SF og Enhedslisten siger, salget af børnesexdukker stiger. Men de har ingen tal

Eksperter siger, at børnesexdukker skal forbydes, fordi der bliver solgt flere af dem, siger Rosa Lund (EL). Men eksperterne har ingen anelse om, hvor mange dukker der bliver solgt.

Norske toldere konfiskerer børnesexdukker.
Norske toldere konfiskerer børnesexdukker.Foto: Tolletaten/NTB/Ritzau Scanpix
Andreas Oved Askjær RasmussenDaniel Greneaa Hansen

Et flertal i Folketinget vil nu forbyde børnesexdukker.

Dansk Folkeparti har længe ønsket sig et forbud. Det har Socialdemokratiet bakket op om, og nu har SF og Enhedslisten skiftet holdning, så der er flertal for at gøre små sexdukker, der er designet til at ligne børn, ulovlige.

Tidligere har de to partier SF og Enhedslisten været imod et forbud. Årsagen har været, at man ikke har vidst, hvordan dukkerne påvirker pædofile.

Spørgsmålet er nemlig, om man kan forhindre overgreb mod børn ved at tillade børnesexdukker, så pædofile kan få afløb for seksuelle lyster. Eller om dukkerne snarere vil inspirere pædofile til at gå skridtet videre og begå overgreb mod børn.

Det ved forskere på området stadig ikke.

Men nu vil SF altså godt være med til at forbyde børnesexdukker. Argumentet er blandt andet, at der bliver solgt flere af dem:

“Der bliver solgt flere og flere af den slags dukker, og vi aner ikke, om det giver flere lyst til at gøre børn ondt,” skriver SF-gruppeformand Jacob Mark i et facebookopslag, og i en kommentar til opslaget tilføjer han:

"Nogle børneorganisationer er bange for, at det (at der er sket en stigning i salget, red.) øger lysten.”

Også Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener at vide, at der bliver solgt flere dukker.

“I Enhedslisten har vi altid lyttet til eksperterne på det her område. Derfor har vi ikke altid støttet forbud, fordi der har manglet viden. Nu kan vi se, at der er en stigning af børnesexdukker, der bliver solgt. Derfor støtter eksperterne et forbud, og det bakker vi op om,” siger Rosa Lund til DR.

Men faktisk ved vi ikke, om der bliver solgt flere børnesexdukker, end da partierne senest behandlede forbuddet mod salg af børnesexdukker.

Enhedslistens “eksperter” – som er Red Barnet – ved heller ikke, om der bliver solgt flere børnesexdukker i Danmark. Red Barnet afviser også, at udviklingen i salget skulle være årsagen til, at de nu støtter et forbud.

Ikke blevet klogere

Tilbage i 2017 foreslog Dansk Folkeparti et forbud mod sexdukker, der forestiller børn. Også dengang bakkede Socialdemokratiet op. SF ville dog gerne have mere viden om dukkerne, så et eventuelt forbud kunne blive vedtaget på “et mere oplyst grundlag”, sagde SF’s Karsten Hønge under en debat i folketingssalen.

Nu lader Dansk Folkepartis nye beslutningsforslag om et forbud til at få flertal, netop fordi SF og Enhedslisten altså bakker op.

Men eksperter og forskere er slet ikke blevet klogere på området, siden partierne behandlede spørgsmålet i 2017.

Det siger Ellids Kristensen, der er overlæge på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Hun har igen læst forskningslitteraturen på området og når samme konklusion som i 2017.

“Der er ikke i mellemtiden lavet nogen egentlig forskning, der gør os klogere på, om det har en positiv eller negativ effekt at forbyde de her dukker. Vi drister os ikke til at anbefale noget. Så længe man ikke har noget forskning at bygge det op på, så er det meget svært for os at anbefale noget,” siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ellids Kristensen er overlæge på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. (Foto: Privat)

Og det ville politikerne fra både SF og Enhedslisten også kunne læse i et nyt høringssvar. Heri skriver Ellids Kristensen, at forskningen siger det samme som i 2017.

“Der foreligger derfor heller ikke dokumentation for, at forbrug af fiktive billeder af seksuelle overgreb på børn eller brug af sexdukker, der ligner børn, altså brug af materiale fremstillet og benyttet, uden at konkrete børn er udsat for overgreb, alene kan lede personer til at begå seksuelle overgreb mod børn.”

Antallet er ukendt

Til TjekDet oplyser Enhedslistens Rosa Lund, at det er organisationen Red Barnet, der er de “eksperter,” hun omtaler til DR. Hun siger også, at det er fra Red Barnet, at hun har kendskab til, at der bliver solgt flere børnesexdukker end tidligere.

Men den viden afviser Red Barnet at have:

"Vi har ikke set opgørelser over, hvor mange dukker der er i landet, eller om der bliver solgt flere," siger Per Frederiksen, der er psykolog hos Red Barnet.

Af samme grund er det heller ikke derfor, organisationen nu anbefaler et forbud, understreger han. Og i strid med hvad Rosa Lund siger, handler det for Red Barnet nemlig ikke om antal dukker eller om viden på området, men om moral.

"Det er ikke sådan, at vi fuldstændig har set lyset og er stærkt imod. Det er komplekst og svært. Nu kan vi bare se, at dukkerne til forveksling ligner børn. Så det er den seksualisering af børn, vi reagerer på. Det er ikke så meget et fagligt som et værdibaseret og moralsk argument," siger Per Frederiksen.

Da børnesexdukker skal købes på nettet i udlandet, kunne derimod Toldstyrelsen have tal på, om danskerne køber flere og flere, som SF og Enhedslisten siger. Men det har styrelsen ikke.

