Lysten til efteruddannelse farer vild i AMU-junglen

En overflod af ufaglærte uden jobmuligheder og et stigende behov for faglærte medarbejdere. Sådan er situationen i dansk industri, og den kan i sig selv bidrage til at skubbe produktionsjob ud af landet – helt modsat regeringens erklærede målsætning i Vækstplan DK. Planens ene ekstra milliard kroner til voksen- og efteruddannelse skal løfte kompetencerne og fastholde Danmark som et konkurrencedygtigt produktionsland. Men først må der ryddes op i det uoverskuelige system for efteruddannelse, der mest af alt ligner en bureaukratisk jungle.

Med en milliard ekstra kroner vil regeringen gøre flere ufaglærte til faglærte og flere faglærte til teknikere i et nyt sats på at løfte kompetencerne på arbejdsmarkedet. Men det er lettere sagt end gjort. Trods ti års massivt fokus på lige netop den type af kompetenceløft tager kun meget få det store skridt op ad kompetencestigen.  Fra 2001 til 2010 drejede det sig om 20 ud af 100 ufaglærte og om kun 4 ud af 100 faglærte.

Der er ellers et massivt behov for at løfte begge faggruppers kompetencer. Hver måned forsvinder næsten 1.000 ufaglærte job, mens der til gengæld opstår flere faglærte job.

Samtidig tager stadig færre en erhvervsuddannelse. Se figur 1. Allerede nu har det store fald konsekvenser. En ny opgørelse fra Dansk Metal viser, at der kun uddannes en ny faglært maskin- og industritekniker, for hver gang tre går på efterløn eller pension. Selv om ufaglærte uddanner sig til faglærte, er det langtfra nok til at kompensere for den manglende tilgang fra de unge, viser en ny analyse, som AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, har lavet for Mandag Morgen. Se figur 2 og tekstboks.

Login