Ny bog: Masser af ressourcer i Velfærdsdanmark

Den danske velfærd er under et historisk pres, og aldrig før har debatten om, hvordan vi udnytter alle samfundets ressourcer, været mere presserende og nødvendig. Desværre bruger vi alt for ofte krudtet på at diskutere, hvem der skal rammes af sparekniven, i stedet for at finde nye, bæredygtige løsninger på de udfordringer, vores velfærd står over for.

En af de afgørende forudsætninger for fremtidens velfærd er, at vi bliver endnu bedre til at indentificere og udnytte de enorme ressourcer, som findes i det danske samfund. Derfor har Mandag Morgen i samarbejde med 14 kommuner og 11 organisationer undersøgt, hvordan vi kan udvikle et nyt velfærdssamfund, der bygger på socialt og økonomisk bæredygtige ressourcer.

Bogen "Veje til Ressourcedanmark", som Mandag Morgen udgiver i dag, sætter ord og billeder på et velfærdssamfund, hvor flere ressourcer bringes i spil. Det handler både om at se flere eksisterende ressourcer og om at udvikle nye.

Download hele bogen "Veje til Ressourcedanmark" her.

Ressourcedanmark er en ide – en vision, om man vil – om et velfærdssamfund, der bygger på flere og mere socialt og økonomisk bæredygtige ressourcer. Men det er ikke en utopi, og denne publikation er ikke et fremtidsscenarie.

"Veje til Ressourcedanmark" udkommer 1. marts 2013.

”Veje til Ressourcedanmark er et indspark til velfærdsdebatten, der viser, at Velfærdsdanmark er fyldt med ressourcer. Bogen er en samling af gode eksempler på, hvordan velfærden kan blive bedre, når den skabes lokalt og med borgerne ved roret. Samtidig inspirerer den os til at blive endnu bedre til at bringe ressourcerne i spil," siger Morten Christensen, projektchef på Mandag Morgen.

Vi har masser af ressourcer

Bogen bygger på erfaringerne fra projektet Ressourcedanmark, hvor Mandag Morgen i samarbejde med kommuner og organisationer over otte måneder har identificeret en række cases, der på hver sin måde indeholder eksempler på, hvordan ressourcer kan fremkomme på mange forskellige måder.

Den gode nyhed er, at der er masser af velfærdsressourcer i Danmark. Ressourcer, der er lige til at sætte i spil, og som kan vokse frem, hvis vi investerer rigtigt i de kommende år. Nogle af ressourcerne kender vi allerede, men vi skal blive langt bedre til at udnytte dem, end vi er i dag. Vi taler om borgere, frivillige, offentlige medarbejdere, private virksomheder, bygninger, teknologi og meget mere.

Fælles for velfærdsressourcerne er, at de forløses, når de indgår i eller skaber grundlag for relationer, fællesskaber og netværk. Det er her, at engagementet og energien ligger. Og når de omsættes på den måde, giver det grobund for, at nye ressourcer vokser frem. Vi skal altså arbejde efter at skabe et velfærdssamfund med flere relationer, fællesskaber og netværk – og der skal arbejdes aktivt på at fremme og facilitere dem.

Ingen polyfilla-velfærd

Den største risiko for velfærdssamfundets udvikling er, at vi ikke erkender problemerne ved den gamle velfærdstænkning og de lappeløsninger, den fører til.

Ressourcedanmark gør op med ”polyfilla-løsninger” og ”polyfilla-velfærd”. Det er, når vi ikke anerkender ressourcernes forskelligheder og forstår at udnytte dem på den bedste måde. Et eksempel er, hvis man erstatter offentlige medarbejdere én til én med frivillige eller aktive borgere. Erfaringen er, at det ikke virker – hverken for de frivillige, det offentlige eller borgerne.

I dag, den 1. marts, mødes repræsentanter fra de deltagende kommuner og organisationer med deres bagland for at debattere, hvordan vi kan tage de næste skridt på vejen mod Ressourcedanmark.

Mere om ”Veje til Ressourcedanmark”

Kontakt Astrid Læssø, direktør hos Mandag Morgen, als@mm.dk, 2298 0751.

Forrige artikel Regeringens togfond først fyldt op i 2042 Næste artikel Erhvervsledere: Smarte offentlige indkøb skal drive innovationen