Markedsføring er irrelevante virksomheders pris

Sociale medier kræver passion, visioner og ægte begejstring. Derfor kan virksomheder ikke outsource deres online-tilstedeværelse til eksterne reklamebureauer. I stedet skal de slippe den autentiske nørd løs.

De fleste virksomheder starter, fordi en visionær stifter mener at kunne løse et problem i markedet bedre, hurtigere eller på en helt ny måde. Stifteren er drevet af en vision om at ændre noget i verden til det bedre, og som en konsekvens af visionen, skabes et nyt produkt eller en ny service.

Det er i denne grundlæggende vision, at kimen til god kommunikation på de sociale medier skal findes og opdyrkes. For på de sociale medier virker traditionel markedsføring ikke. Det gør derimod viden, værdi og – ikke mindst – passion.

Kort sagt foregår der på de sociale medier en bevægelse fra markedsføring til det, man med et godt engelsk buzzword kalder for thought leadership. Det indebærer, at den enkelte virksomhed gennem sine aktiviteter på sociale medier viser, at den er en af de mest kompetente leverandører på markedet – og at virksomheden kender sine kunder, og deres kunder, og derfor kan fungere som en ledestjerne i deres branche.

Det handler for uden pris og service om, at kunderne skal føle, de er i de bedste hænder hos deres leverandør. Derfor må virksomhederne påtage sig et lederskab og gennem undersøgelser og analyser vise en retning, så kunderne blot skal følge dem for at navigere trygt ind i fremtiden. Det er gennem viden om adfærd, trends og muligheder inden for den verden, virksomheden agerer i, at den har mulighed for at skabe værdi for kunderne og udvise thought leadership.

Følg Natasha Friis Saxberg

Faktisk har virksomheder som Intel, Facebook og Ericsson alle valgt at skabe selvstændige enheder i organisationen, der ikke laver andet end at undersøge, analysere og dele rapporter og konklusioner inden for deres felt.

Kend dine kunders kunder

Men alle virksomheder har potentialet til at blive en thought leader. Det kræver dog, at ledelsen forstår, at det ikke handler om salg eller markedsføring, men om nørdskab og passion. Det bør derfor være de autentiske nørder i organisationen, der står i spidsen for at opbygge et thought leadership. For det er dem, der er tættest på kunderne til daglig, og som ved, hvad der er vigtigst for dem.

Ericsson ConsumerLab er udsprunget og finansieret af Ericsson, som sælger netværksprodukter til virksomheder. Og man kan undre sig over, hvorfor en B2B-virksomhed vælger at finansiere en selvstændig enhed, der skal undersøge forbrugernes medieadfærd, når deres produkter nu alene henvender sig til andre virksomheder.

Årsagen er, at Ericsson gennem viden om deres kunders kunder er med til at skabe den agenda og virkelighed, som deres businesskunder skal agere i. Ericssons kunder kan derfor føle sig trygge ved at lade Ericsson sætte kursen. I stedet har de flere ressourcer til at fokusere på deres egne kerneforretninger.

Ericsson skaber og kuraterer i dette tilfælde viden og indsigt. Og de deler det gratis på sociale medier, så alverdens journalister, foredragsholdere, konsulenter og brugere fodres med nye input, der er værd at tale om – og værd at dele viralt.

Du kan ikke outsource din dna

En anden markant thought leader er danske Unisport, der sælger fodboldudstyr, og som netop har vundet e-handelsprisen.

Som kunde hos Unisport er man ikke i tvivl om, at de ELSKER fodbold. De taler ikke om salg, men om den passion for fodbold, som de deler med deres kunder. De gør det blændende godt på tværs af sociale medier, og de har bl.a. etableret Unisport WebTV, hvor “Jacob” f.eks. viser, hvordan man vælger den helt rigtige fodboldstøvle, eller viser interview med topspillere fra klubber rundt om i verden.

[quote align="right" author=""]Et eksternt bureau kan aldrig levere samme autentiske passion som virksomheden selv. Et reklamebureau kan ikke skabe det fællesskab, som kunderne brænder efter at være en del af.[/quote]

På deres Facebook-side udfordrer de deres godt 80.000 fans til at slå selv samme Jacob i online-spillet FIFA13. De tager selv billeder af alle deres produkter på hjemmesiden, for de synes ikke, at deres leverandører gør det godt nok. Selv Nike roser dem for at eksekvere deres brand-historier på en helt fantastisk måde.

Det er denne autentiske og passionerede interesse, der gør, at deres kunder følger dem – ikke som leverandører, men som firstmover i en bevægelse, der handler om kærligheden til fodbold.

Mens Unisport ser et kæmpe potentiale i at skabe relationer med deres kunder på sociale medier, outsourcer mange af deres konkurrenter håndteringen af kommunikationen til et reklamebureau. Det ser man desværre, at mange virksomheder gør, måske fordi de ikke helt forstår, hvilken rolle de skal spille. De er kommet så langt væk fra deres kunder og begejstringen og nørderiet, at det letteste synes at være at overdrage relationen til kunderne til en tredjepart. Men et eksternt bureau kan aldrig levere samme autentiske passion som virksomheden selv. Et reklamebureau kan ikke skabe det fællesskab, som kunderne brænder efter at være en del af. For det er selvsamme dna, som virksomheden er skabt på, der har potentialet til at skabe en bevægelse.

Fra kunde til ambassadør

En interessant udvikling i kølvandet på de sociale og digitale medier er, at det ikke længere er muligt at adskille forretning fra forbruger eller privat fra faglig, for online flyder kommunikationen mellem mennesker uanset deres professionelle position. Vores netværksstrukturer på sociale medier er en filtret blanding af mange forskellige relationer, professionelle og private, og virksomheder kan derfor ikke længere forudsige, hvornår de rammer en potentiel kunde. I online-business handler det om People to People.

[quote align="left" author=""]Den måde at interagere med sine kunder, som thought leadership forudsætter, passer ideelt til sociale medier.[/quote]

Det positive ved thought leadership er, at det bygger på det fundament, som virksomheder er skabt på. Det skal derfor ikke opfindes eller outsources, det skal opdyrkes.

Den måde at interagere med sine kunder, som thought leadership forudsætter, passer ideelt til sociale medier. For med relevant viden, der kan deles, opstår samtaler og virale fænomener, som kan blive til relationer, kunder og sidenhen ambassadører for ens produkter.

Den model har fungeret i mange tusinde år, siden apostle og pilgrimme rejste ud i verden og fortalte om tro, håb og drømme. De skabte bevægelser. Og de, der kunne se sig selv i deres visioner, fulgte dem. Det virkede til fods, til hest og på tryk, men det virker endnu bedre på sociale medier.

Læs flere af Natasha Friis Saxbergs indlæg her.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Vi skal stille flere krav til 9.z Næste artikel For mange Dovne Robert’er i kommunalpolitik

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.