Mr. Mangfoldighed

[graph title="Torben Møller-Hansen" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/85c03-torben-moller-hanse.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/c0d94-torben-moller-hanse.png" text="• Født i 1968 i Taastrup"] [/graph]

Torben Møller-Hansen er et godt eksempel på, hvordan nye partnerskaber kan løse nogle af de store udfordringer i velfærdssamfundet. Som direktør i Foreningen Nydansker er han hver dag med til at hjælpe nydanskere ind på arbejdsmarkedet, og dermed sikre bedre integration og større mangfoldighed på de danske arbejdspladser. 

Det sker i tæt samarbejde med private virksomheder, frivillige mentorer og offentlige myndigheder. Men det er ofte Torben Møller-Hansen og hans stab af medarbejdere, som tager initiativet til nye projekter, der sluser folk ind i job og uddannelse eller hjælper udsatte familier til lidt mere tryghed.

”Når jeg ser en udfordring af social karakter, har jeg altid lyst til at være med til at løse den ved at bidrage med det, jeg er god til, og så rende folk på dørene for at få dem til at bidrage med det, de er gode til. Vi er kollegaer og har brug for at tænke sammen og organisere indsatser i nye effektive mønstre, i stedet for at påstå, at vi kan løse dem hver for sig,” siger Torben Møller-Hansen. 

Et eksempel er et af foreningens flagskibsprojekter, Erhvervsmentorkorpset, der består af ca. 500 frivillige ledere og medarbejdere fra en lang række danske virksomheder. 8 ud af 10 mentorer er ledere. De bruger typisk et par timers arbejdstid hver måned på at hjælpe og vejlede nydanskere, der har brug for støtte på deres vej ind på det danske arbejdsmarked. 

Det kan være udsatte unge fra belastede boligområder, ægtefæller til udenlandske medarbejdere, nydanske iværksættere eller højtuddannede indvandrere, der lige er kommet til landet og har brug for støtte til at komme i gang. 

Erfaringerne viser, at mentorerne kan gøre en stor forskel. F.eks. er 52 pct. af de nyankomne højtuddannede indvandrere, som har været matchet med en erhvervsmentor, kommet i ordinær beskæftigelse, begyndt på en uddannelse eller kommet i praktik eller i løntilskudsjob. Og godt 70 pct. giver udtryk for, at mentorerne har haft positiv indflydelse på deres tilknytning til Danmark og forventningen om at blive i landet. 

I lære på muslimsk skole

Kimen til Torben Møller-Hansens karriere inden for integration og mangfoldighed på det danske arbejdsmarked blev lagt i de 9 år, han gik i den katolske privatskole Sankt Pauls i Taastrup. Hans skolekammerater var børn fra England, nogle af de første bådflygtninge fra Vietnam og børn af flygtninge fra Ungarn og Chile. Her stod menuen ikke på pølser ved børnefødselsdagene. Og her fik han de første positive oplevelser med at inddrage forskellige trosretninger og kulturer. 

Hans fascination af den tyske journalist Günter Wallraff, der gik undercover forklædt som tyrkisk gæstearbejder for selv at opleve og dermed forstå deres vilkår, fik i 1995 Torben Møller-Hansen til at tage et vikariat som underviser i dansk på en muslimsk friskole, hvis leder dengang var den kendte danske imam Abdul Wahid Pedersen. 

”Jeg ønskede at forstå i substansen, hvordan tyrkiske og arabiske børn og deres forældre tænkte. Hvilke barrierer oplevede de? Hvordan så de på det danske samfund. Det var en fantastisk periode i min uddannelse. Jeg så nogle af de meget sorte sider og udfordringer, som skulle løses for at sikre social balance. Og det gav mig en forståelse af de clash, vi skal håndtere. Når jeg i dag laver forskellige projekter og initiativer som løsning for mere mangfoldighed, inddrager jeg den viden, jeg fik dengang,” siger han.

