Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

MM Special: Demokratierne skælver

Rigmænd i Europa, Rusland, USA og andre verdensdele har tilsyneladende ganske let ved at købe sig indflydelse på EU-landenes demokratiske beslutningsprocesser.

Det dokumenteres af rapporter fra en række internationale tænketanke og understøttes af trusselsvurderinger fra efterretningstjenester i en række EU-lande – heriblandt Danmark. Samtidig viser undersøgelser fra Transparency International, at ikke færre end tre ud af fem europæere nærer en dyb mistillid til den grundlæggende retfærdighed i deres nationale demokratiske institutioner – netop fordi man oplever, at velhavende individer kan købe sig til politisk indflydelse.

Den amerikanske tænketank Atlantic Council konstaterer i rapporten ’Democracy in the Crosshairs: How Political Money Laundering Threatens the Democratic Process’, at ‘dark money’ udgør en endnu relativt underbelyst faktor i den systematiske underminering af de vestlige demokratier, som finder sted i disse år – primært med udgangspunkt i Rusland. ’Dark money’ er betegnelse for de mange penge, der uden offentlig kontrol strømmer ind i foreninger, tænketanke og organisationer fra anonyme donorer.

”Fjendtlige stater bruger ’dark money’ til at undergrave politiske systemer i liberale demokratier. Dette udgør en alvorlig trussel mod integriteten af de demokratiske systemer og – ikke mindst – for den nationale sikkerhed i sig selv,” hedder det i rapporten.

Tænketanken European Council on Foreign Relations, ECFR, konstaterer i rapporten ’Winning the Normative War with Russia – and EU-Russia Power Audit’ fra tidligere i år, at der er begrundet mistanke om russisk finansiering af partipolitisk virksomhed i mindst tolv lande, ligesom det i en række andre lande dokumenteres, at russiske aktører på anden vis påvirker de nationale demokratiske beslutningsprocesser.

Omfanget af de russiske penge i europæisk politik kan ikke fastslås med sikkerhed, men ECFR anbefaler både, at der sker lovændringer vedrørende partistøtte, og ikke mindst, at der strammes op i håndhævelsen af eksisterende partistøtteregler og ikke i lovgivning mod hvidvask.

Politifolk i EU-landene bør ifølge ECFR instrueres i, at kriminelle russiske aktiviteter i Europa langt fra kun handler om berigelse, men ofte tjener politiske formål og derfor bør indrapporteres til efterretningstjenesterne.

Det danske system er hullet

Det danske politiske system kan, trods rundhåndet offentligt finansiering, ikke sige at være garanteret immunt over for lyssky formuer med lyst til at købe sig politisk indflydelse.

Ifølge Karina Kosiara-Pedersen, lektor ved Københavns Universitet og en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier, er der flere mulige veje ind i det danske politiske system for donorer, der diskret søger indflydelse ved hjælp af penge.

Kosiara-Pedersen var medlem af det ekspertudvalg på tre personer, der i 2015 afleverede en betænkning til den daværende regering med anbefalinger om øget åbenhed i den danske partistøtte. I forbindelse med arbejdet konstaterede man flere potentielle smuthuller i den danske lovgivning.

”Vi har ikke noget forbud mod donationer fra udlandet, og vi anså det i udvalget ikke for at være et problem. Det samme med anonyme bidrag, der jo – hvis de er anonyme – ikke gives med forventning om modydelser. Problemet er, hvis giverne kun er anonyme i forhold til offentligheden, men kendte af folk i partierne,” siger Kosiara-Pedersen med henvisning til, at Berlingskes gravergruppe har dokumenteret, at politikerne ofte kender de ’anonyme’ donorer.

Dermed synes argumentet om, at anonyme donorer i sagen natur ikke kan forvente modydelser, ikke længere at være validt. Kosiara-Pedersen påpeger videre, at reglen om at donoren kun skal være offentlig ved bidrag over 20.000 kr., kan omgås ved at give mindre bidrag til mange forskellige lokalforeninger.

”Vi har i Danmark en idé om, at vi har et transparent system. Men der er mange ting, vi ikke ved. Systemet giver ikke den gennemsigtighed, vi tror, at vi har,” siger Kosiara-Pedersen.

Forskerens bekymring over det danske demokrati evne til at modstå påvirkning udefra deles af regeringen, der i september i år offentliggjorde en handlingsplan med en række initiativer, der skal styrke værnet af danske valg og demokratiet, som det hedder i regeringens pressemeddelelse.

Regeringen begrunder initiativet med, at både Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, og Politiets Efterretningstjeneste, PET, i deres senest trusselsvurderinger har påpeget, at der efter alt at dømme finder russisk meningspåvirkning sted i Danmark, på samme måde som det er sket i nabolande som Sverige og Tyskland i forbindelse med valghandlinger i de to lande.

Regeringens initiativer forholder sig ikke specifikt til de problemer om ulovlig partifinansiering og hvidvask, som tænketanken ECFR på linje med Transparency International og Europarådet har henledt opmærksomheden på.

Store anonyme summer til tyske politikere

Udover de russiske penge i lokal politik i en række EU-lande viser aktuelle sager i både Storbritannien og Tyskland, at enkeltpersoner, virksomheder og firmaer investerer store summers i at påvirke politiske beslutninger.

I Tyskland har det EU- og islamkritiske højreparti AfD modtaget omkring 3,5 mio. kr. i støtte fra anonyme donorer i Schweiz og fra en islamkritisk rigmandsfond i Holland. De fleste af pengene er angiveligt betalt tilbage til de anonyme donorer, men ikke desto mindre har statsanklageren i byen Konstanz indgivet begæring om ophævelse af AfD-lederen Alice Weidels parlamentariske immunitet, så man kan få sagen undersøgt til bunds.

AfD har i øvrigt ifølge tænketanken Atlantic Council nydt godt af en meget omfattende støtte fra foreningen Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und Bürgerlichen Freiheiten, der siden 2016 har brugt mellem 20 og 30 mio. euro – mellem 150 og 250 mio. kr. – på at støtte AfD og dets mange kandidater ved valg på både delstats- og forbundsniveau. Det fremgår af rapporten ‘Democracy in the Crosshairs: How Political Money Laundering Threatens the Democratic Process’. Den enorme støtte fra foreningen er ikke i strid med lovens bogstav, men det er umuligt at konstatere, om der er tale om ulovlig hvidvask af penge til fordel for partiet AfD. Og ifølge Atlantic Council er netop fremgangsmåden med mange små donationer genereret via sociale medier en af de teknikker, som også i USA, Storbritannien og andre lande bruges af fremmede magter til at støtte grupper, der undergraver tilliden til det demokratiske system.

Ulovlig partifinansiering i Tyskland er på ingen måde noget nyt fænomen. Begge store folkepartier, CDU og SPD, er under kanslerne Helmut Kohl og Gerhards Schröder ved flere lejligheder blevet afsløret i at have modtaget ulovlig partistøtte fra både tyske og internationale donorer.

Russer-penge til Brexit og Trump?

Den største aktuelle sag om potentielt ulovlig politisk støtte i EU verserer i Storbritannien. Her donerede forsikringsmanden Arron Banks ifølge eget udsagn donerede 9 mio. pund svarende til godt 75 mio. kr. til den såkaldte Leave. EU-kampagne, der i sommeren 2016 førte til, at et flertal på knap 52 pct. af de britiske vælgere stemte for at forlade EU.

Banks er personlig ven med den kendte Brexit-tilhænger Nigel Farage og var med på rejsen, da Farage i november 2016 som den første britiske politiker mødtes med Donald Trump, efter at denne havde slået Hillary Clinton i kampen om at blive USA’s præsident. Pix

Banks har bedyret, at de mange penge kom fra hans egne selskaber, men han har ikke villet fremlægge dokumentation, og mistanken om, at de mange penge fra Banks i virkeligheden kommer fra russiske kilder, synes i de seneste uger at være blevet bestyrket. Under alle omstændigheder undersøger det britiske Underhus sagen, og den nationale valgkommission har bedt National Crime Agency, der bekæmper organiseret kriminalitet, om at undersøge, om tingene er gået lovligt for sig hos Leave.EU. Banks har flere gange skiftet forklaringer om sine forretninger og ikke mindst om sine relationer til russiske diplomater i London og til det statsejede russiske mineselskab Alrosa.

Banks, der er russisk gift, er ikke kun interessant i forbindelse med mistanken om, at han skulle være stråmand for russiske interesser. Det vækker også opsigt, at Banks så tidligt som i efteråret 2015 samarbejdede med det nu krakkede konsulentfirma Cambridge Analytica, der var ejet af en af Donald Trumps store amerikanske finansielle støtter, hedgefond-milliardæren Robert Mercer. I efteråret 2015 var Steve Bannon, Trumps senere kampagnechef og strategiske rådgiver, ansat i Cambridge Analytica. Det var dette selskab, som ved ulovlig brug af data fra flere end 50 millioner Facebook-brugere efter eget udsagn havde en afgørende indflydelse på både Brexit-sejren i Storbritannien og valget af Trump i USA.

Krav om britisk undersøgelse

Damian Collins er konservativt medlem af det britiske Underhus og formand for det udvalg i Underhuset, der undersøger skandalen vedrørende Facebook og Cambridge Analytica. Han opfordrede forleden til, at der i Storbritannien iværksættes en undersøgelse svarende til den, som Robert Mueller i øjeblikket gennemfører i USA for at be- eller afkræfte, om Donald Trump fik ulovlig hjælp fra Rusland til at blive valgt.

”Der er direkte forbindelser mellem de politiske bevægelser bag Brexit og Trump. Vi bliver nødt til at se det store billede her. Dette bliver koordineret på tværs af landegrænser af meget velhavende mennesker på en måde, vi ikke har set før,” sagde Collins til den britiske avis The Observer.

Magasinet The Atlantic skriver således om truslen fra sorte penge i det politiske liv:

”Politisk hvidvask af penge er ikke fundamentalt anderledes end de udfordringer, der er forbundet med almindelig regulering af finansiering af politisk aktivitet. Men når de bruges fjendtligt af fjendtlige stater med milliarder af dollars i skattely og store effektive efterretningstjenester, udgør de en alvorlig trussel mod den demokratiske integritet.”

Forrige artikel Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen” Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen” Næste artikel Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene

Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene

Verdens rigeste må finansiere opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål gennem ekstra beskatning, mener dansk-iranske Djaffar Shalchi. Han er vokset op på bunden af det danske velfærdsamfund, men er i dag mangemillionær. ”Filantropien kan ikke redde vores verden. Det kan beskatningen.”

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Virksomheder som Google, Amazon og Facebook er blevet så store, at flere demokrater nu foreslår en opsplitning af techgiganterne. Men politikerne glemmer, at virksomheders dominans skifter hele tiden, mener Wall Street Journals Dan Gallagher. Derfor foregår debatten på forkerte præmisser.

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Valget til Europa-Parlamentet 26. maj er det vigtigste nogensinde, fordi EU er under pres både internt og eksternt. Mens Brexit-processen har ført til voldsom kritik af Underhuset i London, har Europa-Parlamentet forvandlet sig fra et Mickey Mouse-Parlament til en central aktør i europæisk politik og en lovgivende forsamling med global rækkevidde.

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Fløjpartierne med EU-skepsis på plakaten bliver stærkere i Europa-Parlamentet ved det kommende valg. Det kan i yderste konsekvens ramme centrale EU-politikker. Men også den liberale midte kommer til at stå stærkere.

EU er afgørende for danske klimaambitioner

EU er afgørende for danske klimaambitioner

Europa-Parlamentet spiller i en nøglerolle i EU’s kollektive klimapolitik – som også fastlægger Danmarks nationale klimamål. Derfor er grøn omstilling et kerneområde for alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Udlændingepolitikken har siden 2015 været det mest eksplosive tema i europæisk politik. EU har gennem aftaler med tredjelande og oprustet grænsekontrol reduceret antallet af illegale indvandrere, men der er fortsat ikke enighed om en fælles asyl- og indvandringspolitik.

Skat får central rolle i EP-valg

Skat får central rolle i EP-valg

Skattepolitikken er det sidste politikområde, hvor medlemslandene har fuld vetoret. Men Europa-Parlamentet har fået en vigtig skattepolitisk rolle – ikke mindst i kraft af konkurrencekommissær Margrethe Vestagers fokus på, hvordan national skattepolitik forvrider konkurrencen i EU.

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Mandag Morgen har bedt Knud Aarup om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet 'Parasitterne' på Aarhus Teater og en bog om en kærlighedshistorie fra Auschwitz.

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lover i et stort interview med Mandag Morgen om sundhedsreformen flere penge til sundhed, øget inddragelse af patienter i beslutningerne og flere hårde prioriteringer med oprettelsen af nyt behandlingsråd. Han freder de 21 akutsygehuse og ændrer sin fortælling af reformens konsekvenser. 

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

KOMMENTAR: Danmarks rolle som grøn frontløber er alvorlig truet. Men løsningen ligger måske i et potentielt parløb mellem erhvervslivet og Socialdemokratiet, vurderer Erik Rasmussen på baggrund af en konference, hvor Mette Frederiksen og virksomhederne fandt sammen om klimaet.

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

ANALYSE: Det britiske parlaments beslutning om at bede om en udskydelse af landets exit fra EU giver startskuddet til en ny nervekrig, både i Westminster og på et EU-topmøde 21. marts. Trods det ene nederlag efter det andet har Theresa May stadig ikke opgivet at skræmme modstanderne i sit eget parti til at stemme for sin Brexit-aftale.

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Virksomheder og myndigheder i Storbritannien og resten af Europa er i fuld gang med at forberede sig på scenariet uden en Brexit-aftale den 29. marts. Et ’no deal’-scenarie byder især på nye toldafgifter, administrative byrder og tvivl om godkendelser.

Nej tak til konkurrerende e-bokse

Nej tak til konkurrerende e-bokse

KOMMENTAR: Staten risikerer at ramme sig selv i nakken på flere måder ved udbud af en digital postløsning. Det er vigtig og velfungerende fælles infrastruktur, der nu sættes i udbud. Og fordi vi alle er medejere af e-Boks gennem statens ejerskab af Post Nord, så vil tab af indtægter til det fælles system i sidste ende koste staten – og dermed skatteyderne – dyrt.

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

KOMMENTAR: Det er aldrig nemt at vende sin organisations tænkning på hovedet. I Aarhus Kommune arbejder vi på at vende det hele fra en indefra-og-ud-tankegang til en udefra-og-ind-tankegang. Det kræver tydelige værdier, nye begreber og – naturligvis – reformer.

Bare gå efter manden

Bare gå efter manden

KOMMENTAR: Det personlige og det forretningsmæssige kan ikke skilles ad. For hvem vil følge en retning, der ikke er sat af et rigtigt menneske, en, der både kan tage ansvar for succes og fejltagelser? Dagens ledelsesskribent giver sit bud på, hvordan personligt lederskab kan leves i praksis.

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Med bred opbakning fra Folketinget skal Den Sociale Investeringsfond fremme investeringer for at undgå anbringelser af børn, forebygge livsstilssygdomme, undgå langtidssygemeldinger og hjælpe børn i familier med misbrug. "Kan ekstern kapital løfte velfærden, vil det være fantastisk," siger fondens formand, den tidligere S-minister, Karen Hækkerup.

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Forestillingen om den rationelle borger er på vej ud hos offentlige myndigheder, som i stigende grad anvender adfærdsdesign, også kaldet nudging, til at påvirke vores valg i retning af vores eget eller samfundets bedste. Men grænsen mellem et kærligt puf og manipulation kan være hårfin.

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse med psykologiske mekanismer, som kan anvendes til at påvirke folks handlinger. Det er virkemidler, der kan have stor indflydelse på, hvilke beslutninger vi tager, uden at vi er klar over det.

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

En gren af adfærdsdesign handler om at skabe vaner hos brugeren. Når det virker, kan det skabe en langt stærkere forbindelse mellem virksomhed og kunde. Men effekten kan også være så stærk, at det nærmer sig afhængighed.

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Mandag Morgen har spurgt GoMore-stifter Matias Møl Dalsgaard om, hvad han har set, læst og hørt for nylig. Han anbefaler den afdøde musiker Jeff Buckley og en bog, der får ham til at mindes en tid, hvor hans liv drejede sig mere om kunst end om business.

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Da stemmeslugeren Jørgen Gaarde pludselig har valgt at trække sig fra borgmesterposten i Skanderborg, overtager socialdemokraten Frands Fischer snart kæderne. Frands Fischers største udfordring bliver at sikre fortsat vækst i en af landets mest fremgangsrige kommuner.

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Mandag Morgen er i forårshumør og deler denne uges nummer med alle, der er nysgerrige efter at se, hvad ugebrevet har at byde på. Du er også velkommen til at dele med dit netværk. Hent ugebrevet som PDF her. 

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge. Pensionsgigantens modeller tilgodeser nemlig de længstlevende, og det har de svageste grupper ikke nødvendigvis så megen gavn af, bekræfter Torben M. Andersen. At opdele pensionssparerne i risikogrupper kunne være en løsning, mener eksperter.

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

En amerikansk iværksætter mobiliserede tusindvis af youtubers og andre influencere til det amerikanske midtvejsvalg, der fik historisk høj valgdeltagelse blandt 18-24-årige. Influencere kan flytte stemmer, siger dansk forsker, men det er svært at måle deres indflydelse.

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

KOMMENTAR: Konkurrencen med Nye Borgerlige om en endnu strammere udlændingepolitik trækker DF væk fra positionen på midten af dansk politik. Duellen mellem Vermund og Thulesen Dahl torsdag syntes at foregå i sin helt egen politiske parallelverden. En verden langt fra kongemagerpositionen og regeringsmagten.  

Macron træder frem som Europas politiske leder

Macron træder frem som Europas politiske leder

ANALYSE: Statsministeriet var orienteret i forvejen, da Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag aften fremlagde sine ambitiøse visioner for EU-samarbejdet. Udspillet er først og fremmest et oplæg til europaparlamentsvalget 26. maj, hvor Macron vil samarbejde med den liberale gruppe, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Margrethe Vestager er forankret.

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

Ved de sidste ti valg i Estland har det været muligt at afgive sin stemme elektronisk fra sin computer. Ved valget i søndags benyttede næsten halvdelen af vælgerne sig af muligheden.

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

KOMMENTAR: Med inspiration fra den såkaldte Heckman-kurve er der bred enighed om, at jo tidligere i livet sociale indsatser sker, jo bedre. Det har haft stor indflydelse på dansk velfærdspolitik. Men resultaterne af en empirisk efterprøvning foretaget af to newzealandske forskere stemmer ikke overens med Heckman-kurven. Langtfra.

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

Moderate miljøorganisationer og demokratiske seniorpolitikere lægger luft til den plan for USA's grønne omstilling, The Green New Deal, som den nye unge stjerne i amerikansk politik, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, netop har fremlagt.

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Med syv partiledere i blå blok og fem i rød har danskerne udsigt til en af de mest kaotiske valgkampe i nyere tid. Det gør det svært for Lars Løkke og Mette Frederiksen at udstede konkrete løfter. Mandag Morgens analyse baseret på samtaler med centrale politikere og embedsfolk viser store forskelle mellem S og V på otte konkrete områder. Et centralt spørgsmål kan afgøre valget.

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

Det kan nogle gange virke, som om man skal have luppen frem for at se forskellen på Socialdemokratiets og Venstres politik. Men Mandag Morgens gennemgang viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen på otte afgørende politikområder anviser to meget forskellige veje for Danmark. Se forskellene her.

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Mandag Morgen har bedt Årets Leder 2018 Lasse Rich Henningsen om tre kulturanbefalinger. Han nævner blandt andet en fem år gammel Oscartale, der har gjort stort indtryk på ham.

Pas på den neutrale embedsmand

Pas på den neutrale embedsmand

KOMMENTAR: Forundersøgelser før en undersøgelseskommission kan være en god ting. Vel at mærke med en neutral, ekstern udspørger. Vi skal holde fast i, at ansvaret er ministerens og den neutrale embedsmand handler på ministerens ansvar.