Patienter savner dialog med læger

Inddragelse af patienter sker langt fra så ofte, som både regioner, læger og regeringen kunne ønske sig. Og nu viser en ny undersøgelse, at hver fjerde patient forlader hospitalet uden at have talt ordentligt med en læge eller sygeplejerske, mens de var indlagt. Samtidig oplever 41 pct. slet ikke eller kun i mindre grad, at personalet opfordrer dem til at stille spørgsmål eller tale om deres bekymringer. Den manglende dialog skaber usikkerhed for patienten, mener Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der sammen med TrygFonden står bag undersøgelsen. Danske Regioner og Lægeforeningen erkender problemet og vil forbedre kommunikationen mellem patienter og personale.

Regeringen lægger op til det, regionerne ønsker det, og lægernes organisationer presser på for at patienter inddrages mere i behandlingen på landets sygehuse. Alligevel sker det langt fra altid.

Nu viser ny undersøgelse, at hver fjerde patient bliver udskrevet fra et sygehus uden at have talt ordentligt med en læge, en sygeplejerske eller nogen anden medarbejder, mens de var indlagt. Se figur 1.

”Det tal er alt for højt, for vi ved, at patienterne får en bedre behandling, når de får stillet spørgsmål eller talt med personalet om deres bekymringer. Derfor er det langt fra godt nok, når hver fjerde patient ikke får talt ordentligt med personalet, mens de er indlagt,” siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der sammen med TrygFonden står bag undersøgelsen, som fokuser på kommunikationen mellem personale og patienter, der har været indlagt i mere end 24 timer.

Login