Få år efter blev han direktør for Foreningen Nydansker, som en gruppe virksomhedsledere havde taget initiativ til at danne i 1998, fordi de ønskede at fremme integration og mangfoldighed og bringe uudnyttede ressourcer i spil. På det tidspunkt kørte udlændingedebatten på de højeste nagler både imellem og internt i Folketingets politiske partier. 

Foreningen har i dag over 100 medlemmer, der tæller både offentlige og private virksomheder fra Danfoss, ISS og Haldor Topsøe til Nordea og Saxo Bank. Gennem årene har den skiftet fokus. Tidligere handlede det først og fremmest om at få nydanskere ind på arbejdsmarkedet. Nu er fokus i langt højere grad rettet mod at realisere det mangfoldighedspotentiale, der findes på den enkelte arbejdsplads. 

Foreningen har gennem årene drevet over 150 projekter og netop vundet socialminister Annette Vilhelmsens integrationspris for, som det hedder, ”at vise, hvordan erhvervslivet kan spille en aktiv og afgørende rolle i integrationen”. 

Inspirerer med sin egen jernvilje

Et af foreningens succesfulde initiativer er mentorprojektet Dygtige Unge, som er søsat i samarbejde med Nordsjælland Håndbold for at hjælpe udsatte unge mellem 15 og 30 år i gang med job eller uddannelse. Målgruppen spænder lige fra unge med ensomhedsproblemer til unge med kriminalitet, psykiske sygdomme og sociale problemer i livsbagagen. 

Der er godt 80 frivillige mentorer med i projektet, og omkring 60 unge har kontakt til en mentor i en virksomhed, som har puffet dem i den rigtige retning. En undersøgelse af projektet har vist, at 71 pct. af de unge enten er kommet i uddannelse eller har fået læreplads, praktikplads eller job, og resultaterne ventes at blive endnu bedre, efterhånden som de igangværende mentorforløb afsluttes. Mange af de unge har også talt med deres erhvervsmentorer om andre personlige ting som kriminalitet (48 pct.), sundhed (52 pct.), sociale relationer (86 pct.) og privatøkonomi (52 pct.). 

Målet er ifølge projektleder og tidligere OL-guldvinder i badminton Poul Erik Høyer-Larsen at samle op imod 500 erhvervsledere de næste par år for at få åbnet endnu flere virksomhedsdøre og dermed hjælpe mange flere unge på vej videre i livet. Fire kommuner – Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød – har taget ordningen til sig og har underskrevet en samarbejdsaftale med projektet, og endnu tre kommuner er på vej. Torben Møller-Hansen har nu en drøm om, at projektet skal foldes ud over hele landet.

”Jeg føler mig forpligtet til at omsætte et så succesrigt projekt nationalt, da unge netop nu har brug for et løft over hele Danmark som følge af krisen. Jeg mangler at finde de rigtige samarbejdspartnere og generelle rammer, så det kan etableres rundt omkring i landet. Men jeg oplever, at virksomheder i stigende grad henvender sig til os, fordi de mangler et konkret og nede-på-jorden projekt, som de kan tilbyde medarbejderne i deres CSR-strategi,” siger han. 

Torben Møller-Hansens vilje til at sætte sig mål og gennemføre dem gælder også i hans privatliv. Da han i 1999 mistede sin lillebror i et tragisk trafikuheld, definerede han en stribe livsværdier, som satte en ny skarp retning på hans liv. Han ville bl.a. leve mere sundt og komme i form. Det blev indfriet. Han tabte sig 15 kilo, kører nu op imod 15.000 kilometer om året på cykel som elitemotionist, har et kondital på 66, en hvilepuls på 46 og har kun haft én regulær sygedag i 14 år – som følge af en brækket nakke.

