Kreative erhverv skaber fremtidens job

Kreative erhverv udgør verdens hurtigst voksende sektor, og her ligger et stort uudnyttet potentiale for mere vækst, påpeger eksperter. Men kun et fåtal af de danske virksomheder udnytter mulighederne.

Robotter kan ikke udtænke originale og innovative løsninger på klodens store udfordringer. Det kan kreative menneskehjerner. Og vi har brug for både innovative løsninger og for jobs til mennesker i fremtiden. Derfor er der god grund til at sikre de bedste rammer og vilkår for skaren af kreative vækstskabere, der både herhjemme og globalt vokser hastigt.

Herhjemme har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen et vækstteam for kreative erhverv på bedding i det nye år, og på regionalt niveau har blandt andet Region Midtjylland kortlagt potentialer og vækstbarrierer for kreative erhverv i regionen med henblik på at skabe mere vækst og flere jobs i regionens kreative erhverv.

“Vi vil se på, hvordan vi kan understøtte, at det er danske og kreative virksomheder, der vokser og kan byde ind med løsninger på de store globale tendenser. Alle er velkomne til at deltage i dialogen. Jeg hører gerne fra enhver, der har konkrete og konstruktive forslag til at styrke væksten i de kreative erhverv,” lyder opfordringen fra ministeren.

Login