Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Hvert år uddeler samfundet omkring 4,5 milliarder skattekroner i erhvervsfremme. Men mange virksomheder har oplevet systemet som en bureaukratisk jungle, og der har været for store overlap i systemet, hvilket har medført spild. 

Der skulle med andre ord ske noget. Helst noget, der på en meget mere enkel og ubureaukratisk måde får understøttet vækst og udvikling i dansk erhvervsliv.

Er det så det system, politikerne nu har opfundet, og som er klar til at blive lanceret den 1. januar?

Login