Patienter savner dialog med læger

Inddragelse af patienter sker langt fra så ofte, som både regioner, læger og regeringen kunne ønske sig. Og nu viser en ny undersøgelse, at hver fjerde patient forlader hospitalet uden at have talt ordentligt med en læge eller sygeplejerske, mens de var indlagt. Samtidig oplever 41 pct. slet ikke eller kun i mindre grad, at personalet opfordrer dem til at stille spørgsmål eller tale om deres bekymringer. Den manglende dialog skaber usikkerhed for patienten, mener Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der sammen med TrygFonden står bag undersøgelsen. Danske Regioner og Lægeforeningen erkender problemet og vil forbedre kommunikationen mellem patienter og personale.

Jens Reiermann

Regeringen lægger op til det, regionerne ønsker det, og lægernes organisationer presser på for at patienter inddrages mere i behandlingen på landets sygehuse. Alligevel sker det langt fra altid.

Patienter får ikke talt med personalet" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/908a6-jre_fig02_travlhed-og-uvidenhed-forhindrer-patienter-i-at-stille-spo%cc%83rgsmu%cc%88l-til-deres-le%cc%88ge.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/58f6d-jre_fig02_travlhed-og-uvidenhed-forhindrer-patienter-i-at-stille-spo%cc%83rgsmu%cc%88l-til-deres-le%cc%88ge.png | Forstør   Luk

Personalets travlhed og patienternes manglende viden fører til, at patienter ikke får stillet spørgsmål til personalet.

Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden: Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet. [/graph]

Nu viser ny undersøgelse, at hver fjerde patient bliver udskrevet fra et sygehus uden at have talt ordentligt med en læge, en sygeplejerske eller nogen anden medarbejder, mens de var indlagt. Se figur 1.

”Det tal er alt for højt, for vi ved, at patienterne får en bedre behandling, når de får stillet spørgsmål eller talt med personalet om deres bekymringer. Derfor er det langt fra godt nok, når hver fjerde patient ikke får talt ordentligt med personalet, mens de er indlagt,” siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der sammen med TrygFonden står bag undersøgelsen, som fokuser på kommunikationen mellem personale og patienter, der har været indlagt i mere end 24 timer.

Konsekvenserne af den manglende kommunikation mellem personale og patient kan være omfattende. Får personale og patient ikke talt ordentligt sammen før behandlingen, kan det medføre forkerte eller direkte uønskede behandlinger, fortæller professor MSO i patientinvolvering ved Aarhus Universitetshospital, Kirsten Lomborg.

Det gælder f.eks., når kvinder skal behandles for brystkræft. Undersøgelser viser, at kvinder oftere foretrækker at få fjernet hele brystet, selv om personalet tror, at kvinder ønsker så lille et indgreb som muligt. Det omvendte kan gøre sig gældende for patienter med knæproblemer. Her viser undersøgelser, at patienter i langt mindre grad ønsker en operation, hvis de får talt med lægerne og sygeplejerskerne om mulige alternativer.

Får patienterne ikke talt ordentligt med personalet, kan det med andre ord ende med, at de ikke får den behandling, de selv ønsker.

”Kommunikationen mellem personalet og patienterne er meget afgørende. Der er rigtig mange psykologiske mekanismer i spil for patienterne, og dem skal lægerne og sygeplejerskerne blive bedre til at lytte til, så de forstår, hvad der er på spil for patienten og sammen med dem kan tilrettelægge behandlingen,” siger Kirsten Lomborg.

Mangler dialogen under behandlingen, fører det først og fremmest til usikkerhed.

Også efter en behandling kan manglende dialog mellem personale og patient føre til uønskede konsekvenser.

”Sygehusene udskriver patienterne hurtigere og hurtigere, og når patienterne er inde i så kort tid, så er det vigtigt at de ved, hvad de skal holde øje med, når de kommer hjem. Ved de det ikke, kan det ende med, at de må genindlægges,” siger Kirsten Lomborg.

En bedre dialog kan samtidig føre til økonomiske besparelser, fordi behandlingen mere præcist kan indrettes efter patienternes behov og ønsker. Det viser erfaringer fra både USA og Sverige.

Personale glemmer kommunikationen

Noget tyder på, at personalet ikke er opmærksomme nok på kommunikationen med deres patienter. For undersøgelsen viser også, at når patienterne stiller spørgsmål eller taler om deres bekymringer, så sker det ofte på eget initiativ. 41 pct. oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at personalet direkte opfordrer dem til at stille spørgsmål.

[graph title="Travlhed og uvidenhed forhindrer patienter i at stille spørgsmål til deres læge" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden: Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet. 

”De 41 pct. er et meget højt tal. Lægerne og sygeplejerskerne er nødt til meget tydeligt at signalere, at de er der for patienternes skyld,” siger Beth Lilja.

Men det oplever patienterne ifølge undersøgelsen ikke. Får de ikke talt med personalet, forklarer hele 80 pct. det med, at de oplever, at personalet har for travlt. En forklaring kan være, at patienterne ikke føler, de ved nok om deres sygdom og behandlingen, og at de derfor ikke får stillet spørgsmål eller talt om deres bekymringer. Se figur 2.

”Det er bekymrende, at patienterne oplever så mange barrierer, der forhindrer dem i at få talt med personalet. Både fordi man som patient bliver mere tryg og velinformeret om sin sygdom, når man får stillet spørgsmål. Men også fordi patienterne ofte har vigtig viden om f.eks. symptomer eller ønsker, som lægen kun kan handle på, hvis patienten kommer til orde,” siger Beth Lilja.

Formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, erkender problemet.

”Vi skal have et sundhedsvæsen, der er til for patienterne og det er trist, hvis patienterne oplever, at lægen står med hånden på håndtaget og er på vej ud af døren. Så mindskes lysten til at spørge,” siger han.

Helt lige som patienterne oplever barrierer, der forhindrer dem i at få talt med personalet, er der også barrierer, som forhindrer lægerne i at tage sig den nødvendige tid til at få talt med deres patienter.

”Det kan den enkelte læge ikke ændre. Det skal være også være en politisk dagsorden, så vi i fællesskab kan gøre det anderledes,” siger Mads Koch Hansen, der mener, at der ud over problemer med for få ressourcer også er et behov for at trimme hele organisationen.

”Der er et problem med bemandingen mange steder, men det er også vigtigt, at arbejdet organiseres smartere, så læger og sygeplejersker for eksempel ikke er nødt til at spørge en patient om det samme flere gange for at kunne give den bedste behandling,” siger Mads Koch Hansen.

Ny opmærksomhed på patienternes behov

Hos Danske Regioner erkender man også problemerne, og man er samtidig overrasket over den manglende dialog.

”Patienten som partner – Fra Vilje til handling”

Den 29. september er Mandag Morgen medarrangør af høringen ”Med patienten som partner – fra vilje til handling”. Her deltager 200 af sundhedsvæsenets nøgleaktører, herunder sundhedsminister Nick Hækkerup og formanden for Danske Regioner, Bent Hansen. Høringen er tredje led i en proces, der startede sidste efterår med Mandag Morgens rapport ”Danskernes farligste rejse”. Den stillede skarpt på de mange utilsigtede hændelser og var baggrunden for en rundbordssamtale i foråret med en udvalgt kreds af sundhedsvæsenets vigtigste aktører med det formål at drøfte patienternes rolle. Arrangementet blev til i et samarbejde mellem Mandag Morgen, TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det er afsættet for høringen den 29. september, som inddrager alle dele af sundhedsvæsenet i en dialog om involveringen af patienterne – hvad der skal til for at omsætte de gode viljer og intentioner til konkrete handlinger. Udover TrygFonden, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Mandag Morgen er Danske Regioner værter for arrangementet. Som optakt til høringen har Mandag Morgen udarbejdet rapporten ”Patienternes nye rejse”. Vil du vide mere, kontakt projektchef Iben Berg Hougaard, [email protected]

”Det overrasker mig, når hver fjerde patient ikke får talt ordentlige med personalet. Det er for mange. Jeg tror, vi skal huske på, at patienterne billedligt talt er i minus, når de indlægges, og det nytter ikke noget, hvis vi giver en teknisk og fagligt set god behandling, hvis ikke patienten forstår, hvad der sker,” siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Han mener, at det traditionelle fokus fremover skal suppleres med et tilsvarende fokus på kommunikationen med patienten.

”Vi skal kunne give patienten en behandling, der omfatter hele paletten. Får vi ikke talt bedre med vores patienter, så ved de måske heller ikke, hvad de skal holde øje med, når de bliver skrevet ud, og så får vi dem bare tilbage igen,” siger han.

Det indebærer f.eks., at god kvalitet ikke bare handler om den enkelte behandling, men om hele det forløb, en patient gennemgår helt hen til det øjeblik, hvor han eller hun er helbredt.

Fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed peger Beth Lilja på en indsats, der sætter ind på en række områder samtidig.

”Det handler både om den måde, vi har organiseret arbejdet på sygehusene og om den kultur, der ligger til grund for arbejdet på sygehusene,” siger hun.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu