Obama og Merkel er klimaets vigtigste allierede

Verdens vigtigste alliance er samarbejdet mellem Barack Obama og Angela Merkel. Men i alliancens kamp for den globale klimapolitik er der sket et bemærkelsesværdigt skifte de seneste år, hvor europæerne – anført af Tyskland – er blevet grønne realiser, mens USA har taget lederskabet. I et nyt interview praler USA’s præsident ligefrem af sin rolle under COP15 i København, hvor han efter eget udsagn drejede armen om på Kina og Indien. Den kurs har han fortsat lige siden. Samtidig står det klart, at Danmarks regering har gjort klogt i at vælge side til fordel for Tyskland frem for England, mener forfatter til ny dansk bog om den tysk-amerikanske alliance.

Der er noget meget symbolsk i, at det var amerikanerne og ikke europæerne, der for nylig afslørede den store tyske VW-koncerns svindel med test af dieselbilers udledning af sundhedsskadelige partikler. Rollerne i den globale kamp for bedre miljøbeskyttelse og reduktion af klimaskadelige drivhusgasser er nemlig skiftet tilsvarende, således at USA under præsident Barack Obamas ledelse i dag fremstår som den globale leder på et klimaområde, hvor supermagten ellers har optrådt egensindigt og arrogant.

Omvendt står det lige så klart, at Europa med Tysklands kansler, Angela Merkel, er slået ind på en miljø- og klimapolitisk linje, der er præget af det, man kan kalde den grønne realisme. Europa er fortsat væsentligt foran USA, når det gælder reduktionen i udledningerne af drivhusgasser, men når det drejer sig om de store nye landvindinger i den grønne omstilling af verdensøkonomien, så er det fra USA, det nye momentum kommer. Men det passer formentlig den tyske kansler ganske godt. Tyskland befinder sig lige nu i en overgangsfase, hvor man på grund af den i 2011-besluttede udfasning af atomkraften har mere end rigelig at se til med at indfri de løfter om reduktioner af CO2-udledninger, som man allerede har afgivet i EU- og FN-sammenhæng.

Den amerikanske præsidents stærke klimapolitiske lederskab lover godt for det globale klimatopmøde COP21 i Paris til december. Ganske vist er det langtfra givet, at topmødet vil føre til de CO2-reduktioner, der er nødvendige for at holde den globale opvarmning under to grader celsius. Men til gengæld er mulighederne for succes i Paris væsentligt større, end da Danmark i 2009 var vært for det seneste stort anlagte forsøg på at få verdens lande til at enes om en koordineret indsats i kampen mod den globale opvarmning.

Login