Regioner køber konsulentydelser i blinde

Trods skarp kritik fra Statsrevisorerne og Økonomi- og Indenrigsministeriet har fire af fem regioner reelt intet overblik over, hvordan de bruger deres penge på eksterne konsulenter.

Der blev ikke lagt fingre imellem, da Statsrevisorerne i sommeren sidste år kritiserede regionerne for deres mangelfulde håndtering af konsulentindkøb.

De fem regioner køber ifølge en rapport fra Rigsrevisionen konsulentydelser for omkring 1 mia. kr. om året, og Statsrevisorerne fandt anledning til at give skarp kritik af den måde, regionerne køber ind på. Dårligt købmandskab, manglende kontrol og sågar lovbrud er nogle af de alvorlige problemer, som statens revisorer fremhævede i gennemgangen af materialet. Og regionernes eget overblik over udgifterne til konsulenter var groft sagt ikkeeksisterende.

For at undersøge, om regionerne har taget kritikken til sig og dannet sig overblik over udgifterne, har vi anmodet hver af de fem regioner om at levere et dataudtræk på udgifterne til eksterne konsulenter fordelt på de kategorier, som statens indkøbskontor, Moderniseringsstyrelsen, selv bruger, og som Rigsrevisionen brugte dele af i sin rapport.

Login