Når olieselskabet bliver den lille mand

Det kan være svært at få politikere og medier i tale, hvis man er en stærk virksomhed, der kommer i klemme i den politiske maskine. Men også virksomhedernes økonomiske interesser kan være af stor demokratisk betydning, og så har de brug for lobbyister til at føre deres sag.

De folkevalgte kan ikke undvære os. Sådan lød dommen fra en række garvede lobbyister i Mandag Morgen i slutningen af august. Konklusionen var, at lovgivere og beslutningstagere ikke er alvidende, og at de derfor har behov for input til deres arbejde fra det omgivende samfund, hvis de skal gennemføre lovgivning med ordentlig kvalitet.

Og det er ikke kun de folkevalgte, der har brug for lobbyister. Af og til er der også nogle af dem, de folkevalgte repræsenterer, som ikke kan undvære de ofte udskældte korridorarbejdere. Nogle gange står der nemlig afgørende principper på spil i politiske sager, som aldrig når frem i offentligheden, hvis ikke aktører udefra sætter fokus på dem.

Det interessante er, at netop i sådanne sager kan svaret fra politikerne sagtens være, at de helst vil undvære lobbyister. Sådan er det jo ofte i politik: Politikerne kan som regel godt undvære dem, der ikke giver dem ret. Det gælder, uanset om den beslutning, der er lagt op til, er i strid med vigtige demokratiske principper.

I de tilfælde kan lobbyisme være det samme som at kæmpe for den lille mand. For selv om der altid står økonomiske særinteresser på spil, når en virksomhed hyrer lobbyister til at hjælpe sig, er det ikke ensbetydende med, at sagen ikke kan have en vigtig demokratisk betydning og værdi for hele samfundet. Lobbyister kan godt blive betalt for at kæmpe for særinteresser, som har stor samfundsmæssig værdi, fordi de bunder i mere grundlæggende rettigheder og principper.

Skatteregler med bagside

Jeg arbejder som rådgiver – eller lobbyist, om man vil – for Bayerngas. Bayerngas er et olie- og gasselskab, der er ejet af statsejede energiselskaber fra Bayern især, og selskabet producerer olie i den danske, den norske og den britiske del af Nordsøen.

Følg Peter Goll

Selskabet står lige nu i en situation, som eksemplificerer min pointe.

Regeringen har nemlig varslet, at der skal ske en skattestigning for selskaber uden for Dansk Undergrunds Consortium (DUC), så beskatningen af selskaber inden for og uden for DUC bliver den samme, hvilket ikke har været tilfældet indtil nu.

Bayerngas, som står uden for DUC, har sagt, at selskabet finder det fuldt rimeligt, at de skal betale mere i skat. Men samtidig er der behov for en overgangsordning fra de eksisterende skatteregler til de nye. Hvis tingene skal hænge sammen, må Bayerngas have en ordning, som har samme virkning som den overgangsordning, selskaberne i DUC har fået. For hvis ikke det tyske selskab får en fair overgangsordning, bliver selskabets allerede besluttede investeringer ramt af en meget stor skat med tilbagevirkende kraft, og det vil ødelægge business-casen for Bayerngas’ investeringer i Danmark.

Det vil desuden ødelægge selskabets fremtidige investeringsplaner for den danske del af Nordsøen. Her står Bayerngas klar med nye investeringer, der vil betyde mange job i Danmark. Investeringer, som vil betyde ekstra skatteindtægter til den danske stat på op imod 23 milliarder kroner.

Bayerngas har naturligvis ansat mig til at kæmpe for de mange penge, der er på spil i denne sag. Men jeg kæmper samtidig for vigtige principper, der må forsvares i en retsstat. Ny lovgivning bør ikke ramme så voldsomt med tilbagevirkende kraft, at det helt underminerer værdierne for en person eller et selskab.

Det er ikke fair. Og det bør ikke være noget, vi accepterer i Danmark. 

