Nyt visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Sjældent har behovet for innovation været større og mere presserende end i dag. Den langvarige økonomiske og finansielle krise, der har ramt hele den vestlige verden, truer med at lægge en kraftig dæmper på væksten i mange år frem. Samtidig vil de globale udfordringer fra klimaforandringer, ressourcemangel, stigende sundhedsomkostninger og demografiske ændringer lægge et hårdt pres på samfundene for at udvikle nye løsninger, der også på langt sigt er bæredygtige.

Kun de mest agile og omstillingsduelige samfund vil være i stand til at vende disse risici til nye muligheder. Vi skal arbejde smartere og udvikle mere intelligente løsninger på samfundets største udfordringer i de kommende år. Det kræver mere innovation på alle niveauer af samfundet, og det forudsætter en ny og moderne forståelse af innovation.

Download hele oplægget

Det er ikke en enkel opgave. Ingen lande har endnu udviklet én færdig og skræddersyet model. Danmark skal med udgangspunkt i sine egne styrkepositioner og kompetencer udvikle en ny innovationsstrategi, der kan give et bæredygtigt og tidssvarende svar på de store udfordringer, som vi står over for.

Dette visionsoplæg tegner konturerne af de principper, værdier og organisationsformer, der kan forløse innovationskraften i det danske samfund.

Mandag Morgen har gennemgået af en lang række danske og internationale rapporter, eksempler og cases, og talt med en række internationale eksperter. På den baggrund har vi identificeret syv overgribende tendenser, der kendetegner den nye innovationstænkning, som bør forme en innovationspolitik version 2.0.

  1. Innovation som svaret på verdens problemer
  2. Innovation på alle niveauer
  3. Udbuds- og efterspørgselsdrevet innovationspolitik
  4. Innovation skal skabe value for money
  5. Innovation som co-creation
  6. Uddannelse som vigtig innovationsdriver
  7. Innovation på nye testplatforme

Danmark har gode forudsætninger at udvikle en moderne innovationspolitik, der flugter med disse trends. En række danske virksomheder har allerede en stærk position på det globale cleantech-marked, og de er i gang med at udvikle innovative løsninger på klimaforandringerne. Ligeledes er der lovende tegn på, at Danmark med udgangspunkt i en stærk medicinalindustri og en veludviklet sundhedssektor kan levere nye løsninger på det voksende internationale marked for velfærdsteknologi.

Men den næste generation af løsninger kræver også, at innovationsprocessen bredes ud og involverer flere aktører. Det er ikke nok blot at innovere inden for de enkelte virksomheder. Det globale marked vil i stigende grad efterspørge komplekse og sammensatte systemløsninger, som involverer mange forskellige produkter og processer. Det øger behovet for at samarbejde på tværs og at tænke ud af boksen.

Ny pick the problem-tilgang

De flade hierarkier, den høje tillid, den stærke samarbejdskultur, de veluddannede medarbejdere og de mange innovationsparate institutioner styrker Danmarks muligheder for at blive en international frontløber i det internationale kapløb. Samtidig kan den offentlige sektor være med til at tidligt at stimulere efterspørgslen efter nogle af de nye innovative løsninger på de områder, hvor der viser sig at være et stort vækstpotentiale på det globale marked. Det handler ikke om at vende tilbage til en gammeldags pick the winner-politik, men mere om at identificere de største globale udfordringer: en pick the problem-tilgang.

Der kan også gøres meget mere for at styrke borgernes innovative kompetencer. I uddannelsessystemet - fra daginstitutioner til universiteter - kan vi blive bedre til at dyrke og styrke innovationskraften og iværksætterånden. Ingen lande har endnu formået at integrere deres uddannelsespolitik med innovations- og erhvervspolitikken, men Danmark har relativt gode muligheder for at blive en international frontløber. Enkelte institutioner, bl.a. Handelsgymnasiet i Vejle og DTU, er således langt fremme i bestræbelserne på at gøre nogle af visionerne til praksis, og der er et stort potentiale for at bygge videre på disse erfaringer.

Der er også kommet nye muligheder for at engagere en bredere kreds af aktører i innovationsprocessen. De nye teknologier og sociale medier på internettet åbner således op for, at man kan inddrage brugerne og borgerne i langt større skala end tidligere, så de involveres som aktive deltagere i udviklingen af nye produkter og processer. En række danske kommuner og institutioner er allerede begyndt at udnytte mulighederne, og Idéklinikken i Aalborg er et glimrende eksempel på, at det nytter. Danske borgere er flittige brugere på internettet, og engageres de som partnere i nye innovationsalliancer, kan de blive en vigtig ressource i omstillingen af den offentlige sektor og virksomhederne. Dybest set handler det om at opbygge en ny og bredere funderet innovationskultur og -parathed i samfundet.

Innovationen bliver bredere og global

Det sker bl.a. ved at gøre processen langt mere åben, involverende og brugerorienteret end tidligere. I mange år har innovation været forstået som en lukket proces i laboratoriet. Men fremover vil og skal den åbne sig mere mod samfundet og kulturen. I det 21. århundrede vil innovationsprocessen og -politikken ikke fokusere så snævert på teknologi og teknologiske kompetencer. Den vil også i høj grad betone en række ”bløde” og humanistiske kompetencer såsom kulturel forståelse, interaktion og kommunikation. I stedet for at give automatisk forrang til forskere og teknologieksperter vil succesfulde innovationer i stigende grad kræve, at man forstår at medtænke andre fagligheder, som bl.a. antropologer, etnografer, designere, humanister og servicemedarbejdere. Forskellige industrier og sektorer vil også kunne samarbejde tættere om at bringe nye produkter og processer hele vejen fra de første forskningsresultater til markedet.

Innovationen bliver samtidig mere global. Flere og flere virksomheder satser allerede målrettet på at udvikle nye modeller for globale innovationspartnerskaber, hvor videnmedarbejdere og andre nøgleaktører innoverer på tværs af landegrænserne. Globaliseringen af innovationsprocessen giver adgang til en langt større kreativ talentmasse, og samtidig kan virksomhederne trække på ny markedsviden om markedernes reelle behov, også i bunden af den globale pyramide. Grundfos og Novozymes er nogle af de danske virksomheder, der søger at drage fordel af det.

Muligheden for at teste løsningerne af i praksis bliver stadig vigtigere. Det handler ikke bare om at teste om ny teknologi virker eller ej, men også om adgang til at observere, hvordan forskellige brugere agerer i forhold til forskellige løsninger. Danmark har gode muligheder for at blive et globalt testland, hvor man i realtid kan teste avancerede og komplekse løsninger blandt krævende og vidende borgere og forbrugere.

Ny dansk innovationskultur

Bornholm og Samsø er eksempler på danske øsamfund, der har forstået mulighederne i at lave testplatforme i realtid. Og når Odense Universitetshospital efter et offentlig-privat innovationssamarbejde har testet sin såkaldte patientkuffert i stor skala, er det et succesfuldt eksempel på, hvordan Danmark kan vise lederskab inden for udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger. Det vil være interessant for andre lande og udenlandske virksomheder at prøve nye løsninger af på sådanne testplatforme, og det kan bidrage til at styrke Danmarks position som innovativt samfund mange år frem.  Kan Danmark etablere stærke testplatforme, hvor virksomheder og andre aktører deltager i udviklingen af nye innovative løsninger på de allerstørste samfundsmæssige og globale udfordringer, har Danmark en unik mulighed for at placere sig som en frontløber i innovationskapløbet.

Den offentlige sektor kan spille en proaktiv rolle i udviklingen af en ny innovationskultur i Danmark.  Ikke bare i form af høje krav, regler og skatteincitamenter, men også ved at stimulere efterspørgslen efter mere innovative løsninger i forbindelse med udbudsrunder og offentlige indkøb. Krav til innovation kan f.eks. indgå i det offentlige udbudsmateriale på linje med krav til priser, miljøhensyn og social ansvarlighed.  Samtidig kan politikerne tænke innovationen ind i alle fremtidige lovforslag for dermed at presse virksomheder og institutioner til at forny sig og speede processen op.

Danmark mangler endnu en samlet national innovationspolitik og en systematisk og sammenhængende strategi for de mange forskellige innovationsinitiativer og cases, der har bredt sig i hele landet. Men lykkes det at samle alle trådene og udvikle en ny og bredt funderet innovationskultur, vil Danmark stå langt stærkere i den internationale konkurrence.

Forrige artikel Overmodet er Løkkes største fjende Næste artikel Verdenshistoriens største vækst venter forude
Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.