Ligestilling på jobbet starter i familien og Folketinget

Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i verden. Trods mange års debat om at få mere balance mellem mænd og kvinder på studier og arbejdspladser går det umådeligt langsomt med at rette op på skævheden. Skal kløften mindskes, forudsætter det en bred palet af indsatser som f.eks. flere fædre på barsel, større opmærksomhed om udfordringen i de enkelte virksomheder og brancher, øget fokus på lønstrukturen mellem arbejdsmarkedets parter, konkrete måltal for unges studier og større vilje fra kvinder til at sprænge glasloftet for at blive leder.

I Danmark bryster vi os ofte af et meget fleksibelt arbejdsmarked og et progressivt syn på ligestilling.

Men faktisk er det danske arbejdsmarked også kendetegnet ved at være et af verdens mest kønsopdelte, og trods mange års forsøg på at luge ud i mandehørmen og hønsegården for at skabe større balance, sker udviklingen i sneglefart.

Skal den enorme skævhed mellem de to køn mindskes, forudsætter det, at hele paletten af værktøjer skal i brug – både i form af bl.a. ændret barselsorlov, større opmærksomhed om udfordringen i de enkelte virksomheder og brancher og øget fokus på lønstrukturen mellem arbejdsmarkedets parter.

Login