Overbudsdans om erhvervslivets gunst

Der er politisk rift om erhvervslivets gunst. Da Venstre i sidste uge præsenterede sit erhvervsoplæg, var det med lovning om, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Nogenlunde samme holdning indtager Socialdemokraterne. De to partier er enige om, at erhvervsvækst er forudsætningen for fremtidens velfærd. Og de bejler til erhvervslivet i næsten ens vendinger. Alligevel mener V, at partiets erhvervsudspil er nye toner: “Det hele adskiller sig. Hele tænkningen bag. Hele synet på erhvervslivet. Hele erkendelsen af, at vi er en lille økonomi, der skal have gode konkurrencevilkår for at kunne skabe danske arbejdspladser,” siger Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen.

Bjarke Wiegand

“Det er vigtigt, at vi konstant arbejder for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Det er ude i virksomhederne, at de nye arbejdspladser og væksten skabes.”

For få år siden ville mange sætte deres opsparing på, at ovenstående var et klassisk politikercitat fra blå blok, konstrueret til at fiske stemmer blandt profitfokuserede erhvervsfolk.

Gjorde man det i dag, ville investeringen være langt mere usikker. Og i det konkrete tilfælde ville pengene være tabt. Citatets afsender er nemlig den socialdemokratiske erhvervsminister Henrik Sass Larsen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet fra februar i år med titlen “Regeringen gør det lettere at drive virksomhed i Danmark”.

Stort set samme titel bærer Venstres nye erhvervsoplæg fra sidste uge. Med oplægget “Lettere at drive virksomhed i Danmark” gør Venstre det klart, at det fremover er nødvendigt at målrette indsatsen for at fjerne administrative byrder på erhvervslivet: “Så virksomhederne i stedet for at bruge ressourcer på administrativt bøvl kan fokusere på at øge indtjeningen og skabe arbejdspladser til gavn for vores fælles velstand og velfærd.”

Dermed er der lagt op til en åben kamp mellem V og S om, hvem der er bedst til at rydde barrierer af vejen for det private erhvervsliv. Og den kommende valgkamp vil blive præget af partiernes kappestrid om, hvem der mest troværdigt kan sælge budskabet om, at det er nødvendigt at dele gaver ud til erhvervslivet for at finansiere velfærdssamfundet.

Retorisk er kampen allerede fløjtet i gang.

“Vores oplæg er gennemsyret af, at skal vi kunne fastholde et velstandsniveau i Danmark, så skal vi have bedre vilkår for virksomhederne og det private erhvervsliv,” erklærer Venstres erhvervsordfører Kim Andersen. Han underbygger “seriøsiteten” i Venstres oplæg med målsætningen om som minimum at reducere erhvervslivets byrder med 3 milliarder kroner om året i 2020. I den sammenhæng mener han, at regeringens målsætning om, at erhvervslivets byrder skal være mindre i 2015, end da S overtog regeringsmagten, og mindst 2 milliarder kroner mindre om året i 2020 er “fuldstændig uambitiøs”, som han siger.

“Det er jo at køre derudaf med bind for øjnene – og bare gøre det vanskeligere og vanskeligere at drive virksomhed i Danmark,” lyder det fra Venstres erhvervsordfører.

Fra Socialdemokraterne er tonen ikke mere forsonende.

“Det lyder, som om V prøver at gøre regeringens politik til deres egen,” siger erhvervsordfører i S, Thomas Jensen. Han mener, at V “forsøger at sparke en åben dør ind”, og erklærer, at hvis V synes det går for langsomt, er det, fordi regeringen har brugt meget tid på at rydde de “væksthæmmende skatter og afgifter” af vejen, som VK-regeringen introducerede.

“Vi har i dag bl.a. afskaffet multimedieskatten, fedtafgiften og iværksætterskatten, som alt sammen var noget, V har introduceret,” siger Thomas Jensen og kalder Venstres målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 3 milliarder kroner om året i 2020 for “ren overbudspolitik”.

Regeringen styrer i blinde

Konkret har Venstre med sit nye oplæg spillet 15 initiativer på banen, der skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne og dermed “muligheden for fortsat at finansiere vores fælles velfærd med gode hospitaler, skoler og plejehjem”, som det hedder.

[graph title="Hård kamp om samme standpunkt" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/6ef35-bw_fig1_hard-kamp-om-samme-standpunkt.PNG" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/a50c0-bw_fig1_hard-kamp-om-samme-standpunkt.PNG" text=""] [/graph]

Initiativerne falder inden for fire kategorier, der skal give lavere skatter og afgifter, færre administrative byrder, styrket konkurrenceevne og bekæmpe overimplementering af EU-regler. Se tekstboks.

Adspurgt om, hvilke initiativer der tydeligst differentierer Venstres politik på området fra regeringen og S’ ditto, afviser Kim Andersen at udpege enkelte områder.

“Jeg synes, det hele adskiller sig. Hele tænkningen bag. Hele synet på erhvervslivet. Hele erkendelsen af, at vi er en lille økonomi, der skal have gode konkurrencevilkår for at kunne skabe danske arbejdspladser,” siger han.