“Da dukkerne i dag er lovlige, frigiver Toldstyrelsen dem. Af samme grund har vi ikke tal for, hvor mange der kommer ind i landet,” skriver kontroldirektør Preben Buchholtz i en mail.

TjekDet har også kontaktet firmaer, der sælger børnesexdukker på nettet. Et enkelt firma er vendt tilbage på henvendelsen, og de oplyser, at de sendte omkring 50 børnesexdukker til Danmark i 2018, hvilket var året, de begyndte at sælge dukkerne. I 2019 sendte de også omkring 50 børnesexdukker til Danmark.

Rosa Lund læner sig kraftigt op ad Red Barnet

Karen Munk, lektor i psykologi på Aarhus Universitet, er endnu en ekspert, der ikke anbefaler et forbud, da der mangler viden på området.

“Det kan gå både den ene og den anden vej, så man handler i blinde,” siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Karen Munk er lektor ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur på Aarhus Universitet. (Foto: Aarhus Universitet)

Organisationerne Børnerådet og Børns Vilkår ved heller ikke, om der er sket en stigning i salget af de snart forbudte dukker. Modsat Red Barnet støtter de ikke et forbud.

Men hvorfra ved Rosa Lund og Jacob Mark mon så, at der bliver solgt flere dukker, og at eksperter derfor støtter et forbud? Og kan "eksperterne" koges ind til blot at være Red Barnet?

Jacob Mark er i øjeblikket på vinterferie, men svarer i en sms, at han henholder sig til en DR-artikel.

Men det er selv samme artikel, hvor Rosa Lund – og kun Rosa Lund – siger, at der er sket en stigning i salget af børnesexdukker.

Rosa Lund, hvordan ved du, der er sket en stigning i salget af børnesexdukker?

“Det sagde Red Barnet til os.”

Rosa Lund graver en mail frem fra Red Barnet sendt til Enhedslisten. I mailen står:

"På det grundlag af viden, vi har nu, er vi bekymrede over efterspørgslen på sexdukker, der ligner børn, og vi bakker op om et forbud mod privat ejerskab,” skriver organisationen.

"Det er på baggrund af det," siger Rosa Lund.

Der står jo ikke, at der bliver solgt flere sexdukker?

"Det er rigtigt nok. Der står ikke her, om det er stigende. Det var måske mig, der lagde det ind i det. Det kan sagtens være min fejl, men det er på baggrund af den mail."

Så er det vel heller ikke rigtigt, at eksperterne støtter op om et forbud, fordi der bliver solgt flere dukker?

"Nej, det er det, jeg siger. Jeg kan godt have læst noget ind i den sætning, der ikke stod der."

Artiklen fortsætter under billedet.

Rosa Lund er retsordfører for Enhedslisten. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)

Det, der er sket siden 2017, hvor I var imod, er, at Red Barnet har ændret holdning. De støtter nu et forbud af moralske årsager. Er det så også af moralske årsager, at Enhedslisten vil forbyde?

"Nej. Vi henholder os til de oplysninger, vi har fået fra Red Barnet. Vi har fået oplysninger om et nyt studie med nogle vage konklusioner, men som trods alt konkluderer, at der kan være risiko for, at de (børnesexdukker, red.) betyder flere overgreb på børn. Vi har altid lænet op os ad Red Barnets vurdering, og det vil være lidt smagsdommeri at finde nye eksperter, fordi dem, vi plejer at lytte til, skifter holdning."

Men studiet, som Rosa Lund fremhæver, er også gransket af Ellids Kristensen i høringssvaret. Overlægen vurderer ikke, at det australske studie dokumenterer en øget risiko.

Red Barnet siger, at det er af moralske og ikke faglige årsager, at de nu støtter et forbud. Betyder det så ikke, at I også støtter forbuddet af moralske årsager?

"Vi lytter til de eksperter, vi hele tiden har lyttet til. Og de har ændret holdning. Det vil være underligt at skifte eksperter ud på den måde. Vi har altid lænet os op ad, hvad Red Barnet mener."

Støtter I så ikke også forbuddet af moralske årsager, når I læner jer op ad Red Barnet?

"Vi støtter forbuddet, fordi vi altid har lænet os op ad, hvad Red Barnets eksperter mener. Og det vil være mærkeligt at skifte eksperterne ud. De skriver til os, at de er bekymrede på baggrund af efterspørgslen og på grund af det her studie fra 2019. Så det lytter vi til."

Er det så en faglig eller moralsk årsag til at støtte et forbud?

"Jeg har ikke tænkt over det som en moralsk årsag. Jeg tænker, at Enhedslisten lytter til eksperterne på området."

Sexologisk Klinik skriver ellers i et høringssvar, at der ikke er kommet ny viden, siden I sidst var imod et forbud. Så hvordan er det helt præcist, I lytter til eksperter?

"Vi har altid lyttet til Red Barnets eksperter i den her sag. De har nu ændret holdning, og det lytter vi selvfølgelig til."

Er Sexologisk Klinik ikke eksperter, der er værd at lytte til?

"Jo, det er de da helt bestemt. Men vi læner os nu engang op ad Red Barnets eksperter i den her sag. Og det vil være underligt at skifte dem ud, bare fordi de mener noget andet. Det ville være en smule utroværdigt."

Omtalte personer

Rosa Lund

MF (EL)
cand.soc. i jura (Københavns Uni.)

Jacob Mark

MF, gruppenæstformand (SF)
bachelor i journalistik, politik og administration (Roskilde Uni. 2017)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu