark, har afgørende betydning for, om de hurtigt kan blive aktive og delta-gende medborgere i det danske samfund. Denne rapport er udarbejdet af LG Insight og henvender sig primært til aktører med ansvar for den kommunale integrationsindsats. I rapporten præsenteres eksisterende viden og erfaring, som findes om effektfulde integrationsindsatser for nyankomne flygtninge i landets kommuner.

Hent PDF


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu