Nye vækstråd skal trække DF og S ind i folden

Det er et politisk skyggespil, når regeringen efterspørger ny viden om iværksætteri, disruption og andre vækstvilkår for at få input til et nyt vækstudspil. Missionen for de nye råd er i stedet at vinde tid til at skabe opbakning til regeringens vækstpolitik, siger to professorer.

Når regeringen i de kommende måneder engagerer diverse eksperter, erhvervsfolk og interesseorganisationer i at analysere udfordringer og muligheder for Danmarks vækst, handler det i bund og grund ikke om at tilvejebringe ny viden. De fleste sten omkring Danmarks vækstudfordring er nemlig allerede vendt af diverse ekspertpaneler, råd, udvalg og kommissioner.

Derfor er det vanskeligt at få øje på, hvilke nye erkendelser nye fora som Disruptionsrådet, Iværksætterpanelet og et råd om gode konkurrencevil­kår, som regeringen nu vil nedsætte, kan bringe til torvs.

Det er ikke engang tre år siden, at Produktivitetskommissionen landede en gennemgribende analyse af Danmarks vækstudfordringer og lancerede et omfangsrigt katalog af anbefalinger til at få Danmark ud af vækstklemmen. Som professor Asbjørn Sonne Nørgaard fra Syddansk Universitet (SDU) konstaterer:

Login