Nyt Job til  
Jakob Krogh

Nordjysk karrierekatapult

Jakob Krogh indtager posten som regionsdirektør i Region Nordjylland, selv om regionens fremtid er usikker. Det kan være et oplagt skridt på vejen til endnu større udfordringer.

Jens Reiermann

Om

Hvem?
Jakob Krogh

Hvilket job?
Regionsdirektør, Region Nordjylland

Hvorfra?
Direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

I hele syv måneder har posten som regionsdirektør for Region Nordjylland været ledig. Fra 1. november sætter Jakob Krogh sig til rette i stolen.

Den lange ventetid kan ikke skyldes jobopslaget eller karakteren af jobbet. Region Nordjylland er Danmarks mindste, men meget velfungerende. Det gælder også samarbejdet mellem region og kommuner, som ofte halter i de fire andre regioner.

Hvorfor skulle det så tage syv måneder? Nogle tolker ventetiden som et tegn på, at ingen rigtig ved, om Region Nordjylland overlever det gennemsyn af sundhedsvæsenet, som Sundhedsstrukturkommissionen netop nu er i gang med. Kommissionen afleverer sine anbefalinger til foråret, og de kan føre til en uforudsigelig og politisk drevet omlægning af sundhedsvæsenet.

Flere forskellige scenarier kan begrunde den skepsis.

I et scenarie bliver de fem regioner reduceret til tre, sådan som det efter sigende var på bordet under regeringsforhandlingerne sidste efterår.

I et andet scenarie bliver regionerne omdannet til administrative enheder for sygehusene, og så er det slut med de direkte valg til regionsrådene.

I et tredje scenarie overflyttes nogle af regionernes opgaver til et forstærket samarbejde bygget op omkring de 22 akutsygehuse, andre opgaver ender så i en ny styrelse under Sundhedsministeriet. I dette scenarie lukkes regionerne. 

Blå bog

Baggrund

  • 2019-nu: Direktør, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
  • 2016-2019: Afdelingschef, Sundheds- og Ældreministeriet
  • 2012-2016: Kontorchef, Center for Sygehuspolitik og Internationalt Samarbejde, Sundhedsministeriet
  • 2007-2012: Kontorchef, først Socialministeriet, derefter Social- og Integrationsministeriet

Uddannelse

  • Cand.mag. i Historie og Dansk, Københavns Universitet, 1997
  • Samfundsvidenskabelig Mastergrad (videnskab, teknologi og innovation), Roskilde Universitet og Oslo Universitet, 1999

Uanset hvad der sker, er fremtiden for regionerne og måske i særdeleshed Region Nordjylland usikker.

Måske er det med til at forklare, hvorfor Krogh fastholder boligen med familien i Vanløse, en bydel i København.

Det gode er, at den slags reformer tager tid.

Uanset hvad der sker, kan Jakob Krogh se frem til nogle gode år i Nordjylland.

Jobbet som regionsrådsdirektør i Nordjylland har før virket som en slags karrieremæssig katapult. Det bedst kendte eksempel er den nuværende departementschef i Sundhedsministeriet, Svend Særkjær, der bestred posten i fire år fra 2015 til 2019. Det gjaldt også Per Okkels, der stod i spidsen for Regionen Nordjylland i 10 år, inden han først blev administrerende direktør i Danske Regioner og siden departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet i mere end ni år.

Jakob Kroghs cv vidner i hvert fald om en vilje til at udforske sundhedsvæsenet indefra. Han har været kontorchef i to ministerier: Socialministeriet og Sundhedsministeriet, han har været afdelingschef i Sundhedsministeriet og senest direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Set gennem karrierebrillerne giver det god mening at tage jobbet som regionsdirektør i Nordjylland. Læser man kommentarerne fra Kroghs tidligere medarbejdere til jobskiftet, tyder det også på, at de lidt mere end 13.000 medarbejdere i regionen kan se frem til at få ham som øverste chef.

Omtalte personer

Jakob Krogh

Regionsdirektør, Region Nordjylland
cand.mag. (Københavns Uni.), Master i samfundsvidenskab


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu