Rasmus Nielsen: Det har jeg lært

LEDELSE Mandag Morgens ejer, Rasmus Nielsen, fylder 60 år 7. oktober, og i den anledning har Mandag Morgen bedt ham – der også startede og udgiver Altinget – om at reflektere over udviklingen i mediebranchen, forskellen på succes og fiasko og tendenser de næste 20 år. Vi udstak en serie sætninger og bad ham fuldende dem.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Jakob Nielsen

Blå bog

1960: Født 7. oktober i København 

1978-1979: Formand for Gymnasieelevernes Landsorganisation 

1983: Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole  

1983-1984: Formand for Europæisk Ungdom 

1983-1985: Redaktør af EF-Kommissionens nordiske blade  

1984-1989: Freelance, Danmarks Radio  

1989-1993: TV 2/Lorry  

1994-1999: Etablerer og driver folketingsredaktion for TV 2-regionerne 

2000: Etablerer Altinget.dk 

2014: Overtager Grønbechs Hotel i Allinge 

2014-2017: Næstformand i Danske Medier 

2016: Overtager Mandag Morgen  

2020: Etablerer Alrow Media 

Modtager af en stribe priser, blandt andet Den danske Publicistklubs Jubilæumspris (2007), Bordings Mediepris fra Danske Specialmedier (2010,  (2015) og Den Berlingske Fonds Journalistpris (2018) 

Far til Oskar (1993) og William (1996) 

Danner par med designer Karen Kristiansen-Stuart 

Når jeg åbner Mandag Morgen, tænker jeg:

– Giv tid. Så bliver man klogere. Selv om jeg må have læst flere tusinde artikler om politik og samfund, overrasker Ugebrevet næsten hver gang med ny indsigt og med sit fremsyn. Og så siger en tabel mere end hundrede ord, så dem skal man også give sig tid til. 

Da jeg stiftede Altinget i 2000, vidste jeg

– meget lidt om nichemedier, dengang kaldte man dem tidsskrifter eller fagmedier. Det lød støvet. Men nettet egner sig til smalle målgrupper, så massemedier bliver online til en masse medier. 

Jeg vidste, at Altinget ville blive en succes, da

– jeg efter to år solgte det første abonnement til Danske Andelsselskaber om fødevarepolitik. Kan man sælge ét, kan man sælge tusinde. Og det kom vi til.

Forklaringen på, at nichemedier nu pibler frem overalt, er,

– at frontløbere som Altinget har fået succes. Andre tror på, at de kan få en del af kagen. Men det har overrasket mig, hvor sent konkurrencen kom. Og desværre vil flere startups dø, hvis ikke de er heldige at blive købt op, inden kapitalen er brændt af. 

Mange bekymrer sig om den demokratiske samtale, når vi bevæger os fra brede medier til nichemedier,

– men det gør jeg ikke. Bare der er nichemedier nok, så kan enhver komme til orde. Altinget alene sender 200.000 nyhedsbreve ud om dagen, hvortil kommer Mandag Morgens, så vi bidrager – sammen med andre danske, professionelle medier – mere end nogensinde til den demokratiske samtale.

Min største fejl som leder var,

– at jeg for længe troede, at iværksætterens idéer og egen virketrang er alt. For selv i en lille virksomhed gælder Mercuri Urvals ord: ”Fordi mennesker betyder alt.” Vær tålmodig og omhyggelig med rekruttering, og brug dine ansatte til det, de er bedst til. God ledelse kan øge produktiviteten markant, samtidig med at personalets arbejdstrivsel øges.

Min erfaring om at ansætte de rigtige mennesker er,

– at det er svært. Og kostbart, hvis man vælger forkert – både i tid, fremdrift og økonomi. Mange vil gerne påtage sig det hele. Men det kan ingen af os. Jo større vi bliver, desto mere specialiserede og erfarne mennesker kan vi tiltrække, honorere og drage fordel af. Så med tiden bliver rekruttering lettere og mindre sårbart.

Jeg købte Mandag Morgen i 2016, fordi

– det er et medie, der siden starten for 30 år siden har stået som et forbillede. Altinget og Mandag Morgen er som fætter og kusine. Vi kommer fra samme seriøse, neutrale tradition, men har delvist forskellige læsergrupper og tilfredsstiller forskellige behov. Altinget giver som arbejdsredskab et hurtigt og præcist overblik – Mandag Morgen er mere bred, dyb og visionær. Parløb indenhus. 

Penge betyder

– professionelt noget, fordi de giver mulighed for innovation, vækst og dermed nye job. Privat er jeg sparsommelig, så penge er ikke en driver; bare der bliver råd til at rejse og omgive sig med god kunst i smukke hjem tæt på vandet. For mig personligt er penge lige så uinteressant som magt. Det er vækst, innovation og udgivertrangen, der tæller. Og i sidste ende at sætte og efterlade spor.

Det næste store opbrud i mediebranchen bliver

– desværre, at flere dagblade må lukke deres hæderkronede printaviser. Og at tech-giganterne forhåbentlig bliver europæisk og globalt reguleret og fair beskattet på linje med en virksomhed som vores i den lige konkurrences navn. Så vil flere seriøse nichemedier kunne spire i den frie del af verden. 

Jeg er stolt over,

– at Altinget og Mandag Morgen er så bredt og alment respekteret i det danske samfund. Fra Pernille Skipper til Pernille Vermund. Fra Dansk Industri over Ældre Sagen til Danmarks Naturfredningsforening. Man regner med os – det er næsten skræmmende forpligtende.

Alrow Media er det nye, samlende navn på min mediekoncern, fordi

– det klinger mere internationalt og person-uafhængigt end det gamle ”Rasmus Nielsen Holding ApS”. Alrow har stadig familiereference, da det består af Al fra Altinget og så R for Rasmus, O for min ældste søn Oskar og W for William. Alrow betegner også smukt vores koncept med rækken af nichemedier.

Hvis man vil købe Altinget i Danmark og Sverige plus Mandag Morgen, skal man

– nej, vi er ikke til salg. Fremtiden står ligefor. Og de næste 20 år bliver større end de forgangne 20.

Omtalte personer

Rasmus Nielsen

Formand for Alrow Media, udgiver af Altinget i Danmark, Norge og Sverige samt Mandag Morgen
journalist (Danmarks Journalisthøjskole 1983)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu