Privatskoler høster bedre karakterer i forældretilfredshed

Ny undersøgelse om forældres grunde til at vælge en privatskole til deres børn viser, at skolerne tilvælges pga. deres gode ry, faglighed og værdier. Samtidig er forældre til børn på privatskoler mere tilfredse med skolen end forældre til børn på folkeskolerne.

Større tilfredshed med privatskoler

Figur 1 | Forstør   Luk

Forældre til børn på privat- og friskoler er markant mere tilfredse med skolen end forældre til børn på folkeskolerne.

Kilde: Danmarks Statistik, DST Survey, 2017.
Note: N=1.844 forældre med børn i skolealderen.

Elevflugten fra folkeskoler til privat- og friskoler har mere end én årsag. Men en af årsagerne kan spores i den betydelige forskel i forældretilfredshed, der ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik er mellem forældre til børn på henholdsvis folkeskoler og de frie grundskoler.

LÆS OGSÅ: Friskoler er lige så folkelige som folkeskoler

I undersøgelsen er knap 2.000 forældre til danske skoleelever blevet bedt om at sige, hvor tilfredse de er med deres børns skole på en skala fra 0 til 10. Og på denne karakterskala scorer folkeskolerne i gennemsnit et lidt lunkent 6,8, mens privatskolerne ligger betydeligt nærmere den høje ende af skalaen med karakteren 8,5. Se figur 1.

Privatskoler vælges for ry og faglighed

Figur2 | Forstør   Luk

Næsten halvdelen af de forældre, der har valgt en privatskole eller friskole til deres barn, svarer, at de har valgt skolen på grund af dens gode ry, værdigrundlag og faglige niveau. Hos forældre, der valgte folkeskolen, er det mere det geografiske parameter, der tæller.

Note1: N = 1.844 forældre med børn i skolealderen. Respondenter har kunnet vælge så mange årsager, de ønskede.
Kilde: Danmarks Statistik, DST Survey, 2017.

Det kan give en praj om, hvorfor der fra 2007 til 2016 er kommet 28 pct. flere elever i de frie grundskoler. Spørger man forældrene direkte til, hvad der har haft betydning for skolevalget, får man endnu flere detaljer om, hvorfor privat- og friskoler i dag er mere populære end nogensinde før.

De mest udbredte grunde hos forældrene til at vælge en privat- eller friskole er skolens gode ry, skolens værdigrundlag, den høje faglighed og en utilfredshed med den folkeskole, man hørte til. Det er alle årsager, der har spillet en rolle i skolevalget for næsten halvdelen af forældrene til børn på privatskoler.

Den mest udbredte årsag til at vælge en folkeskole handler derimod om geografi, nemlig enten at skolen ligger tæt på bopælen, eller at det er den skole, man hører til. Skolens faglighed er kun en parameter for omkring 13 pct. af forældrene. Se figur 2.

Forrige artikel Efteruddannelserne - et system pa° lerfødder Efteruddannelserne - et system pa° lerfødder Næste artikel Modstanden mod Macron vil skabe bål i gaderne Modstanden mod Macron vil skabe bål i gaderne