En retsstat med svigtende ret

Professor dr.jur. Michael Hansen Jensen fra Aarhus Universitet er enig. Han har fået penge og frie hænder til at lave en analyse af sagen. Dermed har Bayerngas købt hans tid, men selskabet ved også, at de aldrig kan købe en anerkendt eksperts integritet eller faglighed. Og det er kun derfor, at samarbejdet med juraprofessoren har værdi for Bayerngas. Kun konklusionerne fra saglig analyse, som Bayerngas ikke har indflydelse på, kan bruges til noget. Download Michael Hansen Jensens notat her.

[quote align="right" author=""]Få politikere har modet til at stå sammen med den lille mand, når den lille mand er upopulær. Det gælder ikke mindst, når der er tale om en kommerciel virksomhed.[/quote]

Michael Hansen Jensens konklusion er klar – både i hans analyse af sagen og i en nylig kommentar til morgenavisen Jyllands-Posten. Her fortæller han, at den nye skattelovgivning kan være på kant med to paragraffer i den danske grundlov. Skattestramningen vil nemlig ske med tilbagevirkende kraft, hvilket ifølge grundlovens paragraf 22 ikke bør ske, medmindre ”særligt tungtvejende hensyn gør sig gældende”.

Samtidig kan de nye skatteregler krænke Bayerngas’ private ejendomsret, fordi lovgivningen vil ramme olieselskabet ”helt anderledes og atypisk hårdt i forhold til de øvrige selskaber omfattet af samme forventede lovændring,” som han udtaler.

Den tidligere økonomiske overvismand og professor emeritus Christen Sørensen bakker konklusionen fra Michael Hansen Jensen op i sin analyse af sagen. Økonomiprofessoren har på samme måde som i tilfældet med Michael Hansen Jensen fået betaling og frie hænder til at lave en analyse af sagen. Og Christen Sørensen slår fast, at regeringens fremgangsmåde ikke er rimelig i en retsstat. Download Christen Sørensens notat her.

Lobbyisme gavner demokratiet

Her nærmer vi os sagens principielle kerne. For i et retssamfund har også virksomheder grundlæggende rettigheder, som kan krænkes. Men virksomheder kan ikke regne med, at politikere eller medier af sig selv tager sagen op. For selv om sagen er af principiel og demokratisk karakter, er der få, der interesserer sig for den. Og ofte er det måske ikke politisk opportunt at kæmpe for en sag, hvor den, som er i klemme, er en udenlandsk aktør, der er stærk på papiret.

Få politikere har modet til at stå sammen med den lille mand, når den lille mand er upopulær. Det gælder ikke mindst, når der er tale om en kommerciel virksomhed. Medierne ser naturligt nok mest på sager, der er lettere at gå til og ”tættere” på den enkelte dansker. Så hvem skal tale Bayerngas’ sag, når selskabet ikke passer ind i et traditionelt interessemønster? Er sagen mindre vigtig principielt set, bare fordi interessen er svær at vække blandt medier og politikere?

De kampfæller, et selskab som Bayerngas kan få, er sådan nogle som mig og mine kolleger. Lobbyisterne. Vi ved noget om, hvordan virksomheder kan komme til orde, selv om udgangspunktet er, at ingen rigtig er interesseret i at lytte til dem, på trods af at de bliver urimeligt behandlet.

Der vil altid være nogen, som hævder, at kapitalen får lov at bestemme, når virksomheder ansætter lobbyister. Jeg medgiver, at det af og til kan være tilfældet. Men andre gange er det faktisk de folkevalgte, der får lov til at tage beslutninger hen over danskernes hoveder, hvis ikke virksomheder, foreninger og andre grupper af mennesker bruger ressourcer på at udbrede information og komme i snak med dem, der har magten.

Når virksomheder ansætter lobbyister til at varetage deres interesser og råbe politikerne op, kan det derfor være helt legitimt – ja, ligefrem en vigtig demokratisk proces. Lobbyisme behøver således ikke undergrave demokratiet. Mange gange gør lobbyisterne det modsatte.