Specifikt peger Kim Andersen på forslaget om at indføre et skatte- og afgiftsstop, som eksempel på, at Venstre er meget mere målrettet og konsekvent i jagten på at reducere erhvervslivets byrder end Socialdemokraterne.

“Jeg har ikke hørt regeringen sige, at den anerkender, at vi her og nu skal indføre et stop for væksten i skatter og afgifter og et stop for nye skatter og afgifter,” siger Kim Andersen.

Ligeledes peger han på, at Venstres forslag om et såkaldt konkurrencebarometer og et “nabocheck” af erhvervsrettet lovgivning vil gøre det til fast kutyme at sammenligne danske konkurrencevilkår med vore nabolandes.

“Det har jeg heller ikke hørt regeringen sige noget om,” siger Kim Andersen: “Derfor styrer den reelt i blinde.”

Vindfrikadelleretorik

“Vindfrikadelleretorik,” lyder det fra Socialdemokraternes Thomas Jensen, der fortsætter:

“OECD måler jævnligt på både konkurrencevilkår og erhvervsregulering, så jeg kan ikke se, hvorfor vi skal opfinde nye arbejdsgange på det område.”

Han henviser til, at den seneste måling af OECD-landenes erhvervsregulering i øvrigt placerer Danmark på en 5. plads foran vore skandinaviske naboer Sverige, Norge og Finland.

“Så vi klarer os jo faktisk ret godt på det område,” understreger han.

Hvad angår Venstres forslag om et skatte- og afgiftsstop, erkender Thomas Jensen, at det ikke er noget, Socialdemokraterne har på plakaten.

“Jeg vil hellere se på, om det er de rigtige skatter og afgifter, vi har, frem for blot at sætte stop for dem. Skatter og afgifter skal virke – ikke modvirke – dynamikken i nationens økonomiske udvikling. Og der er det regeringens opgave at finde en balance i skatte- og afgiftssystemet – ikke blot at gøre det mindre.”

Thomas Jensens bud på, hvor S og V adskiller sig i den forestående kamp om erhvervslivets gunst, er, at S fokuserer på at inddrage erhvervslivet i sine bestræbelser for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark, mens V primært fokuserer på at sætte kvantitative mål.

“Vores erhvervspolitik er baseret på dialog,” siger Thomas Jensen.

Han peger på, at regeringen bl.a. har nedsat vækstteams til at udpege de væsentligste indsatsområder inden for forskellige erhvervsområder. Og specifikt for at reducere erhvervslivets byrder har regeringen nedsat det såkaldte Virksomhedsforum for enklere regler. Det skal identificere og forenkle de regler, virksomhederne selv oplever som de tungeste byrder.

“Det er nok den mest tydelige forskel på, hvordan rød og blå blok driver erhvervspolitik: Vi lytter, før vi handler,” siger Thomas Jensen.

Erhvervsleder: Lav en tysker

Set med erhvervslivets briller er forskellen på rød og blå erhvervspolitik imidlertid knap så klar. “Jeg synes faktisk, at både regeringens initiativer og Venstres nye oplæg rummer nogle gode takter,” siger chef for MMV og Entrepreneurship i DI, Sidsel Dyrholm Holst.

Hun understreger, at temaet at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark er helt afgørende for Danmarks mange små og mellemstore virksomheder og dermed for at finansiere velfærdssamfundet. Og hun er glad for, at både Venstre og Socialdemokraterne erkender det. “Regeringens indsats har indtil videre været centreret om Virksomhedsforum for enklere regler. Det har fungeret virkelig godt og givet anledning til mange konkrete ændringsforslag, som regeringen har taget til sig,” siger Sidsel Dyrholm Holst, der selv er medlem af forummet.

Men hun peger samtidig på, at Venstres forslag om at sikre sig, at der ikke fremover bliver ved at dukke nye, uhensigtsmæssige byrder op, også er meget relevant.

“Indtil videre har indsatsen primært stået om at rydde op i det nuværende regelkaos. Det er helt afgørende, at vi også sikrer os, at nye regler ikke blot giver anledning til et nyt kaos,” siger Sidsel Dyrholm Holst. Hun vil imidlertid ikke pege på, hvilket parti hun tror, vil være bedst til at løfte den samlede opgave.

Det spørgsmål kan formanden for regeringens virksomhedsforum, administrerende direktør i Stelton Michael Ring, heller ikke svare klart på.

“Det er ikke som for 10 år siden, hvor der var en tydelig forskel på rød og blå erhvervspolitik,” siger han.

”Jeg har nu indrapporteret til tre forskellige erhvervsministre fra S og SF. Og de har alle forstået, at uden et konkurrencedygtigt erhvervsliv er der ikke råd til velfærd.”

Michael Rings ønskescenarium er derfor, at man laver en tyskermodel, som han kalder det.

“Danmark burde lave en samlingsregering, som man har gjort i Tyskland, der rækker ind over midten og favner såvel Venstre som Socialdemokraterne. Så kunne politikerne tage fat på at lave de indgreb, som alle alligevel erkender er nødvendige, i stedet for at slås.”


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu