Polarisering presser den danske model

Indtil nu har den danske model sikret gode løn- og arbejdsforhold til alle. Fremover vil det først og fremmest gælde for de bedst uddannede, mens de ufaglærte presses ud af private job og næppe bliver opsuget af et offentligt arbejdsmarked under økonomisk pres. Samtidig bliver kampen om velfærdens milliarder et opgør mellem den veluddannede middelklasse, der kræver bedre service, og de ufaglærtes behov for trygheden fra overførsler. Polariseringen underminerer den danske model og splitter det danske samfund.

Når formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, og chefforhandleren for KL, Michael Ziegler, trak blankt i deres månedlange duel på ord, beskyldte de med alvor i stemmen hinanden for at ”ødelægge” eller ”tilsidesætte” den danske model og dens regler for, hvordan parterne på arbejdsmarkedet kan forhandle og ikke mindst løse konflikter.

Men de afgørende trusler mod den danske model er hverken kommet fra Bondo eller Ziegler.

I duellens hede fjernede de to kombattanter opmærksomheden fra dybe sprækker i den danske model, der i stigende omfang er ved at blive en model for de bedst organiserede, de bedst uddannede og de bedst lønnede. På det private arbejdsmarked forsvinder næsten 1.000 ufaglærte job om måneden – en udvikling, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) vil fortsætte resten af dette årti.

Login