Forrige artikel Her er profilen af den innovative klasse Her er profilen af den innovative klasse Næste artikel Tidligere politileder hjælper nu unge kriminelle videre

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

TV: Under overskriften “Virksomhederne og teknologiens demokratiske ansvar” interviewer Mandag Morgens tværgående chefredaktør, Lisbeth Knudsen, først bestyrelsesformand i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, og efterfølgende, Matthew Prince, CEO, Cloudflare.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Sol, sommer og studieafslutning. Men for mange af de kommende dimittender bliver festen blot startskuddet på en lang periode med arbejdsløshed. Før coronakrisen ramte Danmark, var der store problemer med at få nyuddannede – især akademikere – ud på arbejdsmarkedet trods rekordstor beskæftigelse. Det problem er kun blevet forværret de seneste måneder. Jobcentre frygter, at de unge bliver hængende i arbejdsløshed, og efterlyser initiativer fra regeringen.

Nyuddannede skal på efteruddannelse

Nyuddannede skal på efteruddannelse

POLITIK OG VELFÆRD Stærkt stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere får borgmestre og jobcentre til at tænke nyt. De tilbyder kurser i de jobfunktioner, som nyuddannede efter fem års uddannelse ikke har tilegnet sig. Og så efterlyser de bedre muligheder for at etablere praktikforløb i virksomheder.

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen kan kaste denne sommers nyuddannede akademikere ud i en sort sommer med høj ledighed og holde dem i mørket mange år frem. Fagforeningerne er klar med en lang ønskeseddel til regeringen for at holde hånden under nyuddannede ledige.

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

POLITIK OG VELFÆRD Særligt universiteter skal hjælpe studerende med at bygge bro fra uddannelse til job. Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og bebuder forslag om etablering af nyt partnerskab mellem unge, universiteter og virksomheder efter sommerferien. Kommuner og jobcentre håber på invitation til at deltage i partnerskabet.

Revisorer har også følelser

Revisorer har også følelser

LEDELSE Hvis der er noget sted, hvor facaderne altid har været oppe, er det hos Deloitte. Det har været: på med uniformen, hav travlt, hast videre. Ingen tid til dyb snak. Efter mere end tyve år i revisionsforretningen fik partner Henrik Wellejus nok. Revisionsforretningen skal være bedre til at tale om følelser, og der skal sættes mere pris på værdiskabelse frem for timer.

Set, læst og hørt: Anja Philip

Set, læst og hørt: Anja Philip

Anja Philip lader sig inspirere af samarbejdet, der gjorde månelandingen mulig, og anbefaler en spændende serie, der dykker ned i New Yorks ultraortodokse jødiske miljø.

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

ØKONOMI Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Efter syv ugers dvale i skyggen af coronakrisen viser nye tal, at den grønne dagsorden igen er tilbage på fuld styrke. Specielt klimahandlingsplaner og pres fra Klimaråd og støttepartier fylder i omtalen postcorona.

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

POLITIK Fremtiden vil sandsynligvis byde på nye kriser, der rammer endnu voldsommere end corona. Og med den brusende digitale informationsstrøm bliver det stadigt sværere for politikere at reagere rationelt. Der er derfor brug for en grundlæggende afklaring af, hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

DIGITAL OMSTILLING De største forandringer fra digitaliseringen kommer ikke af, at vi kan gøre det samme, som vi plejer, på en lettere måde – men fordi vi kan gøre noget helt nyt, der slet ikke var muligt førhen, siger Anders Hvid, medforfatter til Sirikommissionens afsluttende rapport.

ICDK: Kina, kul og klima

ICDK: Kina, kul og klima

GRØN OMSTILLING Kina skal knække kurven for CO2 udledning inden 2030, men omstillingen er en udfordring i et land, hvor kul ikke kun er det vigtigste brændstof i økonomien, men også udgør en hjørnesten i beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, er der ikke kun brug for teknisk udvikling, men også forskning og innovation i forhold til de sociale konsekvenser af den grønne omstilling.