Læs flere af Peter Golls indlæg her.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Præstationsledelse giver tvivlsom bonus Næste artikel Beløn kommunalpolitikerne

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

TV: Under overskriften “Virksomhederne og teknologiens demokratiske ansvar” interviewer Mandag Morgens tværgående chefredaktør, Lisbeth Knudsen, først bestyrelsesformand i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, og efterfølgende, Matthew Prince, CEO, Cloudflare.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Sol, sommer og studieafslutning. Men for mange af de kommende dimittender bliver festen blot startskuddet på en lang periode med arbejdsløshed. Før coronakrisen ramte Danmark, var der store problemer med at få nyuddannede – især akademikere – ud på arbejdsmarkedet trods rekordstor beskæftigelse. Det problem er kun blevet forværret de seneste måneder. Jobcentre frygter, at de unge bliver hængende i arbejdsløshed, og efterlyser initiativer fra regeringen.

Nyuddannede skal på efteruddannelse

Nyuddannede skal på efteruddannelse

POLITIK OG VELFÆRD Stærkt stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere får borgmestre og jobcentre til at tænke nyt. De tilbyder kurser i de jobfunktioner, som nyuddannede efter fem års uddannelse ikke har tilegnet sig. Og så efterlyser de bedre muligheder for at etablere praktikforløb i virksomheder.

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen kan kaste denne sommers nyuddannede akademikere ud i en sort sommer med høj ledighed og holde dem i mørket mange år frem. Fagforeningerne er klar med en lang ønskeseddel til regeringen for at holde hånden under nyuddannede ledige.

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

POLITIK OG VELFÆRD Særligt universiteter skal hjælpe studerende med at bygge bro fra uddannelse til job. Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og bebuder forslag om etablering af nyt partnerskab mellem unge, universiteter og virksomheder efter sommerferien. Kommuner og jobcentre håber på invitation til at deltage i partnerskabet.

Revisorer har også følelser

Revisorer har også følelser

LEDELSE Hvis der er noget sted, hvor facaderne altid har været oppe, er det hos Deloitte. Det har været: på med uniformen, hav travlt, hast videre. Ingen tid til dyb snak. Efter mere end tyve år i revisionsforretningen fik partner Henrik Wellejus nok. Revisionsforretningen skal være bedre til at tale om følelser, og der skal sættes mere pris på værdiskabelse frem for timer.

Set, læst og hørt: Anja Philip

Set, læst og hørt: Anja Philip

Anja Philip lader sig inspirere af samarbejdet, der gjorde månelandingen mulig, og anbefaler en spændende serie, der dykker ned i New Yorks ultraortodokse jødiske miljø.

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

ØKONOMI Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Efter syv ugers dvale i skyggen af coronakrisen viser nye tal, at den grønne dagsorden igen er tilbage på fuld styrke. Specielt klimahandlingsplaner og pres fra Klimaråd og støttepartier fylder i omtalen postcorona.

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

POLITIK Fremtiden vil sandsynligvis byde på nye kriser, der rammer endnu voldsommere end corona. Og med den brusende digitale informationsstrøm bliver det stadigt sværere for politikere at reagere rationelt. Der er derfor brug for en grundlæggende afklaring af, hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

DIGITAL OMSTILLING De største forandringer fra digitaliseringen kommer ikke af, at vi kan gøre det samme, som vi plejer, på en lettere måde – men fordi vi kan gøre noget helt nyt, der slet ikke var muligt førhen, siger Anders Hvid, medforfatter til Sirikommissionens afsluttende rapport.

ICDK: Kina, kul og klima

ICDK: Kina, kul og klima

GRØN OMSTILLING Kina skal knække kurven for CO2 udledning inden 2030, men omstillingen er en udfordring i et land, hvor kul ikke kun er det vigtigste brændstof i økonomien, men også udgør en hjørnesten i beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, er der ikke kun brug for teknisk udvikling, men også forskning og innovation i forhold til de sociale konsekvenser af den grønne omstilling.