Nyt job: Camilla Bjerre Søndergaard bliver direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Som direktør skal Camilla Bjerre Søndergaard hjælpe til med at føre København Kommunes store ambitioner på klimaområdet ud i virkeligheden.

Seniorrådgiver i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fra 2007 og fem år frem. Senere kontorchef for ministersekretariat og presse i samme ministerium. Kontorchef i Miljøstyrelsen, Ressourcer & Forsyning, i 2016, inden hun i 2018 fik titel af kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet. Uddannet jurist i 2000 fra Københavns Universitet.

En af de helt store opgaver for den tremandsdirektion, som Camilla Bjerre Søndergaard træder ind i 1. november, bliver at føre kommunens store ambitioner på klimaområdet ud i virkeligheden.

Login