Sammenhæng i sundhedsvæsenet – det mener danskerne

RAPPORT: Er det klart, hvem der har ansvaret for den videre behandling? Og kan man stole på, at de rette informationer gives videre? Danske Regioner har bedt Tænketanken Mandag Morgen om at undersøge, hvordan danskerne oplever sammenhængen i sundhedsvæsenet.

Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix

Sammenhængen – eller manglen på samme – i sundhedsvæsenet bliver ofte debatteret, og der er bred enighed på tværs af kommunale, regionale og statslige aktører om, at danskerne ikke skal ende i en blindgyde eller blive bremset i deres behandling, når de bevæger sig fra en del af sundhedsvæsenet til en anden.

Buddene på, hvad der skal til for at skabe bedre sammenhæng, er mange, men det er oftest politikere og fagfolk, der deltager i debatten – måske fordi sammenhæng i sundhedsvæsenet er komplekst og et emne med mange underliggende dagsordener og interesser. 

Denne analyse tegner et billede af, hvad der ifølge danskerne skal til for at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og hvor de oplever, det halter i dag. Analysen er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen for Danske Regioner og baserer sig på svar fra 3.000 danskere, der er repræsentativt fordelt på køn, alder, region og uddannelse.

Den giver et billede af en befolkning, som efterspørger større videndeling, klarere ansvarsfordeling og færre kontaktflader i sundhedssystemet, og som kalder på handling fra både kommunale, regionale og statslige aktører. 

God læselyst!

HENT SOM PDF


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu