Historien i tal

Overkapacitet til affaldsforbrænding i Danmark til mindst 2025

Ny analyse viser, hvordan kapaciteten på de danske affaldsforbrændingsanlæg fordeler sig på regionalt niveau. Overordnet set ventes overkapacitet til affaldsforbrænding i både Øst- og Vestdanmark til mindst 2025.

Thomas Hedin

De danske affaldsforbrændingsanlæg kan i dag forarbejde mere affald, end vi selv producerer. 

Derfor importeres affald fra udlandet. Men selv med import savner anlæggene affald. Og en ny analyse af Danmarks import af affald viser, at anlæggene ikke skal regne med at kunne tiltrække mere affald fra udlandet i nærmeste fremtid.

Analysen er udarbejdet for at give et bedre, og mere detaljeret, overblik over, hvordan affaldsmængder og kapacitet fordeler sig – og forventes at udvikle sig – på regionalt niveau i Danmark.

Det er især briterne, der er den største eksportør af affald til de danske forbrændingsanlæg.

Energistyrelsens analyse dækker perioden 2012 – 2035, og det er antaget, at de enkelte ovne har en levetid på op til 30 år.

Tages der højde for kendte levetidsforlængelser, kan det udskyde tidspunktet, hvor der kan opstå behov for øget affaldsforbrændingskapacitet.

Du kan læse hele Energistyrelsens analyse her.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu