Milliardgælden vil transformere dansk landbrug

Dansk landbrug har en samlet gæld på over 300 mia. kr. Nationalbanken anbefaler "rå kapitalisme", der lader de svageste landbrug dø. Landbrugsrevisor forudser konkurser og sammenlægninger af gårde i så stort et omfang, at unge landmænd ikke længere kan blive selvejende.

Den økonomiske krise i dansk landbrug er massiv.

Den samlede gæld er langt over 300 mia. kr. og 40 pct. af landmandslånene i de mellemstore banker er misligholdt. I de fem banker med størst udlån til landbruget udgør landbrugslånene ifølge Nationalbanken "en betydelig risiko" for bankernes videre drift.

Login