Koreansk-dansk samarbejde om grønne maritime løsninger

Klima og bæredygtighed er også blevet et nøgleord i den maritime industri, og det præger i høj grad det voksende samarbejde mellem de maritime virksomheder i Danmark og Korea – to af verdens førende søfartsnationer.

Foto: Khaled Desouki/ Ritzau Scanpix

Af Martin Rune Hoxer, Adm. direktør, Innovation Centre Denmark, Seoul

Den internationale skibsfart tegner sig for to-tre procent af de globale drivhusgasemissioner, men udledningerne forventes at vokse kraftigt i de kommende år, medmindre der findes nye veje til at reducere udledningen.

Derfor har FN's internationale søfartsorganisation (IMO) formuleret en strategi om, at international skibsfart skal reducere sine samlede årlige drivhusgasemissioner med mindst 50 procent af 2008-niveauerne i 2050, samtidig med at de bestræber sig på at udfase dem så hurtigt som muligt. Dette vil tilpasse drivhusgasemissioner fra international skibsfart til Parisaftalens mål.

Et af de centrale initiativer i den retning er ’Getting to Zero Coalition’, der blev lanceret på forrige måneds FN-klimatopmøde i New York af brancheorganisation Global Maritime Forum sammen med Friends of Ocean Action, en gruppe af globale ledere inden for det maritime, som er organiseret gennem World Economic Forum.

Getting to Zero-koalitionen består blandt andet af flere danske maritime aktører, og den skal blandt andet arbejde for at udvikle kommercielt levedygtige nul-emissionsskibe inden 2030.

Sydkorea satser på avanceret bæredygtig teknologi

Arbejdet med at reducere skibsfartens klimabelastning har ikke mindst betydning for to lande: Danmark og Sydkorea.

Den maritime industri er en vigtig økonomisk drivkraft i Korea. Korea er verdens førende skibsbygningsnation med en global markedsandel på 44 procent. Korea er desuden den femtestørste maritime flådenation, og havnen i Busan er verdens femtestørste containerhavn.

I den maritime sektor spreder de koreanske løsninger sig over hele verden gennem samarbejdsrelationer mellem maritime industrier såsom skibsbygning, havn og søtransport.

De seneste ti år har imidlertid været økonomisk trængte trods store statsinvesteringer for at hjælpe de koreanske værfter.

Fremragende teknologi og innovation er kendetegnende for Koreas førende eksportsektorer, hvad enten det handler om globale tech-virksomheder som Samsung og LG inden for forbrugerelektronik eller i bilsektoren med KIA og Hyundai. Målt på innovation og eksport ligger Korea på henholdsvis en global første- og femteplads.

Det er ikke overraskende, at man i Koreas maritime sektor ser store investeringer i avanceret teknologi og grønne løsninger som det, der skal forene håbet om at skabe ny vækst med de internationale ambitioner om at udvikle en mere bæredygtig maritim industri, der udleder langt mindre drivhusgasser, i de kommende år. 

Danmark har allerede løsninger, der fungerer i praksis

Danmark er også en af verdens førende maritime nationer, og de danske virksomheder er relativt langt fremme med at omstille til mere klimavenlige løsninger.

Den danske handelsflåde har allerede samlet set reduceret sine CO2-emissioner med næsten 50 procent siden 2008, blandt andet i kraft af større energieffektivitet. Mærsk er en global maritim sværvægter, som sætter en dagsorden med ambitiøse udmeldinger om at reducere deres udledning frem mod 2030.

Danmark har kort sagt komplette grønne løsninger til skibsfarten, som fungerer i praksis, og det er netop de praktiske erfaringer, som de store koreanske samarbejdspartnere leder efter i deres bestræbelser på at finde nye veje til at skabe fremtidens nul-emissionsskibe til søfartsindustrien.

Med de to landes styrkepositioner inden for den maritime industri er det oplagt at styrke samarbejdet mellem Korea og Danmark – ikke mindst for danske SMV’er, hvis eksportandel til Korea stadig er relativt lille sammenlignet med landets størrelse.

Fælles innovationsworkshops kan samle parterne

Siden slutningen af 2017 har Innovation Centre Denmark i Seoul skærpet sit fokus på den maritime sektor og de muligheder, der ligger i samarbejdet mellem danske rederier, udstyrsproducenter, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder.

I starten af 2018 blev der med afsæt i daværende erhvervsminister Brian Mikkelsens besøg i Busan afviklet en maritim innovationscamp med fokus på digitalisering og teknologanvendelse i den maritime industri med deltagelse fra både dansk og sydkoreansk industri.

I oktober afviklede ICDK Seoul sammen med det danske maritime udviklingscenter, MDC, og det koreanske industrinetværk Next Logistic Technology et innovationssprint, hvor udvalgte virksomheder, blandt andet Desmi og Esvagt, havde formuleret en række udfordringer, som studerende fra Danmark og Sydkorea havde tre dage til at arbejde med.

I sprintet deltog 27 danske og koreanske studerende fra forskellige uddannelsesretninger, og de arbejdede sammen om virksomhedscases, som krævede nye innovative løsninger gennem: teknologi, digitalisering samt innovativ forretningsforståelse på tværs af sektorer.

I skrivende stund arbejdes der på at iværksætte endnu et innovationssprint til juni næste år med en større partnerkreds af aktører, herunder organisationerne bag Zero-Emission Coalition.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu