Sandhedens time for Vestager som EU-formand

Tirsdag mødes Lars Løkke Rasmussen, Emmanuel Macron og Angela Merkel med lederne af de 25 andre EU-lande for at finde EU’s ledere for de kommende fem år. Tyskland og Frankrig synes på vej mod en forståelse, der kan gavne Vestager i bestræbelserne på at blive EU-Kommissionens første kvindelige leder.

Telefonerne har glødet mellem EU-landenes hovedstæder i de seneste uger. Statsministre og premierministre har følt hinanden på tænderne forud for det uformelle topmøde, der finder sted tirsdag eftermiddag i Bruxelles.

Mødet er af central betydning for EU, fordi det er her umiddelbart efter valget til Europa-Parlamentet, at man tager fat på at finde de personer, der i kraft af deres embeder skal repræsentere EU på den globale scene. Man skal med andre ord finde de folk, der skal varetage Europas interesser over for Donald Trump, Vladimir Putin og over for det stadig mere selvsikre Kina.

I de mange telefonsamtaler er der først og fremmest blevet udvekslet navne på mulige kandidater til posterne som formand for EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd, der er de to højest profilerede af de i alt fem europæiske topjobs, som skal besættes over de kommende måneder.

Login